Sponseret indhold
Jørn Martin Bank DSC_0030 sh
Jørn Martin Bank, formand i flere danske smv’er

– Lad tvivlen komme dig selv til gode, siger Jørn Martin Bank, formand i flere danske smv’er og gennem en årrække professionelt bestyrelsesmedlem. 

Går du med planer om at sælge din virksomhed – eller er du allerede i gang – så har Jørn Martin Bank en håndfuld gode råd, du bør have med i processen. Han er professionelt bestyrelsesmedlem og formand i flere ejerledede smv’er. På den baggrund har han gennem årene gjort sig en mængde erfaringer i, hvad der får et ejer/generationsskifte til at lykkes – og hvad der kan vælte det.

– En af de helt store fejl i et sådan forløb er, at man fra start af vil gøre det mest muligt struktureret. Det lyder jo også indlysende. Min erfaring er bare, at det oftest ender langt bedre, hvis man til en vis grad lader kaos herske i den første fase, siger Jørn Martin Bank.

Handler for meget om økonomi
Det, der går galt med et struktureret forløb, er ofte, at der er for meget fokus på økonomien. Hvad er virksomheden værd? Hvad skal prisen være? Hvordan skal den betales? Hvad med skatten? Skal der dannes et holdingselskab?

– Selvfølgelig er det også væsentlige elementer, men i ejerledede virksomheder er det ikke nødvendigvis den mest succesfulde vej at gå, mener Jørn Martin Bank. Dels er der en risiko for, at ejerlederen ikke får sin sjæl med, hvis processen udelukkende handler om økonomi. Dels viser det sig ofte, at ejerlederen ikke har været afklaret om, hvad han eller hun skal tage sig til, når virksomheden er solgt.

Begynd med kaos
Ifølge Jørn Martin Bank er det derfor ofte bedre med en form for kaos, når en proces med generationsskifte sættes i gang. Lad den være ustruktureret, inden den tager en mere struktureret form. For de personer, som er involveret, er det en stor forandring, der er på vej, og det skal de have den fornødne tid til at vænne sig til. Det går galt, hvis der for tidligt kommer struktur over processen.

– Der vil være dage, hvor man rigtig gerne vil generationsskifte, og dage hvor man ikke vil. På de dårlige dage kan stemningen være så demotiverende, at processen risikerer helt at blive stoppet. Men ved at lade processen begynde ustruktureret – med en modningsperiode – får ejerlederen tid til at vænne sig til tanken, siger Jørn Martin Bank.

– Imens kan tovholderen sagtens arbejde med de økonomiske forudsætninger, så den strukturerede del af processen er bedst muligt forberedt, når ejerlederen er klar til at tage næste skridt. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at generationsskifte handler mere om mennesker end økonomi. 

Fem gode råd før du sælger
På basis af egne erfaringer som tovholder har Jørn Martin Bank fem råd til, hvordan man får en vellykket proces med generationsskifte. 

– I forlængelse af det, jeg sagde før, så er mit første råd at få sjælen med. At ejerlederen har en god følelse i kroppen. Hvis jeg oplever, at en proces måske går lidt for hurtigt, lægger jeg gerne lidt træghed ind, så der bliver tid til at overveje de afgørende beslutninger. En gåtur, hvor tankerne får frit løb, er gavnlig. En ferierejse kan også være et godt afbræk i processen, hvor de mange tanker får tid at bundfælde sig. 

Det andet råd lyder: Begynd i rigtig god tid. En god proces med generationsskifte kan snildt vare ti år. 

– Det lyder som lang tid, men jeg har faktisk været med i et skifte, der tog 14 år. Uanset alder og hvor man er i sit virksomhedsliv, bør man altid have øje for generationsskiftet. Der indgår mange gode elementer i processen, der også kan indarbejdes i den almindelige drift, siger Jørn Martin Bank med tanke på bl.a. værdiansættelse, markedsinteresse og identifikation af mulige ejere og ledere.

Tredje råd: Gør processen ustruktureret. Begynd uforpligtende og lad tanken om generationsskifte få tid til at modne hos ejerlederen. 

Fjerde råd: Opbyg viden hos de involverede. Ifølge Jørn Martin Bank er uvidenhed den største hindring for et generationsskifte. Det gælder både uvidenhed om den forestående proces, men også om en selv. 

– Rådgiverne og tovholderen er vidende om, hvad processen går ud på, men de involverede er ofte ikke. Det skaber en modstand og dermed ubalance, som må rettes op, før den strukturerede proces går i gang. Til gengæld viser al min erfaring, at så kan modstanden også vendes til en positiv medvirken.

Femte råd lyder: Fokusér på identitet og alternativ beskæftigelse. Her tænker Jørn Martin Bank på ejerlederen, hvis identitet ofte er forbundet med virksomheden. 

– Når en ejerleder skifter identitet og bliver investor, pensionist eller noget helt tredje, så er personen stadig den samme. Alligevel har jeg set flere gange, at ejerledere får et lavere selvværd.Her kan det ofte være nødvendigt med professionel hjælp, hvilket i mange tilfælde giver hurtige og gode resultater. Med hensyn til alternativ beskæftigelse er Jørn Martin Banks pointe, at vi alle, når vi stopper med noget, bør begynde på noget nyt. Om man kaster sig ud i at være investor eller spille golf betyder mindre. Det afgørende er, at man gør noget.

Bog med tanker om generationsskiftet

Jørn Martin Bank har samlet sine tanker om generationsskifte i bogen ”Generationsskifte”. Hvor der i faglitteraturen oftest er fokus på økonomi, skatteoptimering osv., handler denne primært om mennesker og følelser. Jørn Martin Bank tager udgangspunkt i mennesket bag ejerlederen, som ved et generationsskifte står i en situation præget af forvirring, følelser og familiehensyn.

Bogen (230 sider) kan købes i boghandel eller direkte på forlaget Bank ved at skrive til k.bank@bb3.dk 

MEST LÆSTE