Sponseret indhold

Efter-uddannelsesfond kan styrke dansk life science

Af:

Som fagforening for nogle af life science-områdets skarpe hoveder håber Pharmadanmark, at regeringens kommende life science-strategi vil have blik for det menneskelige råstof i form af branchens dygtige, engagerede medarbejdere. Branchens fortsatte succes skyldes nemlig i høj grad dem. En særlig efteruddannelsesfond kan være en af løsningerne.

Regeringens nye life science-strategi vil forhåbentlig indeholde initiativer, som styrker samarbejdet mellem virksomheder og sundhedsvæsen, og som gør Danmark endnu mere attraktiv for klinisk forskning. Men strategien bør også sikre, at virksomhederne har adgang til en højt kvalificeret arbejdsstyrke med de rette kompetencer – ikke mindst efteruddannelse og kompetenceudvikling er vigtig.

”Vi ser ind i en fremtid med en sammensmeltning af medicin, medicinsk udstyr, kunstig intelligens og teknologi. Der bliver stor brug for medarbejdere, som blandt andet kan omsætte potentialerne i big data og analytics til reel viden, der kan integreres i arbejdet med at udvikle, producere og kvalitetssikre nye behandlinger – og som for eksempel også kan overvåge bivirkninger og sikker og effektiv brug endnu mere effektivt end i dag. Forståelsen for – og brugen af – data vil fremover både ændre og udvikle vores måde at tænke sundhed på og vil samtidig have en fundamental indflydelse på fagligheden og effektiviteten på tværs af life science branchen,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark – Fagforeningen for life science-specialister.

Hun understreger, at det er nødvendigt at se bredt på uddannelse for at sikre branchens behov for kompetencer. Der skal uddannes flere unge til branchen, men Danmark skal også sætte ambitiøse mål for efteruddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderne er klar til at håndtere nye behandlingsformer, teknologier og flere digitale løsninger.

”Medarbejderne skal uddanne sig konstant gennem livet og blive ved med at udvikle deres kompetencer. Det har den enkelte medarbejder og virksomhed selvfølgelig et ansvar for. Men det er også en samfundsmæssig opgave at sikre, at økonomien, mulighederne og strukturerne er til stede for den nødvendige efteruddannelse og konstante opkvalificering af arbejdsstyrken.”

Støtte til små- og mellemstore virksomheder
Det kan konkret ske ved at oprette en fond, som life science-virksomheder kan søge til efteruddannelse, særligt de små- og mellemstore virksomheder (SMVer), foreslår Pharmadanmark. De store virksomheder kender som regel deres behov og har typisk også ressourcerne til selv at sørge for kompetenceudviklingen af deres medarbejdere. 

”Men dansk life science består af andet og mere end de store vækstlokomotiver – der er også en underskov af mindre virksomheder, som er en meget væsentlig del af ’økosystemet’. De skaber job og innovative produkter, og de fodrer de store firmaer med viden, talent og ideer, de kan arbejde videre med,” forklarer Rikke Løvig Simonsen.

SMV’er har generelt sværere ved at finde tid og ressourcer til at tilbyde og finde den rette efteruddannelse, derfor vil etableringen af en life science efteruddannelsesfond være med til at understøtte Danmarks stærke videns- og forskningsposition inden for life science og sundhed. Fonden kan med fordel stykkes sammen af både bidrag fra staten og erhvervslivet, og selve forankringen bør være på universitetet. 

”Der vil utvivlsomt være behov for at tilpasse indsatsen løbende, og der skal både være tale om kortere og længere uddannelsestilbud – og meget gerne også uddannelse som dyrker det innovative, og som kan være med til at sætte kreativiteten fri til gavn for patienterne.”

Fokus på patienter
Rikke Løvig Simonsen håber, at netop patienterne også tydeligt vil kunne ses i strategien, for nok handler life science om vækst, arbejdspladser og eksport, men det handler om meget mere end det.

”Dansk life science skal være ambitiøs sammen med patienterne og arbejde henimod, at Danmark bliver verdens bedste land at være patient i. Det kræver, at patienterne skal tænkes ind i alle faser. En velfungerende sundhedssektor er en forudsætning for en succesfuld industri og omvendt. Det er bestemt også en ambition, som branchens medarbejdere kan se sig selv i og gerne vil arbejde for,” understreger hun og slutter:

”Branchens medarbejdere er kendetegnet ved dyb faglighed, og hver på deres egen måde arbejder de for sundhed og for bedre behandlinger. Det engagement skal vi forstå at udnytte. Gør vi det, er vi kommet et væsentligt skridt nærmere at sikre en danske styrkeposition inden for life science.”

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...