Sponseret indhold

Den nye sundheds-it har forstærket fokus på nærhed og sikkerhed

Karen Skjerbæk Jørgensen,

Af:

Trifork og Netic er leverandører af software og drift til dansk sundheds-it. På baggrund af en lang række vellykkede it-projekter, fx appen Min Læge, mener de to it-selskaber, at Danmark har alle muligheder for at skabe et sundhedsvæsen, hvor både teknologi og patientsikkerhed er sat yderligere i højsædet.

I internationalt perspektiv er dansk sundheds-it allerede i særklasse, fordi vi magter kunsten at fastholde det gode, nære danske sundhedsvæsen, som vi kerer os så meget om, samtidig med at vi digitaliserer det i alle ledder og kanter.

Vi forstår vigtigheden af, at borgerne skal have fuld tillid til, at deres personlige oplysninger og sundhedsdata opbevares sikkert og forsvarligt, selv om mange sektorer skal have adgang til dem på samme tid.

Dette fokus vil blot blive forstærket i de kommende år, mener det danske softwarehus Trifork og dets datterselskab Netic, som er specialiseret i drift. De to it-virksomheder er allerede dybt engageret i udvikling og drift af nye teknologiske sundhedsløsninger, og de ser positivt på Danmarks muligheder for at skabe et sundhedsvæsen, hvor både teknologi og patientsikkerhed er sat yderligere i højsædet.

”Der er allerede mange velfungerende digitale løsninger i sundhedssektoren, og vi har et godt fundament at bygge videre på. I Danmark har vi på sundhedsområdet en god, national infrastruktur, som Trifork og Netic har arbejdet med i mange år. Det giver et stort potentiale, ikke bare for vores egne virksomheder, men for alle virksomheder, der kan skabe værdi for sundhedssektoren, fordi de kan noget særligt på et specialiseret område,” siger Karen Skjerbæk Jørgensen, Vice President i Trifork Healthcare.

Kasper Kay Petersen, Sales and Marketing Director hos Netic.

Flere har adgang til de samme data
Trifork har udviklet it-løsninger til sundhedsvæsenet gennem godt 20 år.

”Vi har igennem alle årene arbejdet med den nationale infrastruktur på det statslige niveau og været med til at sikre, at der bliver lagt de skinner, der skal til, for at nye nationale services og komponenter i vores sundheds-it kan rulles ud. Gennemgående har vores løsninger forbedret behandling og patientoplevelse ved at give flere adgang til de samme data på et sikkert grundlag, uanset om løsningerne har været rettet mod borgere eller klinikere,” siger Karen Skjerbæk Jørgensen.

De senere år har Trifork også fået et stadig større fokus på borgervendte apps, der baserer sig på den nationale infrastruktur, f.eks. Min Læge.

Med Min Læge kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet, holde styr på sine aftaler og holde videokonsultation med egen læge.

Sammen med Netic bidrager Trifork også til udviklingen af andre nye løsninger til telemedicin til brug i alle regioner og kommuner. De to virksomheder har sammen med Systematic udviklet en ny platform som en del af den danske infrastruktur til håndtering af telemedicinske løsninger, der muliggør at sundhedspersonale kan overvåget helbredstilstanden hos borgere med specifikke diagnoser, mens borgeren befinder sig i sit eget hjem.

Med appen Min Læge, som Trifork har udviklet, kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet, holde styr på sine aftaler og holde videokonsultation med egen læge.

National it-sammenhængskraft
Ifølge Kasper Kay Petersen, Sales and Marketing Director hos Netic, er det fælles-offentlige udbud af den nye telemedicinske platform et godt eksempel på, at alle aktører inden for dansk sundheds-it bakker op om en agenda, hvor bredt dataflow mellem flere sektorer og hensynet til patientsikkerhed går hånd i hånd.

”Hvordan bygger vi noget offentlig digitalisering, som går på tværs af kommuner og regioner, så samtlige aktører inden for sundhedsvæsenet får glæde af de investeringer, der bliver foretaget? Det er en generel tanke, som breder sig, og det er positivt. I Danmark tænker vi ikke digitalisering fra hospital til hospital, fra region til region og fra lægehus til lægehus. Her er en større national sammenhængskraft, som skinner ret tydeligt igennem i meget af det sundheds-it, vi ser,” siger han.

Sundhedsvæsenet tættere på
Efter corona er der kommet en ny generation af løsninger, der viser, at vi godt kan skabe tillid og nærhed med digitale løsninger, mener Karen Skjerbæk Jørgensen.

”Coronakrisen har accelereret de digitale muligheder og sat yderligere skub i den digitale transformation – for eksempel muligheden for at lave videokonsultationer med sin praktiserende læge. I mange år har man talt om, at telemedicinske løsninger, for eksempel video, var en god løsning. På grund af corona er det lykkedes på kort tid.”

Coronakrisen har i det hele taget gjort os klogere på, hvordan vi kan effektivisere vores arbejde og services, og det er definitivt blevet slået fast, at det digitale er en del af løsningen, når vi fremover skal forbedre produkter og ydelser i både private virksomheder og en stor offentlig spiller som sundhedssystemet.

”Mange nye løsninger bringer sundhedsvæsenet længere ud til borgeren, som med apps og devices kan bidrage til diagnosticering, overvågning og behandling på en række sygdomsområder ved at deltage aktivt i sit eget sundhedsforløb. Selv om mange løsninger på den måde kan holde patienter ude af hospitaler og ambulatorier i længere tid end i dag, er det stadig muligt, at patienterne oplever, at sundhedsvæsenet er rykket tættere på og handler tidligere.”

Og over en bred kam er befolkningen klar til at blive mere digital. Det har ikke mindst coronakrisen demonstreret. Netic er driftsoperatør på den videoplatform, der anvendes i Min Læge, og brugen af videokommunikation under Corona viser, at det ikke kun er de yngre, men en bred vifte af aldersgrupper, der har omfavnet mulighederne i virtuel kommunikation.

”Vi får stadig flere ældre, som er vant til at bruge digitale værktøjer, og vi når med hver ny løsning ud til grupper i samfundet, vi måske ikke lige havde regnet med som de første brugere.”

Løsninger tilpasses hurtigere
Både når det gælder udvikling af vacciner, og når det handler om lancering af digitale tjenester, der skal gøre gavn i en akut situation, hvor samfundet har brug for nye løsninger, har coronakrisen vist, at sundhedssektoren og dens it-leverandører kan samarbejde og agere hurtigt på udfordringer.

Således var Trifork og Netic i stand til på få uger at honorere ønsket om etablering af landsdækkende videokonsultationer.

”Corona har vist, at det kan lade sig gøre. Man er mere lærings- og risikovillig og klar til at afprøve nye ting i en mere agil tilgang, hvor løsningerne bliver tilpasset hurtigere og mere præcist på baggrund af brugerfeedback. Det er en god tilgang til udvikling af digitale løsninger, fremfor at man venter i flere år med at lancere en it-løsning, der alligevel ikke rammer plet, fordi kravene og teknologien har ændret sig i mellemtiden,” siger Karen Skjerbæk Jørgensen.

Borgerne i centrum i det digitale univers
”Kunsten bliver at finde ud af, hvordan vi får guidet borgeren eller patienten, som alle sundhedsaktører gerne vil sætte i centrum, rundt i det digitale univers. Vi oplever stadig, at nogle borgere kan føle sig forvirrede. Derfor er vi meget optaget af, hvordan vi kan forbedre delingen af informationer på tværs af sektorer og få sat alle leverandører og offentlige instanser i spil uden at gå på kompromis med sikkerheden.”

Den tekniske del af opgaven er ikke nødvendigvis den sværeste.

”Derimod er udfordringen at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne, når forskellige sektorer skal håndtere de samme data. Hvis vi kan lykkes med at håndtere det store dataflow mellem offentlige sektorer og private virksomheder, kan vi skabe spændende projekter og nye forretningsmuligheder for mange typer af virksomheder til glæde for sundhedsvæsenet og borgerne.”

Sikkerhed på plads med egne datacentre
Men ingen ny it-løsning får succes og effekt i form af bedre behandling og øget livskvalitet, hvis borgerne synes, at det hele går for stærkt, ikke føler sig trygge og ikke har tillid til, at deres data bliver behandlet sikkert.

De fleste nye it-løsninger er cloudbaserede, og det kan have juridiske implikationer for virksomheder, der skal levere it-løsninger til et offentligt sundhedsvæsen og skal overholde omfattende lovkrav om datasikkerhed og privatlivsbeskyttelse.

Sommerens dom ved EU-domstolen i den såkaldte “Schrems II-sag” betød, at der fremadrettet ikke kan ske overførsel af personoplysninger til USA ved brug af samme regelsæt, som hidtil har været anvendt. Dommen påvirker brugen af public cloud-løsninger fra giganter som Amazon og Google.

Men Netic har for længst adresseret den problematik på sin egen proaktive måde med maksimal fokus på borgernes sikkerhed. Den nye telemedicinske platform blev bygget i en avanceret hybrid cloud løsning som beskytter persondata maksimalt, samtidig med at der benyttes moderne og prisoptimerede cloud teknologier.

”Vi bygger og drifter vores løsninger både i vores egne datacentre på dansk jord, og som hybride miljøer, med dele af miljøet i public cloud – et såkaldt hybrid cloud miljø. Det er muligt at tilpasse, så man får det bedste fra begge verdener på en måde, så man både kan få opfyldt sine teknologiske behov og samtidig overholder lovgivning og krav til datasikkerhed,” siger Kasper Kay Petersen.

FAKTA

Trifork har flere datterselskaber, blandt andet Netic i Aalborg, som er specialiseret i drift af de løsninger, som Trifork og andre softwarehuse udvikler. Netic tager hånd om sine kunders applikationer i hele deres levetid. Det sker med udgangspunkt i egne veldrevne datacentre og som afsæt til en hybrid infrastruktur eller transformation til high-performing public cloud. Netics arbejde er rodfæstet i transparente driftsprocesser, hvor sikkerhed er tænkt ind fra start til slut.

Se mere på www.netic.dk

Der er allerede mange velfungerende digitale løsninger i sundhedssektoren, og vi har et godt fundament at bygge videre på

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Den danske software- og udviklingsvirksomhed Trifork udvikler applikationer og end-to-end-løsninger af høj kvalitet i tæt samspil med sine kunder. Trifork arbejder agilt og lean – fra idéskabelse og udvikling til vedligeholdelse og support.

Trifork yder ekspertrådgivning, optimerer forretningskritiske it-systemer og introducerer ny teknologi. Trifork har fokus på tre industrier kendetegnet ved en høj grad af digitalisering: Digital Health, Fintech og Smart Building & IoT.

Trifork har cirka 840 medarbejdere fordelt på ni kontorer i Danmark. Derudover har Trifork kontorer i Tyskland, Ungarn, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Holland, Storbritannien og USA.

Se mere på www.trifork.com

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...