Sponseret indhold

Medicon Valley Alliance: Tænk internationalt, tænk stort

Øresundsinstituttet/Medicon Valley Alliance/Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative

Af:

Vi skal tænke mindre nationalt og protektionistisk og mere i samarbejde og netværk tværs over Øresund. Det er en helt afgørende forudsætning, hvis den dansk-svenske life science klynge skal kunne udvikle sig i den globale konkurrence.

Sådan lyder budskabet fra netværksorganisationen Medicon Valley Alliance, der arbejder for at styrke synergierne i dansk og sydsvensk life science.

”Der findes en håndfuld betydningsfulde life science klynger i verden. Boston, Bay Area, ”OxBridge”, Amsterdam, Schweiz og Medicon Valley i Øresund. De andre klynger er kendetegnet ved, at de er lokaliseret i samme land. Det er den dansk-svenske ikke, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi får nedbrudt barrierer mellem de to lande,” siger Søren Bregenholt, der er bestyrelsesformand for Medicon Valley Alliance.

”Man skal huske på, at Danmark og Sverige til sammen kun er ca. halv så stor som Shanghai. Derfor skal vi kunne bidrage med mere værdiskabelse i ligningen for til stadighed at være attraktive på globalt plan,” påpeger Søren Bregenholt.

Nationalistiske vinde
Bestyrelsesformanden noterer sig, at der blæser nationalistiske og protektionistiske vinde for tiden. Det ser han i forhold til handelskonflikter, nationale særinteresser og nationale særstandpunkt i forhold til internationalt samarbejde og det mere forpligtende af slagsen inden for EU.

”Her burde vi i det dansk-svenske samarbejde i endnu højere grad gå foran med det gode eksempel. F.eks. burde det være sådan, at midler, der er bevilget til udviklingsprojekter i Danmark ikke nødvendigvis stopper ved landegrænsen, men også benyttes i en svensk del af projekter, hvis der er behov for det, og vice versa. Og når vi taler om landenes overordnede life science strategier, så giver det ikke så meget mening udelukkende at fokusere på en national strategi – for det ikke harmonerer med den internationaliserede virkelighed, life science aktørerne befinder sig i,” påpeger Søren Bregenholt.

Og det ser da også ud til, at der er ved at være mere politisk lydhørhed for synspunktet. For nylig gæstede den svenske minister for nordiske forhold, Anna Hallberg, en rundbordssamtale på Sveriges ambassade i København med nøglespillere inden for den dansk-svenske life science klynge, der beskæftiger ikke færre end 50.000 ansatte i relativt højt gagerede jobs.

Uforløste potentialer og forhindringer
Her drøftede deltagerne en række af de uforløste potentialer – og også en række meget uhensigtsmæssige rammevilkår og konkrete hindringer for fortsat vækst og udvikling i relation til den dansk-svenske life science klynge. Senest har det under corona-epidemien vist sig, at ufleksible beskatningsregler spænder ben for grænsependlere, der arbejder hjemme, men det er kun toppen af isbjerget. Der er fortsat også uløste hindringer, når det gælder social sikring, hvor en dansk arbejdsgiver i visse tilfælde kan risikere utilsigtet at skulle betale den noget højere svenske arbejdsgiverafgift, og der er også plads til forbedring, når det gælder f.eks. anerkendelse af erhvervskvalifikationer på tværs af landene. Generelt viste corona-krisen, at hensynet til et velfungerende Øresundsregionalt arbejdsmarked, som jo er en del af Medicon Valley klyngens fundament, ikke vejede særligt tungt i de overordnede overvejelser og nationale beslutninger i krisehåndteringen.

På mødet på den svenske ambassade drøftede man også muligheden for at drive kliniske forsøg under eet i hele Øresundsregionen, som i dag baserer sig på to forskellige sæt regulativer fra de to lande, og dermed højere udgifter for de life science virksomheder, der er interesserede i at lægge forsøg her. Større udbredelse af kliniske forsøg vil desuden komme hospitaler til gavn på grund af den afledte vidensdeling.

”Både dansk og svensk life science vil vinde, hvis vi tænker lidt mindre nationalt og mere nordisk og internationalt, og hvis vi gør en ægte indsats for at nedbryde de mest oplagte forhindringer for fortsat vækst og udvikling,” slutter Søren Bregenholt.

Om Medicon Valley Alliance

Medicon Valley Alliance er en dansk-svensk medlemsfinansieret netværks- og samarbejdsorganisation etableret i 1997 på initiativ af Københavns og Lunds Universitet. Formålet er at udnytte synergierne i dansk og sydsvensk life science og udvikle og markedsføre klyngen som en attraktiv destination for investeringer og talenter. Medicon Valley Alliance har mere end 250 medlemsvirksomheder og -organisationer. Medicon Valley Alliances bestyrelse tæller blandt andet repræsentanter fra Københavns Universitet, Lunds Universitet, Malmø Universitet, Region Hovedstaden, Region Skåne, AbbVie Scandinavia, Ferring, og Medeon Science Park.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

Årsmøde den 8. november

Den 8. november afholder Medicon Valley Alliance årsmøde og konference i København med en perlerække af talere. Den legendariske Robert S. Langer, MIT Department of Chemical Engineering, er et af årsmødets absolutte hovednavne. Han vil tale over emnet ”Hvordan kan Medicon Valley styrke sin position som Nordens førende life science klynge og som en globalt attraktiv destination for life science?” Robert S. Langer har grundlagt mere end 30 virksomheder baseret på sine opdagelser, og er intet mindre end verdenshistoriens mest citerede ingeniør med mere end 351.000 citationer.

Andre emner: Både Danmark og Sverige, der har lanceret nye nationale life science strategier, har klart gjort life science til en national strategisk prioritet. Men hvad er potentialet for fremtidigt dansk-svensk life science-samarbejde efter COVID-19-pandemien? Hvor er

Robert Langer

synergierne, og hvordan udnytter vi dem til gavn for både videnskab, industri, sundhedspleje og patienter?

Mere info og tilmelding: https://bit.ly/3tGOmNR

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...