Sponseret indhold

Vi har et ansvar for at samarbejde med vores leverandører i bæredygtighedens navn

Morten Kjellev, ESG-chef i Bravida.

Af:

I adskillige år har service- og installationsvirksomheden Bravida haft en bæredygtighedsstrategi. Derfor er man klar til at leve op til kravene i EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive, der skal efterleves fra 2024. Samtidig har man et ansvar for at løfte hele værdikæden op på et nyt niveau, når det gælder dokumentation for bæredygtighed, mener virksomhedens ESG-chef.

Bravida er en af de store aktører i byggebranchen, og som børsnoteret virksomhed med speciale i el, ventilation samt VVS på såvel det danske som det norske, svenske og finske marked, har man over en periode forberedt sig til det nye CSRD-direktiv, der træder i kraft fra regnskabsåret 2024. Corporate Sustainability Reporting Directive er EU’s rapporteringsdirektiv om bæredygtighed, som erstatter de nuværende EU-krav om samfundsansvar, der er implementeret i årsregnskabsloven.

Det nye direktiv er en markant skærpelse af kravene for, hvorledes virksomheder arbejder med bæredygtighedsdata og -rapportering. Selv om det i første omgang kun gælder børsnoterede virksomheder, vil det over tid få betydning for stort set alle virksomheder, da både Bravida og andre store virksomheder skal dokumentere bæredygtighed gennem hele deres værdikæde. For børsnoterede virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering, træder CSRD i kraft fra det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2024. Det vil sige, at rapportering, som udgives fra 2025, skal følge direktivet.

Byggebranchen skal stå sammen
De kommende år vil erhvervslivet blive mødt med en tsunami af nye krav, blandt andet qua EU’s nye taksonomiforordning, der har skabt et klassificeringssystem for hvilke økonomiske aktiviteter, der kvalificerer sig som klima- og miljømæssigt bæredygtige og som CSRD-direktivet i virkeligheden er udsprunget af. Det kommer ifølge Morten Kjellev, der er ESG-chef i Bravida, til ikke blot at medføre øgede dokumentationskrav, men forpligter også til at hjælpe sine samarbejdspartnere.

”Det er ikke alle vore leverandører eller samarbejdspartnere, der er klædt godt nok på til at vide præcist, hvordan de nye krav vil ramme dem, så derfor har vi et ansvar for at hjælpe dem godt på vej i processen. Ja faktisk mener jeg, at hele byggebranchen, som jeg repræsenterer har en forpligtelse til at stå sammen om at løfte denne opgave”, siger Morten Kjellev.

Vil være helt klimaneutral i 2045
Hans argument er, at 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning kommer direkte eller indirekte fra bygge- og anlægsbranchen. Derfor giver det i hans optik rigtig god mening, at EU nu for alvor skærper kravene, og i Bravida er målet, at man inden 2025 skal reducere CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 30 pct. i forhold til 2020, mens det langsigtede mål er, at forsyningskæden skal være klimaneutral inden 2045.

”Bæredygtighed er fundamentet for vores fremtid og skal være centralt i alt, hvad vi foretager os. Derfor tager vi imod udfordringen om at levere tekniske ydelser, der fremmer en mere bæredygtig levevis – både i dag og i fremtiden”, uddyber Morten Kjellev. Han tilføjer, at i Bravida er bæredygtighed en del af virksomhedens DNA og noget, man har haft fokus på igennem rigtig mange år, lige som virksomheden løbende arbejder målrettet med det miljømæssige, sociale og økonomiske ansvar for at opfylde FN’s globale udviklingsmål.

Der er brug for nye kompetencer
Konsekvensen af CSRD-direktivet kan direkte aflæses i den ESG-rapportering (Environmental, Social Governance), som virksomhederne nu skal stå på mål for i forhold til myndighederne. Som ESG-chef skal Morten Kjellev altså ikke kun have blikket rettet mod den meget håndgribelige bæredygtighed i form af krav til de materialer, leverandørerne og samarbejdspartnerne anvender, men også have fokus på, hvordan virksomheden ledes, medarbejdernes kompetencer og, hvordan de trives.

”Vi er netop trådt ind i Science Based Target Initiative, der er er et non-profit initiativ, som på globalt plan skal hjælpe virksomheder med at efterleve målene i Paris-aftalen. Hele vores bæredygtighedsindsats kræver imidlertid, at vi i dag også har brug for medarbejdere, der har kompetencer, som rækker ud over de traditionelle kompetencer, vi har brug for i vores service- og installationsforretning”, forklarer Morten Kjellev.

Der kan skrues på mange parametre
Bæredygtighed handler altså også om at få fokus på klima og miljø samt de sociale og ledelsesmæssige aspekter til at gå op i en højere enhed. Selv udtrykker Morten Kjellev det på den måde, at der i dag bredt set stilles helt nye krav til en virksomheds adfærdskodeks, og i forbindelse med den bæredygtighedsrapport for 2022, man lancerede for nylig, er man allerede godt i gang med at analysere de indsatspunkter, der skal kigges nærmere på.

”Det er klart, at bæredygtighedsagendaen er vigtig, men det er mindst lige så vigtigt, at vi favner hele ESG-paletten så bredt som muligt. Blandt andet derfor vil vi også arbejde på at tiltrække flere kvinder til byggebranchen, hvor de meget tydeligt er underrepræsenteret. Samtidig skal vi have øje for, hvorledes branchens digitalisering kan være med til at øge den grønne omstilling, så i virkeligheden er der rigtig mange parametre at skrue på”, slutter Morten Kjellev.

Bravida giver bygninger og anlæg liv - døgnet rundt, året rundt. Med hjælp fra tusindvis af medarbejdere, der installerer og vedligeholder de funktioner, der får elektricitet, varme, køling, vand, ventilation og sikkerhed til at fungere.

Læs mere på www.bravida.dk

Vi er i fuld gang med at kigge ned gennem vore leverandørkæde for at få et overblik over, hvorledes vi kan samarbejde med vores samarbejdspartnere i forhold til at leve op til de mange dokumentationskrav for bæredygtighed

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...