Sponseret indhold

Vi har et fælles mål: patienterne og samfundsøkonomien

Af:

Det tegner lyst for fremtidens patienter og samfundsøkonomien, hvis private og offentlige sundhedsaktører kan bevare det gode, silo-frie samarbejde fra covid-19. Ifølge Mölnlyckes danske landechef kan regionernes velkomne ambition om værdibaserede indkøb blive den udslagsgivende faktor – hvis parterne sammen griber den store mulighed.

“Tusind tak til Danske Regioner for at ville satse mere på innovative og værdibaserede indkøb i den nye indkøbsstrategi. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil være til stor gavn for fremtidens patienter og vores fælles sundhedsvæsen, og som leverandør og udvikler af medicotekniske løsninger er vi helt med på tankegangen, for den er i tråd med, hvad vi i forvejen står for,” siger Michael Steen Amundsen, landechef for Mölnlycke, der leverer medicotekniske produkter til hele sundhedssektoren.

”Vi prøver virkelig at byde ind på regionernes og delvis kommunernes agenda om værdibaserede indkøb med vores løsninger, så vi opnår en god sundhedsøkonomi i det. Men det kræver, at vi i større omfang gør os i stand til at vurdere totaløkonomien, og ikke prisen først. Prisen er blot ét element i beregningen, og det er ikke altid billigst i længden at købe til laveste enhedspris.” 

Fokus på forebyggelse bør med fordel styrkes
Han nævner som eksempel Mölnlyckes egne løsninger til forebyggelse af tryksår.

”Vores løsning til tryksår er udviklet til på én og samme tid at forebygge og behandle, at bidrage til en god totaløkonomi og en sammenhængende patientbehandling på tværs af tid og sektorer,” siger Michael Steen Amundsen.

Værdibaserede indkøb bliver dermed også en faktor i bestræbelsen på at øge den generelle forebyggelse, som han mener er et område, hvor der stadig er plads til udvikling og forbedring herhjemme.

”Vi er rigtig dygtige til at behandle, når først man som borger er blevet syg. Men jeg oplever ikke, at vi arbejder med samme fokus på at forebygge. Meget generaliseret, så tror jeg, at det ligger lidt i vores kultur. Vi agerer først, når der sker noget, i mindre grad forebyggende. I Mölnlycke har vi teknologien til at forebygge fx. tryksår, og jeg håber, at en satsning på værdibaserede indkøb bliver det paradigmeskift, som giver forebyggende teknologier og produkter en endnu mere fremtrædende position i offentlige indkøb, fordi der vil være god totaløkonomi i det på den lange bane og et bedre forløb for patienterne, hvis vi kan forebygge eller mildne deres sygdomsforløb.”

Evidensbaserede sundhedsløsninger er fair
Men hvis ambitionen om øgning af værdibaserede indkøb skal have gode forudsætninger i sundhedssektoren, skal nogle af de velkendte siloer, der udfordrer et totaløkonomisk samarbejde og udbredelsen af nye tankegange i sundhedsvæsenet, udvikles i fællesskab, understreger han.

”Først og fremmest er der samarbejdet mellem det private og offentlige. Det er først og fremmest patienternes behandling og trivsel, der skal være i fokus. Til gengæld ved vi private leverandører godt, at vi skal have evidens bag vores løsningers kliniske og sundhedsøkonomiske bidrag. Vi skal kunne bevise værdien af det, vi siger. Det er helt fair, og derfor investerer vi i Mölnlycke mange penge i studier og dokumentation for at kunne levere evidensbaserede sundhedsløsninger. Når vi gør det, gør vi det med et mål om at kunne bidrage til det sammenhængende sundhedssystem og med en forventning om, at evidensen bliver anvendt i praksis og i valg af rette løsninger til rette formål. Og dér er der et spændende udviklingspotentiale, oplever vi. Vi er meget glade for, at ambitionen om værdibaserede indkøb nu understreges igen og igen i regionernes nye indkøbsstrategi.”

Ønske om øget samarbejde på tværs internt i det offentlige sundhedssystem
”Ligesom det gælder for ”siloerne” offentlig-privat virksomhed, så vil en vigtig forudsætning for succesfulde værdibaserede indkøb efter min bedste overbevisning også være, at samarbejdet omkring det økonomisk mest langtidsholdbare valg af de rette forebyggende og behandlende løsninger i øget omfang skal koordineres, vurderes og tages på tværs af enheder, funktioner og sektorer i det offentlige sundhedssystem.”

”Vi oplever fra tid til anden, at klinikere ser et potentiale for både bedre behandling og en totaløkonomisk gevinst, men når gevinsten får et længere perspektiv end 12 måneder (budgetåret), og det bliver et spørgsmål om, at en investering på én afdeling eller sygehus kan føre til en besparelse på en anden afdeling eller i kommunerne, så oplever vi, at udviklingspotentialet bliver bremset af et kortsigtet fokus på, hvilken kasse der skal betale. Hvordan vi løser den barriere for udvikling og værdibaserede indkøb, deltager vi meget gerne i en fælles udviklingsdialog om.”

Innovation gennem bedre samarbejde
Michael Steen Amundsen ser også regionernes nye indkøbsstrategi som en stor håndsrækning til innovationskraften i den private sektor og som en invitation til et øget offentligt-privat samarbejde, som han tager gladelig imod.

”Der bliver i forvejen talt meget om offentligt-privat samarbejde, når det gælder teknologisk innovation, og i mine øjne ligger værdien ikke kun i, at vi sammen udvikler nye avancerede produkter. Nogle gange ligger innovationen også i selve den måde, vi samarbejder og udvikler ideer på sammen. Alene i det, at vi bliver bedre til at arbejde og tænke nyt sammen, kan der ligge et teknologisk hop. Det bør handle lige så meget om procesinnovation som om teknologisk innovation”.

Procedurepak er et godt eksempel
Som eksempel på, at samarbejde kan føre innovation med sig, nævner Michael Steen Amundsen Mölnlyckes udvikling gennem 10 år af såkaldte procedurepakker med bl.a. sterile produkter til afdækning af patienter og personale på operationsstuer.

”Innovationen skete i de hårde effektiviserings-år, da hver en krone blev vendt, og man tidsregistrerede hver bevægelse. Man ville arbejde så effektivt som muligt, og vi ville gerne hjælpe et udfordret sundhedssystem og -personale. Resultatet blev skræddersyede procedurepakker til den enkelte operationstype, på den enkelte afdeling, på det enkelte hospital. Vores næste udviklingsinitiativ indenfor området er at tilbyde sundhedspersonalet en digital platform, der skal gøre det nemmere og hurtigere for hospitaler i hele verden at konfigurere og tilpasse deres Mölnlycke procedurepakker, og for os at tilpasse procedurepakkeløsningerne til deres dynamiske behov. Den slags værdifulde langvarige og værdiskabende samarbejder går vi meget gerne i dialog om på andre områder.”

Stærk samarbejdsånd fra covid-19 tiden skal bevares
”Og vi kan jo godt arbejde sammen på blændende vis, de offentlige og private aktører, og internt i sundhedssystemet. Det har vi bevist med stor effekt under coronakrisen.”

Nu håber Michael Steen Amundsen, at de mange gode eksempler og nye samarbejdsformer vil vare ved, for det kan få stor positiv indflydelse på fremtidens danske sundhedssektor.

”Samarbejdet under covid-19 har givet os alle mange gode erfaringer. Først og fremmest erkendelsen af, at vi arbejder og udvikler rigtig godt sammen, når det virkelig behøves. Det var, som om covid-19 gav os et fælles mål, som vi stadig deler. Vi tilsidesatte de sædvanlige barrierer, fordi vi var i en krigslignende situation, der krævede af os, at vi stod sammen for at løse udfordringen. Og jeg synes, at vi sammen løftede opgaven flot. Hvis vi kan fastholde den tankegang og dialogform og bygge den ind mere permanent i vores samarbejde og sundhedsvæsen, vil det være en vigtig udvikling for de patienter, vi begge brænder for at hjælpe så godt, sikkert og hurtigt i svære perioder i livet.”

Vi skal dele risiko og fordele
En anden vigtig lektie af coronakrisen er ifølge Michael Steen Amundsen, at den hidtidige økonomiske incitamentsstruktur i samarbejdet mellem leverandører og sundhedsvæsen ikke er optimal, når en global krise i pandemiskala rammer samfundet.

”Vi betalte som land en høj pris for ikke at have sikret en ”parathed” i sundhedssystemet overfor en krise i den skala, der ramte os i starten af 2020 med en kraft, ingen kunne forestille sig. De to sektorer var for opdelte i den opgave, og incitamenterne pegede ikke mod samme mål. Det resulterede i en alvorlig mangel på værnemidler og udstyr i krisens første tid.”

”Det offentlige har af økonomiske grunde over tid optimeret sine lagre til en minimumsbeholdning, og via prisfokus i eksempelvis udbuddene gør vi leverandører os så konkurrencedygtige som muligt, så vi optimerer også vores supply chain. Det er en negativ mekanisme, som vi må udvikle og strukturere os ud af, så vi sammen bidrager til fremtidens nationale ønske om forsyningssikkerhed.” ”Et forslag kunne være, at vi sammen skal gribe det momentum i det endnu bedre samarbejde, vi har lige nu om at sikre forsyningssikkerheden og patientsikkerheden, og sammen sørge for, at Danmark ikke havner i samme situation en gang til. Flere initiativer peger allerede i den retning, og hvis vi gennem dialog bliver bedre til at dele risikoen og fordelene på tværs af sektorer, kan vi komme meget langt.”

”Under covid-19 har vi bogstaveligt siddet og åbnet vores supply chains op for hinanden på tværs af hårdt arbejdende klinikere, indkøbere i Danske Regioner og Kommuner og Mölnlycke, fordi samfundet havde brug for det. Lad os så vidt muligt holde fast i den arbejdsform. Så kan vi opnå store resultater sammen – til gavn for patienter og samfund.”

FAKTA

Mölnlycke er en globalt førende virksomhed inden for medicinske løsninger, der sikrer bedre resultater i behandlingen – fra hospitalet og til hjemmet. Mölnlyckes produkter bliver brugt af kunder i næsten 100 lande, og Mölnlycke ejer virksomheder i mere end 40 af dem.

Se mere på www.mölnlycke.dk

Hvis vi gennem dialog bliver bedre til at dele risikoen og fordelene på tværs af sektorer, kan vi komme meget langt

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...