Sponseret indhold

Apotekerne er en vigtig brik i fremtidens sundhedsvæsen

Omkring halvdelen af landets apoteker har en fremtagningsrobot, der skanner alle medicinpakker og lægger dem på lager. Det giver effektiv logistik og korte ventetider, da robotten lynhurtigt kan finde den rette pakning, når en kunde skal bruge den.

Af:

Ny teknologi, lokal forankring og medarbejdere med viden om medicin og sundhed er et godt udgangspunkt for, at apotekerne kan være med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen. 

Skrevet af; Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening


Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Det gælder ikke mindst den offentlige sektor, hvor vi ifølge OECD ligger helt i top.  I sundhedssektoren er vi superbrugere af ny teknologi. Samtidig er der kommet væsentligt flere apoteker til, siden apotekerreformen i 2015 gav mulighed for friere etablering og mere konkurrence i sektoren. Det betyder, at apotekerne i endnu højere grad er tæt på borgerne i deres hverdag. Med 521 apoteker fordelt over hele landet og et veluddannet personale bestående af dygtige farmaceuter og farmakonomer er apotekerne en vigtig brik i forhold til at styrke det nære sundhedsvæsen og fremtidssikre sundhedsvæsenet. 

Behovet for at tænke nyt og styrke sundhedsvæsenet i nærområderne er påtrængende i en fremtid, hvor vi bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme. I det nære sundhedsvæsen skal vi arbejde sammen om at forebygge, at borgerne indlægges. Og vi skal kunne færdigbehandle dem, der udskrives stadig hurtigere fra sygehusene. På apotekerne har vi især fokus på medicinsikkerhed og forebyggelse. Vi skal forebygge medicinfejl og overmedicinering og sikre, at alle har viden om den medicin, de tager. Og der er nok at tage fat på. I Danmark er der 1,7 millioner kronisk eller langvarigt syge, som har brug for behandling med medicin, og 700.000 bruger mere end fem forskellige lægemidler. Forkert medicin, forkert brug af medicin og andre medicineringsfejl betyder hvert år, at 100.000 bliver indlagt.

Alle recepter er elektroniske
De tider er forbi, hvor man fik en fysisk recept hos lægen, som man tog med hen på et apotek for at hente sin medicin. For stort set alle recepter er i dag elektroniske. Så når lægen har ordineret medicinen, ved apoteket det straks. Via Det Centrale Tilskudsregister beregnes borgernes medicintilskud ved ekspeditionen, og apoteket afregner med regionerne, så borgerne kun betaler en andel af medicinprisen. På samme måde afregner apotekerne med Sygeforsikringen ”danmark” og kommunikerer med kommunerne om de tilskud, de yder til borgernes medicin. 

Det er alt sammen noget, vi tager for givet, fordi det fungerer. På apotekerne er vi klar til at gå endnu videre. Det Fælles Medicinkort har givet et bedre overblik over borgernes medicin for alle i sundhedsvæsenet. Nu skal vi tage næste skridt og se på recepterne på en ny måde, hvor arbejdsdeling mellem læge og apotek ændres. Så kan lægen i fremtiden koncentrere sig om at vælge den bedste behandling til patienten. Og apoteket kan i dialog med patienten sørge for, at det er det billigste handelsnavn og den optimale pakningsstørrelse, der bliver udleveret. Det vil give en bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet og bedre overensstemmelse mellem ordination og udlevering. Det vil øge medicinsikkerheden og kan være det første skridt på vej mod generisk ordination.

Effektiv logistik er grundlaget for lave priser
Apotekerne har automatisk varebestilling, og omkring halvdelen af landets apoteker har investeret i en fremtagningsrobot. Den skanner alle medicinpakninger og lægger dem på lager – og den finder dem lynhurtigt igen, når der er brug for det. Det betyder, at apotekets personale bruger mindre tid på at hente varer på lageret og kan koncentrere sig om rådgivning af borgerne. Det har været med til at få den gennemsnitlige ventetid på apoteket ned, så den i dag er nede på omkring 2 minutter. 

Den effektive lagerstyring er samtidig en forudsætning for, at vi i Danmark kan have en meget effektiv prismodel med priskonkurrence på apoteksforbeholdt medicin. Modellen fungerer sådan, at leverandørerne af lægemidlerne kæmper om at være billigst ved en licitation blandt ens lægemidler hver 14. dag. Når et lægemiddel i en gruppe ikke længere er billigst, fjernes det fra apotekets lager, og den billigere variant bestilles hjem. For det er den, apoteket skal udlevere til patienten. På den måde drives priserne ned af generiske og billigere lægemidler, der overtager markedet, når et patent udløber. Det har givet os nogle af Europas laveste priser på den generiske kopimedicin, som udgør to tredjedele af den medicin, apotekerne udleverer.

Onlinehandel er i fremgang
Det fysiske apotek er vigtigt for borgerne i lokalområdet, men e-handel med medicin og andre apotekervarer er et vigtigt supplement. 83 procent af alle apotekere tilbyder onlinehandel med lægemidler. Der findes to ’rene’ online apoteker, som ikke er tilknyttet noget fysisk apotek, og de øvrige apoteker tilbyder e-handel via fælles løsninger. Onlinehandlen fik et stort boost under corona-nedlukningerne og er støt stigende. Med en fælles løsning tilbyder apotekerne også online rådgivning på telefon og chat døgnet rundt. Det betyder, at borgerne kan få råd og vejledning fra et apotek 24/7. 

Apoteket kan ligge i lommen
I foråret lancerede apotekerne appen ’apoteket’. Den giver et totalt overblik over egen og egne børns medicin og recepter, og den giver direkte adgang til at bede lægen om at forny dem. Man kan også se tilskudsstatus og den pris, man skal betale for medicinen, og man kan se, hvilke apoteker i nærheden der har den medicin, man skal bruge, på lager. Er medicinen ikke på apotekets lager, kan man bede om at få den bestilt hjem, eller man kan oprette en fast bestilling. Desuden bliver der i appen meget snart mulighed for at klikke sig videre til apotekets webshop. På den måde kan man have apoteket med i lommen. Det letter hverdagen for de næsten 100.000 faste medicinbrugere, der indtil nu har hentet appen. 

Dosispakning giver sikker medicin og tid til pleje
Apotekerne har dosispakket medicin maskinelt siden 2001. Medicinen leveres til brugerne i små poser for hvert indtagelsestidspunkt, og poserne hænger sammen i en dosisrulle, der er let at håndtere og eventuelt tage med sig på turen. Medicinen pakkes på otte apoteker, der har indkøbt pakkemaskiner. De sender videre til de andre apoteker, der har kontakt med patienten og udleverer dem. 33.000 borgere i Danmark får dosispakket deres medicin. Det er mere sikkert at dosispakke medicin maskinelt i forhold til manuel optælling, og derudover sparer plejepersonalet tid, som kan bruges på pleje. Undersøgelser viser også, at dosispakket medicin øger patientens medicinefterlevelse.

Mange kommuner har allerede taget imod tilbuddet om at lade apotekerne stå for pakningen af borgernes medicin. Sidste år overgik kommunikation mellem apotek og læge om, hvad der skal i dosispakningen, til en elektronisk løsning i Det Fælles Medicinkort. Det har fjernet en række besværlige arbejdsgange og gjort den bedre og endnu mere sikker. Derfor er der nu grundlag for, at endnu flere kan få dosispakket deres medicin. 

Apoteket er den lokale medicinekspert
Selvom teknologi fylder meget på et moderne apotek, er det personlige møde og rådgivning om medicin stadig i fokus. Det gælder både, når apoteket udleverer medicin og rådgiver om korrekt brug, og i de stadig flere specialiserede sundhedsydelser, som apotekerne leverer. Apotekerne tilbyder i dag KOL-patienter en udvidet vejledning i brug af inhalationsmedicin. Nye medicinbrugere og kronikere, der oplever problemer med deres medicin, kan få en samtale om medicinen, apoteket kan genordinere visse typer medicin, og mange borgere bliver hvert år vaccineret på apoteket. 

På den måde har apotekerne inden for de senere år påtaget sig opgaver, der øger medicinsikkerheden og aflaster den øvrige sundhedssektor. Apotekernes viden og kompetencer bruges også til at undervise plejepersonale på eksempelvis plejehjem og bosteder i sikker håndtering af medicin, og apotekerne kan hjælpe til med at rydde ud i den medicin, som plejehjemsbeboere ofte får alt for meget af. I fremtidens sundhedsvæsen skal vi videre ad den vej og skabe strukturer og samarbejder, der sikrer, at alle, der bruger meget medicin, får en medicingennemgang. Vi skal kommunikere bedre om borgernes medicin i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset. Og vi skal arbejde sammen om bedre forebyggelse og nyttiggøre ny teknologi til tidlig opsporing af sygdom. På apotekerne er vi klar til mere, når vi sammen skal løse de udfordringer, det nære sundhedsvæsen står over for. 

Selvom teknologi fylder meget på et moderne apotek, er det personlige møde og rådgivning om medicin stadig i fokus. Det gælder både, når apoteket udleverer medicin og rådgiver om korrekt brug, og i de stadig flere specialiserede sundhedsydelser, som apotekerne leverer.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...