Gør organisationen levende med regenerativt lederskab

Mikkel Flod Storgaard, CEO og partner Promentum

Af:

Stress og mistrivsel udfordrer de danske arbejdspladser, der er præget af så stor kompleksitet og viden, at ledere og medarbejdere har svært ved at løfte opgaverne. Konsulenthuset Promentum, der er specialiseret i regenerativ ledelse, guider til, hvordan virksomheder genskaber vitaliteten ved at gentænke lederrollen, nedbryde strukturer og frisætte medarbejdernes faglighed. Regenerativ ledelse skaber energi, flow og de bedste betingelser for arbejdsglæde, trivsel og økonomisk vækst.

Fremtidens organisationer formår at frisætte medarbejderne, skabe flow i faglighed, produktion og opgaveløsning og skabe forudsætningerne for liv. Det er fokus i den regenerative ledelse, som styrker betingelserne for levende organismer, der forløser og skaber overskud af livskraft, kan håndtere den aktuelle kompleksitet af viden og skaber mening og trivsel.  

  ”Vi oplever nærmest en epidemi af stress i erhvervslivet her i Danmark. En af årsagerne er, at videnskompleksiteten nærmest har været eksponentiel stigende de seneste mange år. Det har organisationerne gennem tiden håndteret ved at strukturere, kvalitetssikre, bygge kasser og siloer, som man har forsøgt at få organisationerne til at passe ind i. Og det til trods for, at forskning i komplekse systemer, som vores organisationer må siges at være, viser, at vi ikke kan kontrolleres og styres på den måde,” siger Mikkel Flod Storgaard, CEO og partner i konsulentvirksomheden Promentum, der de seneste 10-15 år har arbejdet med frisættende ledelse, der er en central bestanddel af det regenerative ledelsesparadigme. Mikkel Flod Storgaard uddyber: 

”Resultatet har været, at medarbejderne bl.a. er blevet overkontrolleret, og livet i organisationerne er blevet decideret hæmmet i at udfolde sig, hvilket i sidste ende kan udløse mistrivsel.”

Lederen skal frisætte medarbejderne 
Med den nuværende videnskompleksitet kan opgaverne kun løses fornuftigt, hvis organisationens interne og eksterne faglighed bringes i spil i en organisatorisk samskabelsesproces. Dog er det sådan i mange organisationer, at lederen tit bliver flaskehals på faglige beslutninger, hvilket ofte forsinker resultaterne.

”Hvis vi skal genskabe livet i organisationen, må vi frisætte medarbejdernes faglige viden og nedbryde de strukturer og systemer, der hæmmer organisationens naturlige liv i at blomstre, og som begrænser medarbejderne. Gennem regenerativ ledelse kan organisationen omdefinere rollerne og ansvarsfordelingen i organisationen,” siger Mikkel Flod Storgaard, og han uddyber: 

”I regenerativ ledelse arbejder vi mod at skabe organisationer, hvor medarbejderne er fagligt frisatte. Organisationerne skal være regenerative, så de strukturer, der begrænser vitaliteten, skal fjernes.” 

Det betyder, at dem, der har den faglige viden på arbejdspladsen, er dem, der tager beslutningerne. Et greb, der også sikrer bedre trivsel og skaber fundamentet for vækst. 

Skab forudsætningen for liv
For blot få år siden havde kun et par procent i erhvervslivet hørt om begrebet regenerativ ledelse, der nu spirer frem og spreder sig med største naturlighed hos virksomheder og organisationer. Og det er der ifølge Mikkel Flod Storgaard god grund til, at det gør.

”Det regenerative ledelsesparadigme finder sin inspiration i den organisering af systemer, der om nogen har overlevet tidens tand – i flere milliarder år faktisk – nemlig naturen. I naturen oplever vi, at økosystemerne regenererer og revitaliserer sig over tid. Naturen er altid i proces, hvor det der bliver tilbage, konstant tilpasser sig og bliver mere levedygtigt. Økosystemerne i naturen skaber herigennem forudsætningerne for liv, og for at livet konstant kan udvikle og tilpasse sig,” forklarer Mikkel Flod Storgaard og uddyber:

”I arbejdet med regenerativ ledelse er det derfor også centralt, at elementerne er forbundne præcist som i naturens økosystemer. I naturen står intet alene, men elementerne udvikler sig i kraft af hinanden og er en del af det samlede økosystem. På samme måde skal vi anskue virksomheder, hvor den enkelte medarbejders faglighed bliver frigjort for at styrke fællesskabets bedste.”

Genopdag de små åndehuller 
Et centralt begreb i det regenerative paradigme er genforvildning, der i al sin komplekse enkelthed går ud på at nedbryde de strukturer og systemer, der hæmmer organisationens naturlige liv, og som begrænser medarbejdernes faglige udfoldelse. Igennem en genforvildning genskaber den regenerative organisation også den interne og eksterne forbundethed, der er vigtig for livet, flowet og energien i organisationen. I genskabelsen af forbundetheden opstår bl.a. også hverdagens vitale åndehuller.

”Effektiviseringen i mange virksomheder har betydet, at tiden, hvor medarbejderne mødes over kaffemaskinen, i kantinekøen og ved printeren, er forsvundet. Det er blot et eksempel på de små åndehuller, der skaber videndeling, vitalitet og kultur på en arbejdsplads,” siger Mikkel Flod Storgaard og uddyber:

”Når de små åndehuller, der skaber forudsætningerne for liv, ikke er en del af arbejdspladsen, så stopper udviklingen, flowet og sammenhængskraften.”

Bryd med de gamle paradigmer
For mange organisationer kan det være en udfordring at bryde med de gamle vaner og paradigmer, fordi vanerne med at implementere planer og oparbejde strukturer sidder dybt. Det gamle ledelsesparadigme strider mod genforvildingen, der sætter fagligheden fri og skaber den livgivende forandring. Hos Promentum er de klar til at hjælpe med transformationen, der sikrer vitaliteten. Nogle vil så måske spørge, om lederrollen bliver overflødig i det nye paradigme:

”På ingen måde; lederrollen bliver blot anderledes og mere faciliterende. En organisation har stadig brug for rammer og en retning, der skal følges. Lederen skal stadig understøtte det livgivende flow,” understreger Mikkel Flod Storgaard og uddyber:

”Ledelsesfokus vil blive mindre fagligt og rette sig mere mod det strategiske og det personlige lederskab. Det vil også betyde, at organisationen vil opleve en helt ny sammenhængskraft – både internt og eksternt ud mod omverden.

Kom godt i gang med regenerativ ledelse
Tag de første skridt mod en mere frisættende og regenerativ ledelse, der skaber forudsætningen for liv, flow, trivsel og forbundethed.

Læs mere her www.promentum.dk og få inspiration til arbejdet med regenerativ ledelse og organisationsudvikling, samt hvordan du gennemfører en regenerativ transformation i din organisation.

Promentum er Nordens førende konsulenthus inden for regenerativ ledelses- og organisationsudvikling. I tæt samarbejde med internationalt anerkendte thought leaders er Promentum fagligt epicenter i udviklingen af fremtidens ledere og fremtidens regenerative frisættende organisationer.

Læs mere her www.promentum.dk

Hvis vi skal genskabe livet i organisationen, må vi frisætte medarbejdernes faglige viden og nedbryde de strukturer og systemer, der hæmmer organisationens naturlige liv i at blomstre, og som begrænser medarbejderne.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Fem vigtige fokusområder i det konkrete arbejde med at udvikle en frisættende og mere regenerativ organisation

Promentums arbejde med at etablere regenerative organisationer tager typisk udgangspunkt i fem fokusområder:

1. Skab mening og identitet gennem organisationens mission

2. Styrk fællesskabet og forbundetheden – internt og eksternt

3. Genforvild organisationen

4. Frisæt medarbejderne

5. Skab en ad hoc-organisering omkring organisationens faglighed.

Ny bog på vej om regenerativ ledelse
I april 2024 udkommer bogen ”Den regenerative organisation,” som Mikkel Flod Storgaard har skrevet sammen med Klaus Bakdal. Bogen er en grundbog inden for regenerativ organisationsudvikling, og den tager afsæt i, hvordan vi skaber de bedste betingelser for, at livet, flowet og arbejdsglæden i organisationen genopstår og blomstrer.

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...