I alt for mange virksomheder og organisationer ender bedaget IT-udstyr nederst i kælderen. Men hvorfor ikke sælge det videre til genbrug, få betaling for det og en langt bedre samvittighed og IT-sikkerhed? Også på CSR/ESG-bundlinjen.

For år tilbage blev vi betragtet som en genbrugsbutik, men i dag er vi en integreret del af den værdikæde, som handler om IT i virksomheder og organisationer. Genbrug af IT-udstyr er både godt for virksomhedens økonomi og sikkerhed samt for vores fælles miljø, hvis IT-udstyret lige får endnu et aktivt liv” indleder kommunikationsdirektør Peter Hove fra Refurb A/S.

Sikrer den bedste værdi
Refurb A/S blev etableret i 2008 og er i de mellemliggende 14 år vokset til en virksomhed med 55 ansatte. Som navnet mere end antyder arbejder Refurb inden for opkøb, istandsættelse og renovering af IT-udstyr som ikke længere er i drift under mottoet ’Et bedre alternativ til nyt!’

”Vi opkøber IT-udstyr som er udfaset, skal udskiftes af finansielle årsager eller af andre årsager ikke længere er i drift. Og vi opkøber både fra private og offentlige organisationer. Udstyret tjekkes og renoveres og data slettes effektivt. Derefter rengøres udstyret grundigt og gøres klar til salg. Vi håndterer hele logistikken og datasikkerheden samt miljørapporteringen – og sikrer i det hele taget den bedste værdi af det brugte” påpeger Peter Hove.

Styrker den gode samvittighed
Ved at sælge virksomhedens brugte IT-udstyr til en virksomhed som Refurb kan man som stor eller større virksomhed afvikle sit brugte IT-udstyr og opnå en bedre totalomkostning på IT-driften. At man samtidig er med til at spare udledning af CO2, bidrager til en positiv miljøgevinst idet 80 % af en computers samlede miljøbelastning i levetiden kommer fra produktionen.

”Vi arbejder med tre bundlinjer idet vi også opererer med en social indsats, hvor 20 % af vores stillinger er særlige stillinger til medarbejdere, som rekrutteres fra kanten af arbejdsmarkedet, ansættes i flexstillinger eller lignende. Vi er delvist ejet af Den Sociale Kapitalfond (en specialiseret og værdidrevet investor, der søger at skabe finansielle afkast med positiv social effekt, red.) der jo netop arbejder med disse elementer” uddyber Peter Hove.

ESG, det nye CSR
I dag arbejder mange virksomheder med CSR – virksomhedens sociale relationer – og de seneste 13 år har de største danske virksomheder været forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar, jf. §99a i årsregnskabsloven. Nu skal erhvervslivet til at vænne sig til nye udfordringer i form af ESG – ’Environmental, Social and Governance’, der handler om væsentlige informationer om en virksomheds forhold til miljø og klima, virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkninger og den generelle styring af virksomheden. Også her kan genanvendelse af IT-udstyret spille en stor rolle for den klima- og miljøbevidste organisation.

”Når man udskifter IT-udstyr, taler man ved omplacering af det brugte udstyr om ITAD (IT Asset Disposition), der er en væsentlig del af virksomhedens CSR/ESG-rapportering. De nye krav om ESG-rapportering rammer især større virksomheder, men EU står allerede klar med nye direktiver, som stiller yderligere krav til virksomhedernes dokumentation og rapportering” fastslår Peter Hove.

Stærkt stigende efterspørgsel
Flere og flere organisationer begynder aktuelt at efterspørge IT-udstyr til genanvendelse netop i erkendelse af de CSR/ESG-mæssige fordele der ligger i konceptet. Ikke alene på grund af de økonomiske fordele konceptet indebærer – men også fordi det simpelthen er en god ide, som giver mening på flere områder.

”For private virksomheder vægter det at tage ansvar for miljø og sikkerhed højest, drevet af kundernes forventninger og efterspørgsel. Hvor det offentlige mere er presset til at påtage sig dette ansvar af politiske årsager” slutter Peter Hove.

Genbrug er den enkeltstående handling, der giver den største værdi for miljøet. Ved at opkøbe, renovere og sælge genbrugt IT sparer Refurb derfor miljøet for mange ton CO2 om året.

Certificeringer sikrer kvalitet, miljø og IT-sikkerhed, og Refurb er certificeret inden for:

  • ISO 9001 (kvalitetsstyring)
  • ISO 14001 (miljøstyring)
  • ISO 27001 (informations- og datasikkerhedsstyring)

Læs mere på www.refurb.dk

MEST LÆSTE

Nogle af branchens udfordringer

  • Hver 4. virksomhed har ingen politik for håndtering af det brugte IT
  • 55% af alle virksomheder inddrager ikke ITAD (IT Asset Disposition) i deres CSR/ESG rapportering
  • Ved genbrug sparer hver bærbar computer miljøet for 300 kg CO2
  • Kun 20% får økonomisk kompensation, når de afvikler deres brugte IT
  • Hver 10. bærbar i en virksomhed forsvinder; og næsten hver 3. tablet.
  • 15% efterlader bevidst de brugte enheder hos medarbejdere