Sponseret indhold

Danmark skal bidrage til mere sundhed i verden

Peder Søgaard-Pedersen, chef for DI Life Science

Af:

Covid19-pandemien har vist at den danske tradition for offentligt-private samarbejde på sundhedsområdet er en succes. De danske sundhedsløsninger udviklet i offentlig-privat samarbejde kan bidrage til mere sundhed i resten af verden. 

Hvis man skal finde lyspunkter i det ellers mørke års tid, vi nu har levet i skyggen af Covid19, er det måske, at vi i Danmark har en stærk treenighed i form af et velfungerende sundhedsvæsen, et dynamisk forskningsmiljø og en række stærke virksomheder inden for life science. Tilsammen har de tre parter nemlig været med til at sørge for, at Danmark ikke er blevet lige så hårdt ramt af krisen, som så mange andre lande. Nøglen ligger bl.a. i vores lange tradition for offentligt-private samarbejder, mener chef for DI Life Science, Peder Søgaard Pedersen: “I løbet af det sidste år er både sundhedsvæsenet, erhvervslivet og befolkningen blevet sat under pres i en ny virkelighed, men når det alligevel er gået relativt godt, skyldes det i høj grad dette stærke samarbejde.

Vi har fx set det i forbindelse med udvikling af nye vacciner og i forsyning af værnemidler og covid-tests. Uden samarbejdet mellem det offentlige og private leverandører ville vi ikke være i stand til at kunne foretage op mod 400.000 covid-tests om dagen, og vi ville ikke kunne gøre klar til at udføre 400.000 vaccinationer dagligt – eller være i fuld gang med at udvikle et effektivt corona-pas, som skal give os friheden tilbage”. 

Nu skal vi kigge fremad 

Som borger i Danmark har mange af os det nok med at tage det lidt for givet, at tingene fungerer så godt, som de gør, men det er ret unikt, hvis man kigger lidt længere væk end blot til vores nabolande. Og dén position kan vi godt blive bedre til udnytte fremadrettet, mener Peder Søgaard Pedersen: “ Det sidste år har vi set, hvor stærke vi er, når det private og sundhedsvæsenet går sammen. Nu skal vi så lære af alt det, vi har klaret sammen , og så skal vi op i gear – dels for at være bedre forberedt næste gang, vi rammes af en sundhedskrise, dels for at hjælpe andre lande med at blive bedre til at håndtere sundhedskriser”. 

Udnyt COVID-erfaring i kampen mod kroniske lidelser

Selvom vi nok kommer til at leve med Covid19 i en årrække, tyder meget på, at vi i Danmark går en mere eller mindre normal sommer i møde, og når tingene falder på plads og bliver til hverdag igen, er der ifølge Peder Søgaard Pedersen et helt andet område, vi med fordel kan rette vores blik mod – nemlig kronikerområdet. “Kronikerbyrden har ligget i skyggen af pandemien, men det er en alvorlig udfordring, der belaster den enkelte  og samfundet generelt i hele verden, og her kan vi i Danmark være med til at levere løsninger, der gavner alle. Vi har i forvejen nogle verdensklasse life science-virksomheder, vi har et forskermiljø i top, vi har nogle af de mest attraktive sundhedsdata og nu har vi også vist, hvor effektivt det offentlige og private samarbejde er.

Nu skal vi udnytte vores forcer til at levere innovative og økonomisk bæredygtige sundhedsløsninger, som kan komme både danskerne og resten af verden til gode. På den måde kan Danmark blive et udstillingsvindue for, hvordan man håndterer kroniske sygdomme – lige fra forebyggelse, tidligere opsporing og diagnosticering over behandling, til hvordan man letter hverdagen for kronikere, så deres livskvalitet løftes markant. Derfor er det også positivt, at regeringen med sin netop lancerede life science strategi vil nedsætte en task force, der skal være med til at løse udfordringerne på kronikerområdet.

Jeg mener dog, at vi bør være mere ambitiøse på kronikerområdet og bl.a. udvikle nationale kronikerplaner. Vi har set, hvordan diverse kræftplaner virker, fordi vi investerer og sætter klare standarder og rettigheder op. Og samtidig kan nationale handlingsplaner være med til at mindske uligheden i sundhed, som desværre også er en stor faktor på kronikerområdet.”

Ét fælles sundhedsmål 

Den danske life science-branche har i høj grad været med til at holde hånden under den danske økonomi under corona-krisen, og virksomhederne kan meget på egen hånd. Men hvis vi fremadrettet skal gøre Danmark til foregangsland på kronikerområdet, kræver det dog også en stor indsats fra regeringens side, mener Peder Søgaard Pedersen: “Det bør være et centralt mål for regeringen – på lige fod med klimamålsætningen – at vi danskere skal have flere sunde og aktive leveår, uden at sundhedsudgifterne løber løbsk. Og så skal Danmark bidrage til mere sundhed i resten af verden. Det kræver politisk vilje og tæt offentlig-privat samarbejde. Men hvis vi lykkes med dét i fællesskab, kan vi gøre Danmark til et sundhedsmæssigt fyrtårn til gavn for både danskerne og resten af verden.

Kronikerbyrden er en udfordring, der belaster den enkelte og samfundet generelt i hele verden, og her kan vi i Danmark være med til at levere løsninger, der gavner alle.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...