Levende laboratorium tester fremtidens smarte løsninger

Nr 3

Af:

Europas største testcenter og showroom for Smart City-løsninger er dansk og klæder landets kommuner på til at træffe de bedre beslutninger, når byerne skal investere i ny Smart City-teknologi til understøttelse af den bæredygtig byudvikling.

I Hersted Industripark (HIP) i Albertslund ligger 12 km vej, som hele verden strømmer til for at se. Den københavnske forstad lægger nemlig vej til Europas største levende laboratorium, DOLL Living Lab, hvor fremtidens Smart City-løsninger bliver udviklet og afprøvet i skala 1:1.

Her installeres digitale løsninger, der kan imødekomme kommunernes behov for at skabe effektiv og bæredygtig drift i den smarte by.

DOLL Living Lab, der drives af Gate 21, tilbyder virksomheder fra Danmark og udlandet muligheden for at afprøve state-of-the-art løsninger inden for belysning og Smart City-teknologi.

”Noget af det unikke ved DOLL er, at vi er neutrale. Vi er ikke orienteret mod bestemte byer, virksomheder eller specifikke interesser, derfor ser vi konkurrerende virksomheder teste deres løsninger side om side”, siger Kim Brostrøm, der er leder af DOLL Living Lab.

Blandt de virksomheder, som er partnere i DOLL og afprøver deres løsninger i HIP, finder man ambitiøse spillere som TDC, Ørsted, Osram, Signify, SEAS-NVE og Sweco. Dertil findes også en lang række SMV’er, der hurtigt og agilt kommer med nyskabende løsninger og søger samarbejder på ny vis.

Projektet så dagens lys i 2014 og blev skudt i gang med støtte fra Energistyrelsen, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Visionen er at vejlede kommuner om, hvordan de kan finde de løsninger, der giver bedst mening for dem og hjælpe med at træffe de bedst kvalificerede beslutninger inden for både udvikling, implementering og investering.

Digitale løsninger som grønt redskab
Arbejdet i DOLL handler om at teste og demonstrere Smart City-løsninger. Digitale løsninger, der som redskab reducerer CO2, er energibesparende og samtidig er med til at gøre vores byer smarte og bedre at bo i. Det kræver en ny måde at tænke kommunale services på. Et forstærket fokus på FN’s 17 verdensmål fordrer i endnu højere grad anvendelse af digitale værktøjer.

Et eksempel kan være skraldebiler, der i faste intervaller kører i faste ruter for at hente vores affald. Men her tømmer renovationsarbejdere også affaldscontainere, som kan være halvfyldte eller i nogle tilfælde helt tomme og samtidig oplever flere større danske byer stigende trafik og trængsel.

Ud fra den problemstilling har DOLL opstillet forskellige typer af sensorløsninger, som kan sende data direkte fra affaldscontaineren til databaser og videre til renovatøren. På den måde kan der på dynamisk vis generes ruter, der viser renovationsmedarbejderen, hvor behovet for tømning er størst ud fra styrende mål om bedre service, mindre CO2 eller færre tømninger.

”Det kræver at man får informationer, analyserer informationerne og leverer service, når der er brug for det. Det er et paradigmeskifte i kommunerne. At levere en service, når der er behov for det, og ikke når det står i en forudindgået aftale, at det skal der gøres.”, siger Kim Brostrøm.


Nye offentlig-private samarbejder
Folkene bag DOLL oplever, at landets kommuner er klar til at investere i nye, digitale løsninger, men mangler viden om, hvilke løsninger de skal vælge og i samarbejde med hvem. Det skaber en usikkerhed og med et ofte stramt budget, kan det være vanskeligt at navigere i teknologispring og et marked i udvikling.

”Der kan være en tendens til, man kigger bagud og træffer beslutninger indenfor siloer”, siger Kim Brostrøm. ”Men vi kan ikke løse fremtidens udfordringer med gårsdagens tankesæt.”

Derfor tilbyder folkene bag DOLL masterclasses via The Academy for Smarter Communities til byerne og er initiativtager bag det nystartet innovationsnetværk, Smart City Cluster Denmark. Tiltag der samlet set skal være med til bygge bro mellem industrien og beslutningstagerne.

”Det, der virker som en god idé i en PowerPoint eller en salgspitch, virker ikke altid, når det så bliver testet i virkeligheden. Derfor er det så vigtigt at teste og indsamle viden”, siger Kim Bostrøm og peger på at DOLL som living lab i bund og grund er et værktøj til at skabe transparens, udvikle og understøtte samarbejder mellem private virksomheder og offentlige beslutningstagere.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Læs også

Bucher_CityFlex_C40e_2
​​Hvem spænder ben for grøn transport?​ 
Samfundets øjne er stift rettet mod den grønne omstilling, og på hvordan vi hver især – virksomheder, kommuner og private – kan bidrage...
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Nu kan danske virksomheder få testet deres AI-produkter til Smart Cities
Tirsdag den 27. juni åbner digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) en konference for Test- og Eksperimenterings-Faciliteterne (TEF)...
Trifork 1
Dansk softwarefirma bygger intelligente kontorbygninger
Trifork udvikler blandt andet software til Smart Buildings og IoT. På trods af at byggebranchen giver mulighed for at anvende en række...