Nye EU-krav skal omsættes til strategi og handling

Af:

Danske virksomheder står over for en historisk god mulighed for at skabe sig en unik konkurrencefordel. Nemlig hvis de forstår at håndtere EU’s nye og skærpede krav til bæredygtighedsrapportering. Det mener man i DAHL Advokatpartnerselskab, som har specialiseret sig i compliance og rådgivning på området.

Set over tid er det ikke blevet nemmere at drive virksomhed. Flere og flere regulatoriske forordninger og direktiver med udspring i EU kræver stadig mere tid og stadig flere ressourcer. Blandt disse kan nævnes persondataforordningen (GDPR) samt net- og informationsdirektivet (NIS2). Dertil kommer det seneste udspil, nemlig bæredygtighedsdirektivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Det omhandler ikke-finansielle virksomheders lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, og det skærper blandt andet området for bæredygtighedsrapportering med en række rapporteringskrav inden for miljøforhold, sociale forhold samt ledelsesfaktorer. Det der overordnet set kaldes for Environmental, Social & Governance (ESG), og meget tyder på, at det ikke bliver det sidste direktiv af den karakter, som vedtages af EU-Kommissionen.

Jura er kun en del af billedet
”Set i vores optik skal virksomhederne i dag leve op til langt flere regulativer end tidligere, og derfor bliver det mere besværligt at drive virksomhed. Det kræver nemlig flere ressourcer at efterleve de nye krav. Som advokatvirksomhed er det vores fornemmeste opgave at kunne klæde vores kunder på til at kunne navigere bedst muligt rundt i dette nye scenarie. Enten alene eller med os på sidelinjen”, siger advokat og partner Frans Skovholm fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Han fortæller videre, at man over årene har opbygget et Compliance Team, der har hjulpet mange virksomheder med at leve op til krav i forskellige regulerede brancher. Teamet er nu blevet styrket med hensyn til at kunne hjælpe erhvervslivet bredt set, men i forhold til mange andre advokatfirmaer har man valgt en utraditionel tilgang til området. De juridiske teknikaliteter er nemlig kun en del af det samlede billede.

Frans Skovholm, Advokat(L)/Partner, 
Afdelingsleder for Team Compliance:

”I sidste ende handler det om at leve op til EU’s direktiver om det, man kan kalde for License to Operate. Det betyder ganske enkelt, at hvis ikke du har styr på dine politikker, dine processer og dine kontroller, kan du risikere, at din virksomhed må lukke. De forhold hjælper vi med til at professionalisere”, siger Frans Skovholm.

Anders Madsen Pedersen, CCO/Partner, Strategisk Advisor:

”Konkurrencesituationen i dansk erhvervsliv vil ændre sig markant. Den vil blive drevet af de virksomheder, der kan finde ud af deres ESG-håndtering. Det handler nemlig om mere end blot compliance og lovgivning. Det handler om evnen til at omsætte krav samt forventninger til strategi og koble det til det operationelle niveau i virksomheden”, siger Anders Madsen Pedersen.

Louise Hougaard, Advokat, ESG specialist:

”Hvis du kan dokumentere, at din virksomhed lever op til EU’s krav om bæredygtighedsrapportering, har du mulighed for at skabe en konkurrencefordel. Hvis ikke, risikerer du både at miste dit kundeunderlag samt muligheden for finansiering”, siger Louise Hougaard.

Reglerne er blevet hverdag
”Hvis vi blot kaldes på banen ad-hoc for at løse en specifik problemstilling og derefter går igen, hjælper det ikke meget. De voksende regulatoriske krav er nemlig blevet en del af hverdagen, og derfor gælder det om at hjælpe virksomhederne med at opbygge et fundament for deres interne strukturer – deres compliance programmer – som en slags hjælp til selvhjælp. Det er ekstremt vigtigt i forhold til deres konkurrenceevne”.

Det siger Anders Madsen Pedersen, der ligeledes er partner, men ikke er juridisk udannet. Han er cand.merc. og direktør i DAHL med ansvar for blandt andet ledelse af ledergruppen, den kommercielle og strategiske forretningsudvikling samt eksekvering og transformation. Hans indfaldsvinkel i forhold til rådgivning af kunderne er altså den kommercielle, og hovedbudskabet er, at de mange regler ikke er en begrænsning, men en mulighed. Han siger videre:

Handling er en nødvendighed
”Dansk erhvervsliv er kendetegnet ved små og mellemstore virksomheder med mindre end 250 ansatte. I det segment oplever jeg, at ledelsen kæmper med risikoen for at sakke bagud i forhold til det at leve op til såvel regulatoriske krav som forventninger fra kunder, leverandører, medarbejdere, ejere, banker og kapitalforvaltere. Det er en udfordring for virksomhedens konkurrencekraft, og det er en udfordring for dansk erhvervslivs konkurrencekraft generelt set”.

Anders Madsen Pedersen understreger, at ESG-dagsordenen ganske enkelt handler om at oversætte disse krav og forventninger til konkret handling i virksomheden. Derfor er det ikke opgaven for DAHL at slå virksomhederne oven i hovedet med regelbogen og skælde dem ud, når de træder ved siden af. Opgaven for DAHL er at være både rådgiver og facilitator for en business case, der kan være med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne.’’

Skab dig en konkurrencefordel
Advokat Louise Hougaard er ganske enig, og hun ser en stor opgave i at klargøre det strategiske mindset i de enkelte virksomheders ledelse. Derefter skal rammerne for det strategiske arbejde defineres, og endelig skal de implementeres i hele organisationen således, at medarbejderne inddrages og uddannes til at håndtere det regelsæt, der grundlæggende bygger på EU’s overordnede klassifikationssystem, den såkaldte taksonomi.

”Med taksonomiforordningen er der skabt et klassificeringssystem for hvilke økonomiske aktiviteter, der kvalificerer sig som klima- og miljømæssigt bæredygtige. Jeg er helt enig med Anders i vigtigheden af at se de skærpede regler som muligheden for at skabe en konkurrencefordel. Det gælder nemlig om at gøre virksomheden attraktiv som samarbejdspartner gennem hele værdikæden, og kan man det, er virksomheden godt rustet”, siger Louise Hougaard.

Se mere her: www.dahllaw.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...