Sponseret indhold

En stærk privat aktør tager ansvar for fremtidens sundhedssektor

Carelink har en afdeling med over 500 medarbejdere, der står for plejen af respiratoriske borgere, som er flyttet fra sygehuset til deres egne hjem. En løsning, som både er billigere og giver borgerne højere livskvalitet.

Af:

Danmarks hurtigst voksende healthcare-virksomhed, Carelink-gruppen, stræber med ny strategi efter at blive den uomgængelige samarbejdspartner for et offentligt system, der ikke kan løfte fremtidens store plejebyrde alene.

Uden et gennemgribende samarbejde med stærke private aktører kan den danske social- og sundhedssektor ikke løse fremtidens store udfordringer og fortsat levere service på et niveau, borgere og patienter vil være tilfredse med. Men selv om private aktører i de kommende år vil levere endnu flere sundhedsydelser til danskerne end i dag, kan udviklingen af sundhedssektoren aldrig blive et spørgsmål om et enten-eller mellem offentlig og privat service, understreger Brian Rosenberg, direktør for den hurtigst voksende danske healthcare-virksomhed, Carelink:

”For os er det ikke et spørgsmål om at vælge mellem det offentlige og private. Det private kan ikke løfte den her opgave alene. Omvendt forbeholder vi os også retten til at sige, at det kan det offentlige heller ikke.”

Vifte af healthcare-løsninger
Carelink blev grundlagt i 2007 som vikarbureau inden for sundhedssektoren og er siden vokset til at være en landsdækkende virksomhed med 5.000 læger, 12.000 social- og sundhedsfaglige medarbejdere og over 500 respiratoriske hjælpere. Og de tider, hvor Carelink identificerede sig med at være vikarbureau, er forbi. I dag er Carelink-gruppen gennem løbende konsolidering en healthcare-virksomhed, der leverer en bred vifte af højt kvalificerede løsninger inden for alle grene af social- og sundhedssektoren. Og når Carelink-gruppen med en ny strategi gerne vil være endnu større, er det også for sundhedsvæsenets og borgernes skyld, understreger bestyrelsesformand Jens Heimburger.

”I Carelink ser vi to stærke drivere i udviklingen. For det første vil andelen af borgere over 65 stige markant. For det andet vil fremtidens pensionister stille stigende krav til pleje og pasning. Det vil presse den kommunale økonomi voldsomt, og samtidig skal der mange flere hænder til end i dag, for ikke alt i vores sundhedssektor kan digitaliseres. Der vil stadig være et stort behov for menneskelig kontakt. 

For os er det et spændende felt at drive forretning på. Samtidig ser vi det som vores samfundsansvar at melde os på banen som mulig samarbejdspartner for pensionsselskaber og andre private og offentlige stakeholdere på sundheds- og plejeområdet, for det offentlige system vil bryde sammen, hvis den ved egen kraft skal leve op til de behov og krav, fremtidens pensionister vil have,” siger Jens Heimburger.

Løfte standarden
Derfor er der ifølge Carelink brug for yderligere konsolideringer blandt private danske sundheds- og omsorgsvirksomheder, for hvis ingen danske selskaber er stærke nok til at indgå tunge, varige partnerskaber med det offentlige, vil der komme bejlere fra udlandet. Først og fremmest fra Sverige, hvor mange års liberalisering af omsorgssektoren har resulteret i nogle meget store og børsnoterede private firmaer på plejeområdet. For Carelink handler det derfor ikke længere kun om at understøtte det offentlige med vikarer fra time til time, men om at udvikle og levere hele løsninger, der løfter standarden, hvor det er nødvendigt, og hvor det offentlige ikke formår at gøre det alene.

Livskvalitet og aflastning
”Et godt eksempel er vores afdeling med over 500 medarbejdere, der står for plejen af respiratoriske borgere, som er flyttet fra sygehuset til deres egne hjem. En løsning, som både er billigere og giver borgerne højere livskvalitet. Vi gør det samme for børn og unge med selvskadende adfærd eller andre udfordringer. De røg tidligere ind og ud af psykiatriske hospitaler, og det er ikke nødvendigvis der, behandlingen sker stærkest. Vi sørger for, at behandlingen i stedet sker i trygge omgivelser i eget hjem. Igen er der flere gevinster. De unge får en højere livskvalitet, og vi aflaster det offentlige system. Den slags værdiskabende partnerskaber indgår vi gerne mange flere af,” siger direktør Brian Rosenberg.

Kontinuerlige samarbejder
Gennem sit lægevikarbureau Medflex er Carelink-gruppen et vigtigt værktøj, når sundhedssektoren skal løse de tilbagevendende udfordringer med mangel på lægefagligt personale. Medflex har læger inden for hvert specialområde, og selv om Medflex gerne løser et bemandingsproblem med kort varsel, er det også på dette område ambitionen at etablere flere kontinuerlige samarbejder.

”Det handler ikke kun om, at vi kan løse problemet med mangel på alment praktiserende læger og speciallæger i nogle geografiske områder. Der kan også være udfordringer med at tiltrække og fastholde speciallæger og sikre et tilstrækkeligt højt fagligt niveau på hospitaler, som måske er i fare for at blive lukket. Det skader arbejdsmiljøet og bliver en selvforstærkende negativ spiral, hvor potentielle nye medarbejdere har svært ved at se deres fremtidsmuligheder ved at blive fastansat,” siger direktør i Medflex, speciallæge Claus Christian Louring.

Han peger også på, at Medflex gennem sin tværfaglighed kan levere effektive helhedsløsninger kendetegnet ved korte kommunikationsveje mellem læger og plejepersonale.

Flere skal uddannes til sektoren
Også den offentlige plejesektor mærker i disse år manglen på arbejdskraft, og for Carelink består opgaven nu og i fremtiden ikke kun i at hjælpe med vikarer, men i at bidrage til uddannelsen af helt nye medarbejdere i sektoren.

”Vi har også en interesse i at få flere SOSU-assistenter ud i plejesektoren. Derfor har vi indgået et samarbejde den private aktør Marselisborg Work & Life, som arbejder med jobskabelse, for at løfte nogle af de grupper, som ikke er i beskæftigelse, ind i SOSU-fagene. Det kommer vi til at arbejde meget med, og derfor har vi også rakt ud til landets SOSU-skoler,” siger Brian Rosenberg.

Andre arbejdsvilkår
Endelig er der den faktor, at stadig flere medarbejdere i sundheds- og plejesektoren søger mere fleksible arbejdsvilkår end den traditionelle fastansættelse i det offentlige system.

”Vi vil gerne skabe private løsninger, så vi kan fastholde både sygeplejersker, læger, SOSU-assistenter og andre i deres fag, men på andre arbejdsvilkår og andre måder. Flere sundhedsprofessionelle søger et mere fleksibelt og afvekslende arbejdsliv. De kan godt lide, at de nærmest er en del af et ”SWAT-team”, der rykker ind og løser en vigtig opgave og så går videre til en ny opgave. Som privat virksomhed har vi mulighed for at skrue nogle anderledes arbejdsvilkår sammen. Jeg sagde bevidst ”anderledes”, for de er ikke nødvendigvis bedre i alles øjne, men de tilfredsstiller efterspørgslen fra mange af de sundheds- og plejemedarbejdere, som bliver afgørende for kvaliteten af fremtidens sundhedsvæsen i Danmark,” siger Brian Rosenberg.

Carelink er Danmarks hurtigst voksende leverandør af omsorg til borgere og patienter i social- og sundhedssektoren. Med flere end 13.000 kompetente vikarer og teammedarbejdere tilknyttet, er vi blandt landets absolut største formidler af de rette sundhedsfaglige medarbejdere til de rette pleje- og sundhedsopgaver. 

Vi dækker hele landet og vores dygtige kollegaer varetager hver dag tusindvis af social- og sundhedsfaglige opgaver overalt i Danmark.

Læs mere på www.carelink.dk

For os er det ikke et spørgsmål om at vælge mellem det offentlige og private. Det private kan ikke løfte den her opgave alene. Omvendt forbeholder vi os også retten til at sige, at det kan det offentlige heller ikke.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...