Sponseret indhold

Danish Life Science Cluster er ved at tage form

Af:

Formålet er at bidrage til og forbedre grundlaget for patientbehandling, innovation og produktudvikling i verdensklasse til gavn for både vækst og velfærd.

Partnerne i dansk life science og velfærdsteknologi er godt i gang med at blive samlet i den nye nationale klyngeorganisation ved navn Danish Life Science Cluster.

Formålet med den nye nationale klynge er at skabe og styrke rammerne for kommercialisering af den forskning og vidensproduktion af meget høj kvalitet, der skabes på universiteterne, på hospitalerne, på de teknologiske institutter og øvrige danske uddannelsesinstitutioner. Virksomhederne skal, med adgang til den nyeste viden og forskning, skabe nye løsninger og produkter med både nationalt og internationalt markedspotentiale. 

Den nye nationale klyngeorganisation skal skabe erhvervsfremme, og både nye og eksisterende virksomheder skal involvere sig i aktiviteterne og vil kunne drage nytte af evidens, viden og erfaringer fra sundhedssektoren og fra forskningen.

Det drejer sig f.eks. om stærke innovationsprojekter, bedre og fortsat sikker anvendelse af sundhedsdata til forskning og innovation, netværk, finansiering, iværksætteri og meget mere.

Forhistorien er en fælles ansøgning fra hele 26 aktører, herunder de fem største universiteter (se boks), der har stor erfaring med sundhedsinnovation på tværs af sektorer. Den nye organisation bygger på arbejdet i de hidtidige regionale klyngeorganisationer.

I november var der stiftende generalforsamling og inden længe ansættes en direktør, der kan arbejde dedikeret på fuld tid med opgaven. I mellemtiden er Bjarke Bak Christensen, Danish Life Science Cluster interimdirektør for Danish Life Science Cluster. Han er til daglig leder af DTU’s Institut for Bioteknologi og Biomedicin.

Skal skabe mere sammenhæng på tværs af landet
”Med den nye nationale klynge vil vi gerne skabe mere sammenhængskraft på tværs af landet. Vi vil gerne binde både regioner, hospitaler og kommuner bedre sammen og se på, hvordan vi skaber en endnu mere agil sundhedssektor, der kan handle hurtigt som under den igangværende pandemi. Vi vil også gerne anspore de forskellige fagområder, til at spille endnu bedre sammen,” fortæller Bjarke Bak Christensen.

Danish Life Science Cluster får hovedkontor i København og fire regionale kontorer i Odense, Aalborg, Aarhus og et endnu ikke fastlagt sted i Region Sjælland i tilknytning til et hospital eller en pharma-virksomhed.

Skalering er også meget vigtigt for den nye nationale klyngeorganisation.

”Hvis vi har en udfordring, der kan løses på en given måde i en kommune, så er der stor sandsynlighed for at samme løsning kan duplikeres til andre kommuner,” siger Bjarke Bak Christensen.

Videnbro bliver centralt for klyngen
Ønsket om sammenhængskraft rummer flere dimensioner:

”Vi taler om at bygge en videnbro. En bro mellem den viden, vi har i forskningsmiljøer, hospitaler og virksomheder og de behov, der er ude på markedet. Behovene kan eksempelvis handle om digitalisering og sundhedsdata, personlig behandling, agilitet eller grøn omstilling (se illustration). Udfordringen og opgaven bliver at skabe broen til den viden, der skaber løsninger og vækst, og undervejs vil vi gerne have endnu flere virksomheder med ombord,” siger Bjarke Bak Christensen.

Om Danish Life Science Cluster

Danish Life Science Cluster er et partnerskab mellem Danmarks fem største universiteter, fem GTS-institutter, de fem danske regioner samt seks branche- og erhvervsorganisationer samt de hidtidige fem regionale klynger – BioPeople, Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), Life Science Innovation North Denmark (LSI), MedTech Innovation Consortium (MTIC) og Welfare Tech. 

Den nye nationale klynge ønsker at samle alle parter inden for life science og velfærdsteknologi, herunder vidensinstitutioner, hospitaler, regioner og kommuner, og repræsenterer tilsammen mere end 500 små og store virksomheder i sektoren. Klyngen dækker hele feltet biotek, lægemidler, medico, hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsdata og digitale løsninger.

Med tilstedeværelse i alle fem regioner, tæt på vidensinstitutioner og virksomheder, vil Danish Life Science Cluster være et samlingspunkt for hele det danske life science økosystem.

Det er Erhvervsfremmestyrelsen, der har udpeget Danish Life Science Cluster som Danmarks nationale klynge for life science og velfærdsteknologi. Med udpegelsen følger en fireårig bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på 25 mio. kr. og en toårig fra Erhvervsstyrelsen på 13 mio. kr. Desuden har Regionerne givet tilsagn om at støtte med mere end 10 mio kr i både 2021 og 2022. Derudover har Danish Life Science Cluster fået finansiering til udvalgte projekter fra Erhvervsministeriets Genstartspulje i forbindelse med corona-pandemien.

Læs mere på www.danishlifesciencecluster.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...