Sponseret indhold

En global leder inden for levering af antiinfektionsbehandlinger og andre kritiske behandlinger til alvorlige og ofte livstruende sygdomme

Af:

Som verdens største producent af visse kritiske antibiotika leverer Xellia Pharmceuticals både aktive farmaceutiske ingredienser (API) og sterile injektionsprodukter (færdigdoseringsprodukter / FDF). Målet er at sikre leverancer og levere antiinflammatoriske løsninger mod multiresistente mikroorganismer.

Vi har gennem de seneste 30 år stille og roligt opbygget en forretning, der er vokset fra et lille norsk familieejet selskab til en af verdens største lægemiddelkoncerner, der producerer alt fra antibiotiske aktivstoffer til det færdige produkt i form af sterile injektionspræparater. I 2013 kom Novo Holdings A/S ind i billedet, hvorefter udviklingen af færdigvarer tog fart. Desuden har vi etableret en fabrik for hætteglas i København”, forklarer adm. direktør Carl-Åke Carlsson indledningsvis.

Omfattende ekspertise
Med næsten 120 år på bagen har Xellia Pharmaceuticals forståeligt nok opbygget en omfattende ekspertise inden for stort set alle områder, som er forbundet med udvikling og markedsføring af koncernens kerneprodukter. Men for adskillige underområder, såsom infektioner, antibiotikabehandling og produktionsteknikker – herunder fermentering, oprensing og analysemetoder – er udfordringerne forbundet med produktion af sterile injektionspræparater ligeledes blevet løst undervejs.

”Man kan sige, at vi har foretaget investeringer i denne koncern med en lidt længere tidsmæssig horisont, end vi ville have gjort med en anden type selskab. I begyndelsen med Novo Holdings A/S, i slutningen af 2013/starten af 2014, overvejede vi, hvilke selskaber der var på vej med udvikling af hvilke typer af antibiotika, hvilke udfordringer de stod overfor, og hvad vi kunne lære af dem for at blive en endnu bedre spiller på antibiotikamarkedet. Hoveddelen af nye antibiotika bliver udviklet hos små firmaer, hos universiteter og start-up-virksomheder, som udover penge mangler kundskab om robuste formuleringer og produktionsprocesser, som er industrielt skalerbare”, siger Carl-Åke Carlsson. 

Nye produkter som pre-mix
Udover behovet for nye molekyler er det også et tema at bruge eksisterende produkter på forsvarlig vis. At give det rette produkt, dosere det på den rette måde og give det i rette tid er en stor udfordring inden for antibiotikabehandling. 

”Time to treat”, altså tiden der går inden behandling af en given infektion starter på hospitalet, er kritisk. Data fra Sepsis Alliance i USA viser, at for hver time behandling med anti-
infektionsmidler udskydes, efter patienten er diagnosticeret med sepsis, øges risikoen for patientdød med 7,6%. At vælge det rette produkt kræver diagnosticering af den enkelte patients symptomer, så man faktisk ved, hvad man behandler, og udfordringen med at give behandling i rette tid er fortsat ikke løst helt tilfredsstillende, omend der løbende sker en vis udvikling på området. Desuden handler det om de fejl, der kan ske under en behandling i hospitalssammenhænge. Det kan være forkert dosering, forkert infusionsvæske eller forurening af produktet før/ved indgivelse. Derfor ville et logisk sted at begynde, et sted der ikke var alt for kompliceret at se nærmere på og som samtidig ville løse problemerne én gang for alle, være at overveje produktion af pre-mix: det færdigblandede produkt i injektionsposer klar til brug”, påpeger Carl-Åke Carlsson.

Pre-mix hjælper med at behandle patienterne rettidigt og derudover sikre effektiv og økonomisk besparende hospitalsprocesser, der kan lette farmaceutens arbejdsbyrde. 

Prisen for både gamle og nye antibiotika er en stor udfordring
Med den store succes som visse færdigblandede lægemidler kan opnå, er det naturligt for Xellia Pharmaceuticals at lede efter andre typer af lægemidler med en lignende leveringsmåde. Xellia Pharmaceuticals valgte derfor at anvende teknologi og pre-mix-konceptet på andre produkter til intensivbehandling, som har samme udfordring med brug på hospitalet, som antibiotika har. Lige nu har Xellia Pharmaceuticals en hel række tilsvarende produkter under udvikling.

”Antibiotikaprodukterne er uhyre interessante, fordi man eksempelvis kan købe Vancomycin (som anvendes til behandling af systemisk methicillin-resistente (MRSA) og følsomme stammer, hvor andre antibiotika ikke kan anvendes på grund af intolerance eller lægemiddelresistens, red.) for 2-3 USD pr. hætteglas. Den lægefaglige person der udskriver recepten, giver dig den passende dosering med det formål at behandle infektionen og i sidste ende redde et liv. Prissætningen for gamle antibiotika er en stor udfordring, da det er meget vanskeligt at tjene penge nok til at opretholde en ansvarlig produktion, som overholder alle de strenge lovmæssige og regulatoriske krav. Det samme er tilfældet for nye antibiotika som, i tillæg til for lave priser, kæmper med det faktum, at salget i volumen er lille; sidstnævnte er dog helt korrekt, når man tænker på ”antibiotic stewardship”.

Dette er ligeledes en af årsagerne til, at de store lægemiddelselskaber ikke synes, at det er interessant at udvikle nye antibiotika. I den vestlige verden er vi blevet meget afhængige af lægemidler (både antibiotika og generelt) fra Kina og Indien, f.eks. intermediater, API’er og færdigvarer, der sælges til lave priser. Dette er imidlertid et tveægget sværd med hensyn til forsyningssikkerhed generelt og især under kriser, som vi så under Covid-pandemien, da visse lande var tilbageholdende med at eksportere brugbar medicin, fordi de ville sikre sig, at de kunne behandle deres egne befolkninger først. Det er superkritisk at kunne udvikle stabile, industrialiser- og skalerbare produktionsprocesser og færdige produktformuleringer, samt at kontrollere produktionsfaciliteter og til enhver tid at kunne levere produkter. Derfor bruger vi rigtig mange penge på at opgradere vores produktionsfaciliteter”, pointerer Carl-Åke Carlsson.

Vidste du det om Xellia Pharmaceuticals?

  • Koncernen blev etableret som et familieejet selskab i Oslo i Norge i 1903.
  • Familien ejede selskabet indtil 2006, hvor norske Alpharma overtog det.
  • Xellia er i dag 100% ejet af Novo Holdings A/S og har været det siden 2013.
  • Koncernen har hovedkontor i København, Danmark, og består af fire topklasse produktionsfaciliteter placeret i Danmark, Ungarn, Kina og USA og to R&D Centers of Excellence i Kroatien og Norge.
  • Hovedparten af Xellia Pharmaceuticals’ kunder udgøres af de 500 største B2B-virksomheder inden for lægemiddelindustrien.

Læs mere på www.xellia.com

Ingen af de lægemidler vi udvikler og producerer, bliver solgt i håndkøb eller detail. Alt anvendes på sygehuse og hospitaler.

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Pharmaceutical Supply Chain Initiative
Den 27. september i år tilsluttede Xellia Pharmaceuticals sig Pharmaceutical Supply Chain Initiative med henblik på at fremme fokus på ansvarlige forsyningskæder og forretningspraksis.

Xellia Pharmaceuticals udnævnt til Great Place to Work
Xellia Pharmaceuticals har fået tildelt den yderst prestigefyldte pris ”Great Place to Work”. Prisen er blevet uddelt siden 1992, hvor flere end 100 millioner medarbejdere rundt om i verden er blevet bedt om at definere, hvad der giver en god oplevelse på arbejdspladsen. Xellia-medarbejdere fra alle steder i Europa, USA, Mellemøsten og Asien blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. I alt deltog 90% af Xellias medarbejdere, hvilket viste det høje engagementsniveau og sikrede undersøgelsesresultaternes validitet.

Hos Xellia Pharmaceuticals sættes kvalificeret udvikling og produktion af fermenterede og semisyntetiske småmolekylebaserede produkter højt. Virksomheden har en stærk historik med fremstilling af Active Pharmaceutical Ingredients (API’er), der er vanskelige at fremstille. Xellia Pharmaceuticals har også en række FDF-produkter (Finished Dosage Form), primært inden for kategorien af hospitalsinjicerbare lægemidler. Virksomhedens portefølje af produkter indeholder nogle af de vigtigste lægemidler, der bruges i kampen mod infektioner med multiresistente bakterier. 

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...