Sponseret indhold

Bred investoropbakning til den nordiske Health Care investor Impilo

Nicholas Hooge, partner i Impilo

Af:

Investeringsselskabet med kontorer i Stockholm og København koncentrerer sig om at finde interessante selskaber inden for sundhed i Norden, hvor klyngerne af viden, kompetencer og nye talenter er blandt verdens bedste. Impilo har netop afsluttet en ny runde af kapitalrejsning med forpligtende tilsagn fra nye og eksisterende investorer for omkring DKK 4,5 mia.

impilo blev stiftet i 2017 og arbejder med såkaldte Private Equity (PE)-investeringer. Essensen i PE-investeringer er at opkøbe og investere i virksomheder, der efterfølgende udvikles og effektiviseres over en årrække for derefter at blive solgt eller børsnoteret. Processen starter med at indhente tilsagn om kapital og en længere bindingsperiode fra typisk institutionelle investorer, dvs. kapitalforvaltere, pensionsfonde og familiekontorer m.v. Impilo har netop lukket dets anden kapitalrejsning med stor succes og råder i dag over ca. DKK 7,5 mia. Heraf er omkring DKK 4,5 mia. øremærket til nye investeringer i nordiske virksomheder. Selvom fokus er på sundhed, så omfatter det dog typisk ikke bioteknologiske selskaber. 

”Bioteknologi kan have en ret binær risikoprofil. Vi sigter i stedet mod mere etablerede selskaber, der har en forretningsmæssig værdi på op imod et par milliarder kroner – med potentiale for større investeringer sammen med andre investorer. Selskaberne, vi går efter, er typisk i en situation, hvor der er mulighed for at accelerere væksten markant ved at bidrage med risikovillig kapital og relevante kompetencer – ofte i en form for partnerskab med den eksisterende ejer og ledelse. Vi er som udgangspunkt interesseret i selskaber inden for hele spektret af sundhedsindustrien, herunder farma, medtech, sundhedsservices, forbrugersundhed og digital sundhed,” siger Nicholas Hooge, der er partner i Impilo. Han er leder af det danske kontor, som tæller tre andre danske investeringseksperter med planer om yderligere ekspansion. 

Investeringer i sundhedssektoren og alt hvad det indebærer fra kosttilskud til medicinsk udstyr er understøttet af en stærk, global trend med baggrund i flere forhold. Blandt andet aldrende befolkninger, interesse for at leve sundt og en stadig accelererende vækst i nye teknologier og videnskabelige landvindinger, der gør, at vi kommer tættere på løsninger til mange komplicerede sygdomme og kan facilitere et mere effektivt sundhedsvæsen.  

“Vi har en særlig fokus på den meget stærke Life Science sektor i Danmark. Danmark har adskillige store velkendte selskaber i verdensklasse men også en meget stor klynge af viden og talent, der løbende skaber nye innovationer med stort internationalt potentiale,” siger Nicholas Hooge.

Ledende PE-investor i nordisk sundhed
Impilo’s første frasalg blev tidligere i år en realitet, da NutraQ blev solgt til norske Orkla med stor succes for Impilo’s investorer. I dag består Impilo’s portefølje af syv virksomheder, heriblandt to danske. Scantox, som har mange års erfaring inden for levering af prækliniske forskningstjenester, herunder regulatoriske in-vivo-toksikologiske undersøgelser, der er afgørende for enhver lægemiddeludviklingsproces. Og Ferrosan Medical Devices, der er verdens førende producent af gelatine-baserede hæmostatiske produkter til standsning af blødninger under operationer. 

Siden grundlæggelsen i 2017 har Impilo formået at etablere sig som den mest aktive professionelle PE-investor inden for nordisk sundhed. En af forklaringerne på Impilos stærke position er, at man udover et investeringsteam på 14 fuldtidsprofessionelle med tilsammen over 100 års erfaring i PE-investeringer samtidig har sikret sig et hold af rådgivere og industrielle partnere med dyb faglig indsigt og erfaring i branchen, som er svær at matche og som udbygges løbende. Holdet omfatter f.eks. Jens Bager, der har en fortid som CEO i ALK-Abello og bestyrelsesformand i Ambu, samt Henning Søgaard, tidl. CEO i Orkla Health Group og Orkla Care samt EVP i Chr. Hansen Ingredients.

”De er to af vores industrielle partnere, som vi kalder det – folk med dyb brancheindsigt og erfaring, der repræsenterer forskellige dele af sundhedssektoren. Derudover samarbejder vi med en lang række af uafhængige eksperter i branchen, der er håndplukkede til Impilo’s porteføljeselskaber. F.eks. er Peter Kürstein-Jensen bestyrelsesformand i Ferrosan Medical Devices. Han har en fortid som CEO i Radiometer igennem mange år. Og bestyrelsesformanden i vores kæde af fertilitetsklinikker er Mikael Worning, som bl.a. har mange års erfaring fra Demant. Disse samarbejder er med til at give os en særlig value proposition i forhold til mange andre fonde, og hænger tæt sammen med at vi er 100% dedikeret og fokuseret på sundhedsområdet,” siger Nicholas Hooge. 

Specialiserede sundhedsinvestorer halter efter USA
Det giver en unik faglig indsigt og en løbende udbygning af det professionelle netværk blandt eksperter i sektoren, som er med til at forstærke Impilo’s konkurrencemæssige styrke og sikre en høj troværdighed blandt investorerne og i branchen generelt. Studier viser også at investeringsselskaber, der som Impilo fokuserer udelukkende på en enkelt sektor, historisk set opnår bedre afkast for investorerne end selskaber, der spreder sig over mange forskellige sektorer. Og her har Impilo en stærk position i Norden, for der er ikke mange investeringsspecialister som på samme måde er dedikeret til sundhedsområdet. 

”Der var et hul i markedet, da Impilo blev grundlagt i 2017 i den forstand, at Europa var langt bagud i forhold til USA, når vi taler om specialiserede professionelle investorer i sundhed. Det hul er der stadig, men vi vurderer, at potentialet for sektorfokuserede PE-investeringer og aktivt ejerskab er mindst lige så stort her. Der er behov for specialiserede investorer med et langsigtet perspektiv og tilknytning til de lokale markeder. Dette passer utroligt godt til Impilo’s tilgang, som i øvrigt blev født med en såkaldt evergreen struktur, som betyder, at vi kan tillade os længere ejerskabshorisonter end traditionelle PE-fonde,” siger Nicholas Hooge.  

Han påpeger, at Impilo stadig fastholder en bred interesse over for relevante selskaber i det farmaceutiske område, medicinsk teknologi og relaterede sundhedstjenester. 

”Farma services er et meget spændende område med kraftig vækst drevet af en enorm pipeline og konstant innovation. Tidligere i år investerede vi i den danske prækliniske CRO Scantox, som viser meget positive takter, og vi har absolut appetit på mere. Et andet område, hvor vi ikke er investerede i dag, men som vi er interesserede i, er digital health. Der er et stort behov og parathed for øget digitalisering inden for sundhedssektoren og Life Science, og den udvikling vil vi meget gerne bidrage til og være en del af,” afslutter Nicholas Hooge. 

Impilo er et Nordisk baseret investeringsselskab, som udelukkende fokuserer på investeringer i virksomheder inden for farmaceutisk, medicinsk teknologi, sundhedstjenester og andre sundhedsorienterede områder. Udgangspunktet er, at virksomhederne i porteføljen skal bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling af de samfund og markeder, hvor de er aktive, for at kunne have succes på langt sigt. Denne overbevisning er indlejret i Impilos investeringsstrategi, fordi den nødvendiggør en dybere forståelse og reducerer risici. På denne måde investerer Impilo i mulighederne for, at mennesker kan leve sundere liv i fremtiden.

Læs mere på www.impilo.dk

Det giver os en særlig value proposition, at vi kun fokuserer på sundhedsområdet.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
Screenshot 2024-03-13 at 08.23
Cybersikkerhed Epaper
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Nikolaj 3
Den lykkelige forbandelse, der hviler over Nikolaj Plads

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...