Sponseret indhold

Nyt diabeteshospital bliver rollemodel på verdensplan

Af:

Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden er et levende eksempel på en dansk offentligt privat partnerskab-model (OPP) og samtidig et udstillingsvindue, der tiltrækker eksperter fra hele verden. Et nybygget specialiseret hospital ved Herlev Hospital står klar i slutningen af 2021 og skal sætte nye standarder for forskning i og behandling af diabetes.

Alle involverede parter i Life Science-branchen venter med spænding på regeringens nye strategi for området, og det gælder også hos Steno Diabetes Center Copenhagen. Her ser direktør og professor Allan Flyvbjerg frem til fortsat at kunne bidrage til en branche, der ikke blot er en eksportmæssig succes, men også tiltrækker mange udenlandske interessenter. Udlandet følger nemlig nøje, hvad der foregår i Steno Diabetes Center Copenhagen, der før Covid-19 pandemien jævnligt modtog udenlandske delegationer, der gerne ville se og høre mere om den helt særlige udgave af den OPP-model, som hospitalet bygger på.

“Når vi kigger på genstartsteamets strategi for Life Science-branchen, kan vi jo se, at Steno Diabetes Center Copenhagen faktisk er et levende eksempel på dét, man gerne vil opdyrke i fremtiden – nemlig at vi i Danmark skal have diabetesbehandling i verdensklasse, og at vi over for udlandet skal fungere som udstillingsvindue for den danske måde at gøre tingene på”, forklarer Allan Flyvbjerg.

Den unikke danske OPP-model
Steno Diabetes Center Copenhagen har siden 1932 været hospital med speciale i forskning og behandling af diabetes, uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes samt forebyggelse af diabetes. 

Siden 2017 er hospitalet blevet drevet med en OPP-lignende struktur i et visionært  samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden, der tilsammen ønskede at gøre en unik indsats for diabetesområdet. Ud over driftsmidler fra Region Hovedstaden støttes Steno Diabetes Center Copenhagen nu med 3 mia. kr. i fondsmidler fra Novo Nordisk Fonden, hvilket er unikt på verdensplan, men formatet kan sagtens tænkes som en traditionel OPP-model – eller evt. i samarbejde med en pensionskasse eller tilsvarende partner, mener Allan Flyvbjerg. 

Her er det dog vigtigt at sikre transparens i samarbejdet: “Vi kan demonstrere, hvordan det offentlige kan arbejde sammen med en erhvervsdrivende fond eller med kommercielle virksomheder, uden at være i lommen på dem. På den måde kan vi både fungere som et offentligt hospital i Region Hovedstaden, og som en samarbejdspartner for virksomheder i pharma- og medicoindustrien. Vi deltager gerne i samarbejder, hvor det primært handler om, gennem forskning og innovation, at udvikle ny medicin til gavn for personer med diabetes. Og på den måde er vi et udstillingsvindue både regionalt, nationalt og internationalt”. 

“Nok er vi i en unik situation med vores hospital, men over hele verden kan man nikke genkendende til et sundhedssystem, der er trængt på økonomien og kapaciteten. Det glæder os, at vi kan inspirere med vores måde at gøre tingene på, for diabetes og en række andre kroniske sygdomme er en global udfordring, hvor vi skal lære af hinanden og tænke nyt,” siger Allan Flyvbjerg.

Nyt diabetescenter som rollemodel i diabetesforskning og -innovation
I disse år bygger Steno Diabetes Center Copenhagen et helt nyt diabeteshospital ved siden af Herlev Hospital, og det er meningen, at hospitalet skal blive et proof-of-concept inden for fremtidens diabetesforebyggelse og -behandling, også på globalt plan.

I nærområdet i Region Hovedstaden er målsætningen at bygge bro mellem personer med diabetes’ almindelige hverdagsliv og deres diabetesbehandling. “Ud over at behandle de over 11.000 personer med diabetes der er tilknyttet hospitalet, har vi en forpligtelse til at bidrage til et løft i behandlingen i hele Region Hovedstaden, og her skal vi tænke i nye arbejdsformer. 

Eksempelvis er det sådan, at ca. 25% af de personer med type 2-diabetes, der ses i almen praksis, ikke får foretaget de regelmæssige screeninger, der skal udføres for at undgå blindhed, nyresvigt eller hjertekarsygdom.  Her skal vi udnytte vores kompetencer til – sammen med de praktiserende læger – at identificere de pågældende borgere og skabe nye tilbud, der får dem screenet”, siger Allan Flyvbjerg. 

Formålet med indsatsen er ikke blot at nedbringe de sundhedsøkonomiske udfordringer for samfundet som sådan, men i særdeleshed også at forbedre livskvaliteten for personer med diabetes. 

”Vi måles på, om vi kan forbedre livslængde og livskvalitet for personer med type 1-diabetes eller type 2-diabetes. Mål for livskvalitet kan betragtes som bløde værdier, som kan være svære at konvertere til et regneark, men når et succeskriterie handler om et menneskes liv, så er det jo faktisk en ret kontant bundlinje. Derfor handler det om for os i tanke og handling at sætte personer med diabetes, deres liv og hverdag over alt andet”, slutter Allan Flyvbjerg. 

FAKTA

Der er etableret Steno Diabetes Centre i de fem danske regioner og i Grønland. Det er hensigten, at Centrene skal bidrage til at løfte den samlede diabetesindsats til gavn for personer med diabetes i hele Danmark og i Grønland. Derfor vil Steno Diabetes Centrene samarbejde på tværs om udvikling af behandlings- og forebyggelsesaktiviteter samt om forskning og uddannelse.

Se mere på www.sdcc.dk og www.novonordiskfonden.dk

Vi kan demonstrere, hvordan det offentlige kan arbejde sammen med en erhvervsdrivende fond eller med kommercielle virksomheder, uden at være i lommen på dem

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...