Sponseret indhold

Tre bogstaver sætter retningen for virksomheders bæredygtighedsarbejde

I en stadig mere forbundet verden kan virksomheder rykke mere, hvis de samarbejder med flere om at løfte bæredygtigheden i værdikæderne. Kilde: ESG Barometer 2022

Af:

Flere og flere virksomheder bliver opmærksomme på vigtigheden af at definere en ansvarlighedsstrategi, der ud fra et strategisk perspektiv sætter ord på en stadig mere aktuel ESG-dagsorden. Dermed tager de en vigtig samfundsmæssig udfordring op, men at udleve den kræver strategisk dialog om E, S og G i både ledelse og værdikæde.

”Vi yder strategisk rådgivning til flere og flere virksomheder om, hvordan de kan se deres bæredygtigheds- og ansvarlighedsstrategi i en ESG-optik samt, hvordan de kan kommunikere deres mål og tiltag såvel internt som eksternt”. Det siger Christina Blak, der er direktør og partner i konsulenthuset We Love People, som arbejder i krydsfeltet kommunikation, bæredygtighed og dokumentation. Ifølge Christina Blak er ESG blevet bæredygtighedens nye fortegn og vil i de kommende år blive definerende for, hvorledes virksomheder arbejder med og rapporterer på området. Hun mener endvidere, at samarbejde og vidensdeling er afgørende, hvis vi skal lykkes med en bæredygtig omstilling. Værdikæderne er nødt til at rykke sammen, og leverandørsamarbejdet skal vokse, idet verden bliver stadig mere forbundet.

Styrkede krav kalder på et nyt sprog
”Det betyder, at dit omdømme også er mit omdømme, hvilket beviser vigtigheden af, at man ikke må være bange for at dele, når det handler om at løfte et fælles ansvar. Man kan nemlig kun rykke noget på brancheniveau, hvis man lærer af hinanden”, siger Christina Blak videre. Hun påpeger imidlertid, at mange virksomheder mangler et sprog og en bevidsthed om, hvor omfangsrigt det bæredygtige felt udtrykt gennem ESG rent faktisk er.

Ifølge Christina Blak er det altså vigtigt for virksomhederne at være bevidst om, hvilken betydning ESG har set såvel i et risiko- som et mulighedsperspektiv. Bevidstheden om både de positive og de negative påvirkninger på omverdenen skal skærpes. Lovgivningen skærpes nemlig også, blandt andet gennem EU’s nye bæredygtighedsdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som Environmental, Social & Governance (ESG) er en del af.

En dagsorden i konstant udvikling
”Blandt andet derfor udgiver vi ESG-Barometeret, der giver os indsigten til at udvikle den nødvendige rådgivning, der set i lyset af blandt de øgede lovmæssige krav kan hjælpe virksomhederne på rette vej. Som eksempel kan jeg nævne, at man for nylig kunne læse på forsiden af Dagbladet Børsen, at biodiversitet er på vej til at blive forretningskritisk virkelighed for virksomhederne”, uddyber Christina Blak.

Seneste udgave af ESG-Barometeret udkom i efteråret 2022 og var baseret på C25’s 2021 rapportering om bæredygtighed. Det viser, at alene fra 2020 til 2021 er der sket en masse, og det er tydeligt, at ESG handler om både at fremtidssikre verden og den enkelte virksomhed. Bæredygtigheden er både forretningskritisk og forretningsdefinerende. Hvert af bogstaverne vil dog blive ved med at bevæge sig, da det er en dagsorden i konstant udvikling, der kræver agilitet både hos ledelse og medarbejdere.

ESG er blevet strategisk kernestof 
Det bliver mere og mere klart, at ESG er ledelsens ansvar. Derfor skal den klædes på til at kunne agere og beslutte på et oplyst grundlag. Ifølge Christina Blak sker det bedst muligt gennem en målrettet og strategisk indsats, der er med til at gøre ledelsen engageret i arbejdet med bæredygtighed. Når man får indsigt i risici, muligheder og ansvar samt, hvad er der strategisk relevant, bliver det nemmere at tage ejerskab og drive udviklingen i en bestemt retning.

Det er vigtigt med henblik på at sikre retning og styrke i bæredygtighedsarbejdet. Der er nemlig masser af virksomheder, der har sat initiativer i gang, men som savner såvel retning som forretningsstrategisk forankring. Det kan skyldes et kompetencegab, fordi bæredygtighed både er en kompleks og en helt ny faglighed, der skal integreres på tværs af hele organisationen.

Strategi kommer før rapportering
Christina Blak understreger samtidig, at virksomheden skal have sin dokumentation i orden, inden man signalerer bæredygtighed og ansvarlighed. Derfor skal ESG implementeres som strategi, før det bliver rapportering. En strategi, der skal være forankret i hele organisationen og ikke mindst hos den øverste ledelse som en integreret del af arbejdet med risikostyring og compliance på den ene side samt forretningsudvikling og innovation på den anden.

”At løfte den opgave kræver strategisk uddannelse af ledelsen og dialoger om væsentlighed i og uden for virksomheden for at vække den ledelsesmæssige vilje, der bor i G for Governance. Hvis virksomheder skal leve op til de nye rapporteringskrav, skal de investere tid og ressourcer i at løfte deres viden på området og tage de dialoger, der går forud for målrettet handling på E’et og S’et,” slutter Christina Blak.

We Love People hjælper virksomheder med at gøre deres bæredygtighedsstrategi og -rapportering ESG-kompatibel gennem strategisk rådgivning og undervisning. Det strategiske vidensløft er vigtigt, da bæredygtighed forandrer virksomheders 

formål og forretning, og kravene til ledelser samt bestyrelser stiger. De skal kunne forklare valg og prioriteter til alle stakeholders og invitere dem med på rejsen. ESG er et nyt kompas for strategisk bæredygtighed. Derfor udgiver We Love People hvert år ESG Barometeret, der viser, hvorledes C25-selskaberne rapporterer om miljøpåvirkning, sociale forhold blandt medarbejdere og i leverandørkæden samt god selskabsledelse.

Læs mere på www.welovepeople.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...