Sponseret indhold
KHE_20344 (2)
Karina Hejlesen Jensen Partner, Tax, PwC Denmark

Et generationsskifte i en familieejet virksomhed er sjældent nogen nem opgave. Og man skal starte et helt andet sted, end de fleste forventer, forklarer PwC’s ekspert på området, Karina Hejlesen Jensen: Det handler nemlig ofte mere om psykologi end om regneark.

Der kan være mange følelser på spil, når en familieejet virksomhed står foran et generationsskifte. Det er ikke nemt at overdrage sit livsværk og trække sig helt ud af driften af en virksomhed, man enten har bygget op eller selv overtaget fra sine forældre. Det kan også være svært at finde ud af, hvem af arvingerne der skal overtage, og på hvilke præmisser, for den nye generation har brug for en god balance mellem traditioner, økonomisk råderum og muligheden for at sætte sit eget præg fremadrettet. Derfor handler et generationsskifte om meget mere end blot skat og regneark, forklarer Karina Hejlesen Jensen, der er partner hos PwC.
Hendes ekspertise omfatter blandt andet rådgivning om skat ved generationsskifter.

“Ofte er vores kunder indledningsvist interesserede i at høre om det skattetekniske – og det er bestemt også en meget vigtig del af et generationsskifte – men det er stort set altid vigtigere at starte et helt andet sted, hvis man ønsker sig et succesfuldt generationsskifte. Det handler først og fremmest om at spørge sig selv, hvad det er for nogle værdier og visioner, der knytter sig til virksomheden – og så lægge en strategi for ledelsesstrukturen og organisationen fremadrettet. For hvis ikke man får afklaret disse bløde værdier på forhånd, kan projektet nemt slå fejl – uanset hvordan vi griber det skattemæssige an”.

Start med en familieforfatning
Et godt sted at starte kan være at udarbejde en familieforfatning, der er en form for hensigtserklæring for, hvordan virksomheden skal organiseres og ledes fremadrettet.
“Her kan man lægge en plan for visionerne, og for hvordan beslutningsprocesserne skal foregå. Når man først har fundet ud af, hvad man vil, er det op til os som rådgivere at sikre den bedste løsning i dialog med kunden”, forklarer Karina Hejlesen Jensen, der i sin dagligdag rådgiver alle typer af virksomheder, fra de mindre til nogle af landets største familieejede virksomheder. Uanset om årsomsætningen lyder på 10 mio. eller 10 mia. kroner, sørger hun for at facilitere processen bedst muligt, så parterne når frem til en tilfredsstillende ordning. 
“Et generationsskifte er teknisk set en svær disciplin, for der er meget at tage højde for. Man skal sikre, at virksomheden kan drives videre uændret, sørge for, at den ældre generation har tilstrækkeligt med formue efter generationsskiftet, og tilsvarende skal det sikres, at den yngre generation kan honorere en eventuel gældsforpligtelse, der er opstået i forbindelse med generationsskiftet. Her kan vi hjælpe med at tegne et helhedsbillede af, hvordan man kommer fra a til b i processen”.

Det tager tid …
Det er også en god ide at være ude i god tid, for et succesfuldt generationsskifte sker ifølge Karina Hejlesen Jensen sjældent overnight. Faktisk anbefaler hun, at man begynder at forberede sig mindst 3-5 år før selve overdragelsen for at få det bedste resultat:  “De mest succesfulde generationsskifter sker ofte i etaper, hvor den ældre generation langsomt, men sikkert giver slip. Samtidig er der tid til, at næste generation kan overtage ledelsen løbende. Desuden kan der være en del økonomiske overvejelser. Undertiden er der aktiver, der skal skilles ud af virksomheden, hvis de ikke er erhvervsrelevante – det kan fx være en aktieportefølje eller fast ejendom. Sommetider vil det også være nødvendigt at gennemføre en omstrukturering forud for generationsskiftet, fx. for at sikre, at generationsskiftet kan gennemføres så optimalt som muligt. Endelig skal der tages stilling til, hvilken værdi virksomheden skal overdrages til, og hvorledes generationsskiftet skal finansieres – og det tager alt sammen tid“.

Du kan læse mere om generationsskifte på www.pwc.dk

MEST LÆSTE