Sponseret indhold

Markedsføring er en vigtig del af ethvert lægemiddels livscyklus, men for at undgå økonomiske sanktioner eller reklameforbud skal alle interaktioner med læger, patienter og offentligheden være både etiske og i overensstemmelse med gældende regler.  

Kommunikation har ændret sig drastisk i løbet af det sidste årti med øget brug af mobil teknologi og sociale medier. Som en konsekvens er der opstået love og regler, der regulerer måderne, hvorpå medicinalfirmaer kan bruge denne teknologi til at markedsføre lægemidler. Compliance kan udgøre en væsentlig udfordring for virksomheder, der stræber efter at markedsføre deres lægemiddel på den mest effektive måde.

I Danmark er markedsføring af lægemidler underlagt lovgivningen om lægemidler og Lægemiddelstyrelsens regler for markedsføring af lægemidler, som er stærkt påvirket af europæiske direktiver. Ud over de regler, der er fastlagt af Lægemiddelstyrelsen, har Lægemiddelindustriforeningen (LIF) udviklet et sæt etiske regler for salgsfremmende aktiviteter.

Virksomheder, der ikke overholder regler og forskrifter i deres salgsfremmende aktiviteter, kan imødese alvorlige økonomiske konsekvenser. I de nordiske lande, Danmark, Norge og Sverige, kan overtrædelse af de reklameetiske regler resultere i bøder fra 15.000-300.000 kr. Derudover offentliggøres overtrædelser sammen med bødens størrelse. Således fører manglende overholdelse ikke kun til et økonomisk tilbageslag, men kan også forårsage kritisk skade på virksomhedens brandintegritet og opfattelsen af medicinalindustrien som helhed. 

For at sikre compliance, når et lægemiddel markedsføres, kan det være nyttigt at danne et strategisk partnerskab med eksterne eksperter inden for lovgivning og markedsføring. LINK Medicals særdeles kompetente team har over 25 års erfaring med både nationale og internationale reklameregler, direktiver og etiske retningslinjer.  

Om LINK Medical

LINK Medical er en full-service kontraktforskningsorganisation (CRO), der leverer produktudviklingstjenester til medicinalindustrien og industrien for medicinske anordninger i Nordeuropa.

LINK Medical har 200 ansatte, der leverer ekspertvejledning på tværs af alle aspekter i et projekt - alt fra EN kilde.

LINK Medical har specialister i overholdelse af lovgivning og markedsføring i alle nordiske lande.

LINK Medical håndterer over 6.500 regulatoriske projekter om året, der spænder fra enkeltopgaver til større projekter for små og store virksomheder i hele Nordeuropa.

Kontakt din lokale ekspert.

MEST LÆSTE