Sponseret indhold

Skovhus Privathospital træder til med stabilitet og tryghed, når børn og unge oplever svær psykisk mistrivsel

Af:

Stadig flere børn og unge med psykiske problemer får hjælp af Skovhus Privathospital, hvor de har deres egen børne- og ungdomspsykiater under hele forløbet, både under udredningen og behandlingen.

Samfundets yngre medlemmer kan også få alvorlige psykiatriske lidelser, og det mærker man i disse år blandt andet på Skovhus Privathospital i form af et øget henvisningspres fra den offentlige børne- og ungdomspsykiatri og en stigende efterspørgsel på udredning og behandling fra forældre med børn og unge, der har svære og funktionshæmmende psykiske problemer. Det er især Skovhus Privathospitals ambulante klinikker i Nykøbing Sjælland og Lyngby, der hver dag hjælper danske børn og unge med psykiske lidelser. 

”I disse år har den offentlige sektor svært ved at leve op til udrednings- og behandlingsretten på psykiatriområdet, også når det gælder børn og unge. Vi er ikke konkurrenter, men et godt supplement til en hårdt presset offentlig sektor. Vores fordel er, at vores ventetid er ikke-eksisterende eller begrænset til et minimum. Vi tilbyder hurtig hjælp, og det gør ofte en stor forskel for både børn og familier, som er i krise, og som ofte desværre må vente alt for længe på rette vurdering og hjælp,” siger børne- og ungdomspsykiater på Skovhus Privathospital, Ida Karina Jøhnk Kristensen.

Den initiale indsats
Skovhus Privathospital tilbyder behandling af børn, unge og voksne fra alderen tre år og op. Skovhus tilbyder indlæggelse eller ambulant behandling for forskellige psykiatriske diagnoser og adfærdsmæssige forstyrrelser som fx depression, ADHD, autismespektrumforstyrrelser, psykoser, OCD, selvmordstanker, angst, tics og spiseforstyrrelser.

”Vi lever i en tid med en bekymrende stigning i mistrivsel blandt børn og unge. Det kan man komme med mange forklaringer på, men de børn, vi møder på Skovhus, har ikke bare lettere mistrivsel, men sværere psykiatriske problemstillinger med alvorlig funktionshæmning.”

”De har regelrette psykiatriske diagnoser, som de har behov for hjælp til. Og når vi taler børn, handler det ikke kun om psykiatrisk hjælp, men også om en koordineret indsats i skole og hjem understøttet af egen læge, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR), sagsbehandler, lærer og pædagoger i børnenes liv. Skolerne og socialforvaltningerne i kommunerne gør allerede alt, hvad de kan for at imødekomme børns psykiske mistrivsel, men deres ressourcer er få, og sparekravene ofte store, og derfor sker det, at man ikke kommer i gang med den initiale indsats, som skal til for at få børn tilbage i trivsel. Og så kan det ofte ende med et større og mere alvorligt psykiatrisk behov, end hvis man havde sat ind tidligere eller med en arbejdende forebyggende indsats.”

Angste og nederlagsprægede
Det er en bred vifte af børn, Skovhus Privathospital udreder og behandler, forklarer hun:

”Det er børn med angst og depressioner. Det er børn og unge, som ikke har været i skole eller uden for en dør i måneder til år. Familierne til de børn og unge, som vi ser, lider i høj grad. Flere af forældrene kan ikke være i arbejde, fordi de er mere end fuldtidsbeskæftigede med at passe på deres børn eller er i konstant alarmberedskab, for hvis de efterlader deres børn og unge alene, er barnet så i live, når de kommer hjem igen? Familierne er hårdt pressede. Udover børn med skolevægring er det børn med tvangshandlinger og tvangstanker. Det er børn med spiseforstyrrelser og børn med store sociale samspilsvanskeligheder i hjem, skole og institution. Det er børn, der er hyperaktive og impulsive og er svært opmærksomhedsforstyrrede.”

Ifølge Ida Karina Jøhnk Kristensen kan nogle børn ikke komme i skole, fordi de enten er for angste eller nederlagsprægede omkring deres skolegang.

”Det resulterer ofte i kravafvisende og modstandspræget adfærd hos barnet eller den unge. De bliver ofte også marginaliseret i deres fritids- og skoleliv. Og så møder vi børn og unge, som generelt har fået meget skældud og ikke føler sig tilpas i hverdagen, fordi de stikker ud socialt. De kan ikke aflæse det sociale samspil og ved intuitivt ikke, hvordan de skal begå sig sammen med andre.”

Hånd i hanke
Ida Karina Jøhnk Kristensen har tidligere arbejdet som afsnitsledende psykiatrisk overlæge i det offentlige sundhedsvæsen i Region Sjælland, og hun mener grundlæggende ikke, at tilgangen til børn og unge er så meget anderledes på Skovhus Privathospital end i det offentlige sundhedsvæsen. Den største forskel er, at udredningen og behandlingen sættes i gang hurtigt, og at det er den samme børne- og ungdomspsykiater, barnet møder jævnligt gennem forløbet.

”Vi har hurtige tider til udredning og behandling, og vi har mulighed for at behandle dem, før de udvikler flere og mere alvorlige symptomer og komorbide lidelser,” siger Ida.

Mange årsager
Der er sket en klar stigning i efterspørgslen på børne- og ungdomspsykiatriske ydelser, forklarer hun.

”Der er ikke kun én årsag hertil, men mange. Jeg tror, at kravene til børn og unge er stigende både fagligt og socialt, men jeg tror også, at der er en generel øget opmærksomhed på børn og unges mistrivsel. Den tidlige indsats udebliver i nogle tilfælde, fordi barnets vanskeligheder ikke er navngivet med en diagnose, og så tænker jeg, at måden, vi håndterer børns mistrivsel på, er præget af for mange og for komplicerede indgange til kvalificeret hjælp både kommunalt og regionalt.”

Udredning i hjemmet
Nogle af de børn, Skovhus hjælper, er så angste, at de ikke kan komme uden for en dør – for slet ikke at tale om at møde op på et psykiatrisk ambulatorium i Nykøbing Sjælland eller Lyngby.

”I de situationer er vi villige til at komme ud og lave udredning i hjemmet, og det oplever jeg som noget meget positivt og unikt for Skovhus, der kan være en stor hjælp for barnet og forældrene. Når jeg har været på besøg et par gange, er jeg ikke længere så farlig, og så kan barnet eller den unge måske mødes med mig næste gang i Skovhus’ egne omgivelser.”

12-18-årige har mulighed for at blive indlagt på Skovhus, men det sker sjældent.

”Det handler primært om ambulant behandling og udredning. Vi vil helst have, at børnene og de unge er i deres eget hjem, og at deres problemer bliver løst der.”

Skovhus Privathospital er et psykiatrisk privathospital for børn, unge og voksne, og tilbyder indlæggelse eller ambulant behandling og udredning for forskellige psykiatriske problematikker og adfærdsmæssige forstyrrelser som fx depression, ADHD, autisme, skizofreni, misbrug eller selvskade.

Skovhus Privathospital tilbyder et privat alternativ til det eksisterende behandlings- og undersøgelsestilbud i offentligt regi og behandler både privatbetalende patienter via sundhedsforsikring og henviste patienter fra det offentlige. Hospitalet er gentagne gange blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Se mere på www.skovhusprivathospital.dk

Vi tilbyder hurtig hjælp, og det gør ofte en stor forskel for både børn og familier, som er i krise, og som ofte desværre må vente alt for længe på rette vurdering og hjælp.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...