Sponseret indhold

Tænk life science på tværs af Øresund

Søren Bregenholt (til venstre), bestyrelsesformand for Medicon Valley Alliance og Petter Hartman, direktør for Medicon Valley Alliance.

Af:

To plus to kan faktisk give mere end fire, hvis vi forstår at udnytte og forene de kæmpe potentialer i life science på begge sider af Øresund, mener Medicon Valley Alliance.

Både dansk og svensk life science vil vinde, hvis vi tænker lidt mindre nationalt og mere nordisk og internationalt.

Sådan lyder budskabet fra netværksorganisationen Medicon Valley Alliance, der arbejder for at styrke synergierne i dansk og sydsvensk life science.

”På begge sider af Øresund har vi mange af de samme udfordringer, og volumen spiller også en rolle, hvis vi skal træde ud i den globale konkurrence som en attraktiv destination for forskning og talent i life science. Vi har uden tvivl gode chancer i denne konkurrence, men det kræver at vi formår at pulje vores ressourcer endnu bedre end i dag,” siger Petter Hartman, direktør for Medicon Valley Alliance, og fortsætter:

”Vi kan gøre Øresund til indgangsporten for en større nordisk life science klynge, der geografisk kan omfatte store dele af både Danmark og Sverige, som ubetinget er de to førende life science nationer i Norden.”

Allerede i dag er den dansk-svenske klynge Medicon Valley Nordens største med en kritisk masse af førende universiteter, universitetshospitaler, globale life science virksomheder, samt en voksende underskov af biotek-virksomheder, flere forskerparker og milliardinvesteringer i regionale forskningsanlæg.

”Det er naturligt at både Danmark og Sverige som nationer arbejder med nationale life science strategier, men det er meget vigtigt, at hverken Danmark eller Sverige lukker om sig selv. Regeringerne i København og Stockholm må ikke se udvikling af life science som et regionalt nulsumsspil,” siger Søren Bregenholt, der er bestyrelsesformand for Medicon Valley Alliance.

Styrket samarbejde mellem universiteter og forskere
Netværksorganisationen har fremlagt en række konkrete forslag, der skal styrke den dansk-svensk life science klynge.Det første punkt handler om at intensivere universitets- og forskningssamarbejdet yderligere. I det østlige Danmark og i Sydsverige er der ni universiteter med forskningsaktivitet inden for life science.

Dertil kommer omfattende life science forskning i relation til hospitaler, private og offentlige institutioner og organisationer. I Medicon Valley er der omfattende biobanker og nationale patientregistre. Det forskningsmæssige samarbejde på tværs af Øresund er dog ifølge Medicon Valley Alliance begrænset, og det betyder, at vi i dag ikke realiserer de fulde potentialer og muligheder for videndeling og innovation. Anvendelse af sundhedsdata er et glimrende eksempel.

”I både Danmark og Sverige betyder personnummersystemet, som internationalt stadig er ganske enestående, at vi har de bedste forudsætninger for at analysere data på tværs af forskellige befolknings- og patientgrupper. Det burde vi udnytte som en international fordel i f.eks. lægemiddelforskningen – et meget aktuelt eksempel kunne være at undersøge bivirkningsprofilen af forskellige corona-vacciner. Jo flere data, jo bedre chance for at vinde indsigt,” påpeger Petter Hartman.

”Vi kunne også støtte samarbejder mellem hospitaler og andre aktører, der muliggør og understøtter klinisk forskning på tværs af de to lande, f.eks. et formelt samarbejde med danske Trial Nation og Kliniska Studier Sverige. Hvis vi vil, så kan vi gøre hospitalerne på tværs af Øresund til én stor testbed, og med den større volumen, og de tilhørende synergier, vil vi blive en mere attraktiv destination for kliniske studier, og derved kan vi gøre den fælles kage større,” understreger Petter Hartman.

Medicon Valley Alliance ser også gerne en dansk-svensk statslig pulje til støtte af regionale life science samarbejder.

”Det er en stor styrke, at vi har en så stærk tradition for offentligt-privat samarbejde, og vi bør i endnu højere grad bygge bro på tværs af Øresund mellem den grundlæggende og den kliniske forskning. Der er helt sikkert uudnyttede muligheder og potentialer i et styrket samarbejde på den front,” siger Søren Bregenholt.

Kommercialisering af forskningen
Et andet punkt handler om kommercialisering af forskningen. Adgang til investeringer og risikovillig kapital er en forudsætning for at god forskning hurtigt kan omsættes til innovation og vækst.

Medicon Valley Alliance så gerne, at de danske aktiebeskatningsregler bliver tilpasset de svenske, sådan at iværksætteri og foretagsomhed i højere grad bliver stimuleret. Det ville bl.a. kunne tilskynde spin-outs fra danske universiteter; et område hvor Sverige er langt foran.

Desuden kunne etableringen af et forum for open innovation i Medicon Valley, med deltagelse af industrien, universiteterne og de offentlige sygehuse, hjælpe kommercialiseringen på vej.

Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
Endelig er der spørgsmålet om arbejdskraft. Medicon Valley har i dag den højeste koncentration af veluddannet arbejdskraft i Norden, med mere end 44 000 personer beskæftiget i life science. Muligheden for at uddanne, tiltrække og fastholde talent og kompetencer er afgørende for at sikre en fortsat positiv udvikling af life science i regionen.

Et velintegreret regionalt arbejdsmarked udgør en væsentlig del af løsningen, når det gælder om at dække kompetencebehovene for den dansk-svenske life science. Derfor er stabilitet om rammevilkår og fjernelse af barrierer for den frie og uhindrede bevægelighed i regionen ifølge Medicon Valley Alliance af afgørende betydning.

”Det duer ikke, at vi stadig bokser med grænsependlerproblemer mellem Danmark og Sverige, 20 år efter at Øresundsbroen blev indviet. Det må der virkelig gøres noget ved,” slutter Petter Hartman.

Medicon Valley Alliance er en dansk-svensk medlemsfinansieret netværks- og samarbejdsorganisation etableret i 1997 på initiativ af Københavns og Lunds Universitet. Formålet er at udnytte synergierne i dansk og sydsvensk life science og udvikle og markedsføre klyngen som en attraktiv destination for investeringer og talenter. 

Medicon Valley Alliance har mere end 250 medlemsvirksomheder og -organisationer. Medicon Valley Alliances bestyrelse tæller blandt andet repræsentanter fra Københavns Universitet, Lunds Universitet, Malmø Universitet, Region Hovedstaden, Region Skåne, AbbVie Scandinavia, Ferring, og Medeon Science Park.

Læs mere på www.mva.org

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...