Life Science Rådets anbefalinger sætter retning for forskning og innovation

Af:

Skrevet af: Erhvervsministeriet d. 9/9-2022


Life Science Rådet fokuserer på forskning og innovation i deres første sæt anbefalinger til, hvordan den danske life science-sektor kan komme til at stå endnu stærkere til gavn for patienter, vækst og velfærd. Life Science Rådet har afleveret sine første anbefalinger til regeringen. Rådet, der blev nedsat i december 2021, lægger ud med anbefalinger, der fokuserer på forskning og innovation inden for life science-området.

Erhvervsminister Simon Kollerup:
”Den danske life science sektor er exceptionel. Og arbejdet i Rådet her viser, hvordan alle parter på tværs af life science-sektoren har viljen til at samarbejde om en fælles retning til gavn for endnu bedre patientbehandling og vækst i Danmark. Der er så store potentialer for vækst inden for life science sektoren, og derfor glæder jeg mig til at se nærmere på anbefalingerne.”

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen:
“Forskning er en kilde til fremgang. Forskning medfører nye løsninger, forståelser og teknologier, som kan få helt konkret betydning for os alle hver i sær. Og med gavn for dansk eksport og arbejdspladser. Regeringen har prioriteret området højt med en life science-strategi, der skal sikre, at vi i Danmark fortsætter med at bidrage til fremskridtet – både herhjemme og ude i verden. Jeg ser frem til rådets anbefalinger.”

Sundhedsminister Magnus Heunicke:
”Det er helt afgørende for patienter i det danske sundhedsvæsen og for vores samfund, at vi har en life science-sektor i absolut topklasse. Vi skal være det land i verden, hvor det er bedst at udvikle nye behandlinger, hvor det er bedst at forske og bedst at være patient. Jeg ser frem til at dykke ned i de nye anbefalinger fra Life Science rådet, som netop kan være med til at styrke rammerne for brug af nye innovative løsninger på sundhedsområdet gennem et offentlig-privat samarbejde.”

Anbefalingerne falder under fem overskrifter:

1. Prioritering af kroniske sygdomme og andre relevante
områder i forskningsindsatsen

2. Opprioritering af grundforskning og fri forskning

3. Fradrag for forsknings- og udviklingsaktiviteter

4. Fokus på overgangen fra forskning til innovation

5. Flere innovative løsninger i sundhedsvæsenet via offentlig-private partnerskaber

Formand for Life Science Rådet, Lars Rasmussen:
“Anbefalingerne giver en klar retning for, hvilke prioriteter, der er nødvendige for at have en solid fødekæde til morgendagens innovative patientbehandling. Både life science industriens rammevilkår og sundhedsvæsenets arbejdskraftsudfordring har været afsæt for vores diskussioner. Jeg ser frem til, at vi i Life Science Rådet kommer med flere bud på, hvordan vi med et fælles træk fra offentlig og privat side kan styrke såvel patientbehandlingen som vækst i life science branchen.”

Formålet med arbejdet i Life Science Rådet er at styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører på life science området og bringe erhvervslivet og sundhedsområdet tættere sammen om løsninger. Life Science Rådet vil løbende tage aktuelle emner op og komme med inputs til regeringen.

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...