Sponseret indhold

Kan dansk folkesundhed blive en ny eksportvare?

Af:

Det mener World Economic Forum, der for en måned siden udnævnte Steno Diabetes Center Copenhagen til at være blandt de bedste i verden til at udvikle et værdibaseret sundhedsvæsen til gavn for personer med diabetes. Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden er et levende eksempel på en dansk offentligt-privat partnerskab model og samtidig et udstillingsvindue, der tiltrækker eksperter fra hele verden. 

Alle involverede parter i Life Science-branchen har ventet med stor spænding på regeringens nye strategi for området, og det gælder også på Steno Diabetes Center Copenhagen. Nu er den her og direktør Allan Flyvbjerg ser frem til fortsat at kunne bidrage til en branche, der
 ikke blot er en eksportmæssig succes, men som også har stort potentiale for at tiltrækker mange udenlandske interessenter. Udlandet følger nemlig nøje, hvad der foregår i Steno Diabetes Center Copenhagen, der før Covid-19 pandemien jævnligt modtog udenlandske delegationer, der gerne ville se og høre mere om den helt særlige udgave af den offentligt-privat partnerskab-model, som hospitalet bygger på.

“Når vi kigger på genstartsteamets strategi for Life Science-branchen, kan vi jo se, at Steno Diabetes Center Copenhagen er et lyslevende eksempel på dét, man gerne vil opdyrke i fremtiden – nemlig at vi i Danmark skal have diabetesbehandling i verdensklasse, og at vi over for udlandet skal fungere som udstillingsvindue for den danske måde at gøre tingene på”, forklarer Allan Flyvbjerg.

Den unikke danske OPP-model
”Steno Diabetes Center Copenhagen er et offentligt-privat samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden, der blev en realitet i 2017 med et visionært ønske om at gøre en unik indsats på diabetesområdet. Ud over driftsmidler fra Region Hovedstaden er Steno Diabetes Center Copenhagen støttet med 3 mia. kr. i fondsmidler fra Novo Nordisk Fonden, hvilket er unikt på verdensplan. Formatet kan dog sagtens tænkes som en traditionel offentligt-privat partnerskab-model, evt. i samarbejde med en pensionskasse eller tilsvarende partner”, mener Allan Flyvbjerg. 

Det er dog vigtigt at sikre transparens i samarbejdet: “Vi kan demonstrere, hvordan det offentlige kan arbejde sammen med en erhvervsdrivende fond og med kommercielle virksomheder, uden at være i lommen på dem. På den måde kan vi både fungere som et offentligt hospital i Region Hovedstaden, og som en samarbejdspartner for virksomheder i pharma- og medicoindustrien. Vi deltager gerne i samarbejder, hvor det primært handler om, gennem forskning og innovation, at udvikle ny medicin til gavn for personer med diabetes. Også på den måde er vi gennem dette konstruktive arbejde et udstillingsvindue både regionalt, nationalt og internationalt. 

Nok er vi i en unik situation med vores hospital, men over hele verden kan man nikke genkendende til sundhedssystemer, der er trængt på økonomi og kapacitet. Kroniske sygdomme, herunder diabetes, udgør store udfordringer for befolkninger, sundhedsvæsner og samfundsøkonomier globalt. Det er derfor nødvendigt at de globale sundhedssystemer arbejder hen mod et tværsektorielt orienteret samarbejde, der giver flere sunde leveår til borgere med kroniske sygdomme, en høj brugertilfredshed i behandlingen samt nye behandlingsformer, der er strukturelt og økonomisk bæredygtige. Det er her Steno Diabetes Center Copenhagen kan tjene til inspiration”, forklarer Allan Flyvbjerg. 

Nyt diabeteshospital som rollemodel i diabetesforskning og -innovation
I slutningen af 2021 indvies Steno Diabetes Center Copenhagen’s helt nye, specialiseret diabeteshospital ved siden af Herlev Hospital, og det er meningen, at hospitalet skal blive et proof-of-concept inden for fremtidens diabetesforebyggelse og -behandling, også på globalt plan.

I nærområdet i Region Hovedstaden er målsætningen at bygge bro mellem den enkelte borgers almindelige hverdagsliv og deres diabetesbehandling. ”Ud over at behandle de flere end 11.000 personer med diabetes der er tilknyttet hospitalet, har vi en forpligtelse til at bidrage i et løft i behandlingen i hele Region Hovedstaden, og her skal vi tænke i nye arbejdsformer. Eksempelvis er det sådan, at ca. 25 % af de personer med type 2-diabetes der ses i almen praksis ikke får foretaget de regelmæssige screeninger, der skal udføres for at undgå blindhed, nyresvigt eller hjertekarsygdom. Her skal vi udnytte vores kompetencer til sammen med de praktiserende læger at identificere de pågældende borgere og skabe nye tilbud der sikre at de alle får tilbud om de anbefalede screeninger”, siger Allan Flyvbjerg. 

Formålet med indsatsen er ikke blot at nedbringe de sundhedsøkonomiske udfordringer for samfundet som sådan, men i særdeleshed også at forbedre livskvaliteten for personer med diabetes. ”Vi måles på om, vi kan forbedre livslængde og livskvalitet for personer med diabetes. Mål for livskvalitet kan betragtes som bløde værdier, som kan være svære at konvertere til et regneark, men når et succeskriterie handler om et menneskes liv, så er det jo faktisk en ret kontant bundlinje. Derfor handler det om for os i tanke og handling at sætte personer med diabetes, deres liv og hverdag over alt andet. Hvis vi, ud over at give sundere danskere en høj livskvalitet, også kan skaber et dansk eksporteventyr, så er det et ekstra plus for hele samfundet”, slutter Allan Flyvbjerg. 

Vi er stolte over at World Economic Forum har udvalgt os som en international proof-of-concept-model for nytænkning i sundhedsvæsnet og ser frem til at samarbejde med aktører fra hele verden.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...