Sponseret indhold

MEDICOINDUSTRIEN: BÆREDYGTIGHED BULDRER FREM

_12A9980 sRGB 72--

Af:

Med regeringens ambitioner på klimaområdet og nedsættelsen af klimapartnerskaber indenfor relevante industrisektorer er der blevet sat skub i satsningen indenfor bæredygtighed.

Skrevet af; Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien


Bæredygtighed er dog meget andet end CO2-mål. For sundhedsindustrien og sundhedsvæsenet er CO2 ikke det alt overskyggende problem. Parallelt med CO2-nedbringelse arbejder vi også med andre udfordringer, som indgår i den bæredygtige udfordring. Grønne indkøb har længe været på dagsordenen indenfor sundhedsvæsenet uden, at det dog har skabt de helt store omlægninger, bl.a. fordi et ”grønt” indkøb kan være vanskeligt at definere og endnu vanskeligere at opstille mål for. Sundhedsindustrien ønsker at bidrage til øget bæredygtighed og vi hilser velkommen, at de regionale indkøbere forfølger samme dagsorden. Der er grundlag for et tæt samarbejde, hvor indkøbere og leverandører må afklare, hvordan vi definerer ”grønt” og bedst opstiller mål. Det er ikke let.

Leverandører af medicinsk udstyr arbejder med bæredygtighed som et dedikeret indsatsområde. Et fokusområde er at minimere forbruget af plast og emballage samt bidrage til, at indgående materialer kan genanvendes. Produktudvikling – også den, der er rettet mod øget bæredygtighed – koster dog investeringer og ressourcer, og det er der nogen, der skal betale. Det bliver i sidste ende den, der køber og anvender produktet. Vi må altså acceptere, at bæredygtighed indebærer en omkostning. For sterilt medicinsk udstyr indgår emballagen ofte i den samlede produktgodkendelse og ændringer i emballageløsningen indebærer derfor, at hele produktgodkendelsen skal gentages, hvilket kan blive både langsommeligt og bekosteligt.

Når der opstilles såvel bæredygtighedsmål som sundhedsfaglige mål for produktudviklingen af det medicinske udstyr, er det klart, at de to mål skal deles om samme forsknings- og udviklingsbudget. For producenten er det derfor en afvejning, hvor meget bæredygtighedsmål skal fylde og denne afvejning knytter sig naturligt til, hvor meget bæredygtighed vægtes ved indkøbet af medicinsk udstyr til sundhedsvæsenet. Om bæredygtighed vægtes 5 pct. eller 20 pct. af den samlede produktvurdering, er derfor ret afgørende. Det primære formål for et stykke medicinsk udstyr er at levere en sundhedsløsning, der sikrer bedre patientbehandling og patientsikkerhed. Dette vil altid gå forud for bæredygtighed, så vægtningen af bæredygtighed har en grænse. Et yderligere aspekt er timingen i de bæredygtighedskrav, der opstilles fra f.eks. danske indkøbere af medicinsk udstyr. Ambitionen bør være, at et samlet europæisk marked går i takt, således at et bæredygtighedskrav i Danmark modsvares af samme krav i Italien. Dermed kan produktudviklingen rettes konkret mod at imødekomme et harmoniseret krav.

Hvis et dansk krav ikke er harmoniseret med europæiske krav, kan bestræbelserne på at imødekomme et øget dansk krav give det bagslag, at produktet klarer sig dårligt i det øvrige EU. Dette skyldes, at udviklingsressourcer, som afføder produktprisforhøjelser for at imødekomme danske indkøbere, ikke anerkendes på andre markeder. Produktet er blevet dyrere og har derfor mistet konkurrenceevne på de markeder, der ikke efterspørger samme bæredygtighedskrav, og som derfor ikke ønsker at betale for prisforhøjelsen. Det kan vise sig meget vanskeligt for en global leverandør at ændre sit produkt og emballageløsning for at imødekomme et dansk krav, hvorfor produktet måske helt trækkes ud af det danske marked. Timing og harmonisering er derfor afgørende. Den problemstilling har danske regionale sundhedsindkøbere set.

Vi ser derfor initiativer til, at danske sundhedsindkøbere samarbejder med sundhedsindkøbere i det øvrige norden og med sundhedsindustrien for at nå op over en kritisk markedsstørrelse til at påvirke resten af EU i retning af øgede, harmoniserede krav til bæredygtighed. Det er den rigtige vej at gå, og den proces støtter vi op omkring. Kun på den måde opnås en god timing og harmonisering på et samlet EU-marked. Dermed kan producenter af medicinsk udstyr foretage de nødvendige investeringer for at øge bæredygtigheden. Derfor bakker vi op om fremgangsmåden og er klar til at udvikle det gode samarbejde, vi allerede har med de danske sundhedsindkøbere.

 

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Young scientist looking through a microscope in a laboratory. Young scientist doing some research
Den gode idé skal beskyttes i tide
AVDAN det virtuelle m├©de_1
Der er én faktor der afgør, om jeres videomøder er professionelle

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...