Dygtige ledere balancerer digital innovation med menneskelig forståelse

Iben Bjerring 
Ledercoach, erhvervscoach og 
sparringspartner til erhvervslivets ledere
Iben Bjerring Ledercoach, erhvervscoach og sparringspartner til erhvervslivets ledere

Af:

I dagens komplekse ledelseslandskab er det afgørende for fremtidens ledere at jonglere med teknologiske fremskridt og det menneskelige element. Mens strategiplaner og processer er en del af opgaven, må ledere ikke glemme, at det grundlæggende handler om mennesker, der ikke altid agerer rationelt og lineært.

Ledere befinder sig i en kompleks situation, hvor de står over for udfordringer fra krav om indbringende resultater, hurtig udviklende ny teknologi, omskiftelige markeder og et mangfoldigt medarbejderlandskab, der spænder over fem generationer. Mens teknologien kan forenkle arbejdsdagen og spare tid, skal vi som mennesker finde mening og motivation i det arbejde, der ikke skal automatiseres.

Skab grundlaget for tillidsfuldt samarbejde
Menneskelig adfærd er ofte kompleks og ikke altid rationel, og vores reaktioner ændrer sig i mødet med forskellige situationer. Dette kan enten motivere os eller skabe pres, og under pres kan vi udvise en nedsat forståelse og overblik, som nedsætter vores samarbejdsevne. Nogle mennesker får energi af forandringer og udfordringer, mens andre bliver skræmte. Men verden er jo i konstant forandring, ja faktisk siden Big Bang har verden forandret sig, så det vil være naivt at tro, at det stopper. Tværtimod, det vil kun går endnu hurtigere.

”Når en leder er i stand til at kende både egne og medarbejdernes behov og adfærd, skabes der et grundlag for et mere tillidsfuldt og effektivt samarbejde. Det betyder, at lederen kan håndtere uventede situationer og undgå potentielle konflikter og holde fokus på vores fælles mål, hvilket er afgørende for en vellykket ledelse. Samlet set skaber denne indsigt en mere tryg og positiv arbejdskultur, hvor vi rummer, byder ind med hver vores styrke og samarbejder mod fælles mål,” forklarer Iben Bjerring, der er ledercoach, erhvervscoach og sparringspartner til erhvervslivets ledere.

For en leder er det ofte en kompleks opgave at omsætte visioner og mål til virkelige resultater gennem mennesker. Det er som forskellen mellem at tænke på at løbe et maraton (visionen) og at stå midt i løbet (den virkelige verden). Den centrale faktor er vores menneskelige formåen og reaktioner i disse situationer.

”Derfor mener jeg, at en afgørende del af fremtidens lederuddannelse er at fordybe sig i forståelsen af menneskers behov og reaktioner både i medgang og modgang. Ledere skal være velrustede og trænede til at forstå at lede mennesker i denne komplekse balanceakt mellem teknologi og menneskelige behov,” siger Iben Bjerring.

Det begynder hos ledelsen
”Dygtige ledere viser vejen, håndterer konflikter og stiller krav,” understreger Iben Bjerring.

Det er blevet lederens ansvar at balancere hverdagen på arbejdspladsen, så ingen medarbejdere føler sig overset, samtidig med lederen skal kunne sætte krav og udvikle den enkelte.

”De bedste ledere har trænet selvudvikling, så de hviler i sig selv, er nærværende, handlekraftige, tydelige i kommunikationen og tør konflikthåndterer i tide. De lytter og tør stille krav til medarbejderne. Det er afgørende at indse, at en kompetent leder proaktivt tager fat på og løser konflikter løbende. Konflikter forsvinder sjældent af sig selv; tværtimod kan de udvikle sig og manifestere sig på andre måder, hvis de ikke håndteres effektivt,” forklarer Iben Bjerring og uddyber:

“Hvis du vil være god til noget, skal du gå til det.”

Ledelse er da noget man går til
Kan man som leder ikke selv holde balancen og skabe det trygge, udviklende og ledende rum, så forsvinder tilliden og evnen til at lede andre. Derfor skal det være lige så naturligt at ”gå” til lederskab, som vi går til fodbold eller golf, så vi føler os forberedte og klar til det pres, vi møder i dagligdagen. Den erfarne erhvervscoach Iben Bjerring fortæller om, hvad der er med til at skabe en balancerede dygtige leder:

”Det indebærer en forståelse af ens egne ressourcer og indsigtsfuld anvendelse af dem i vores konstante foranderlige verden. I en tid med klimaudfordringer, AI’s indtog på arbejdsmarkedet og store kulturændringer, er det afgørende for ledere at være rustede til at håndtere disse udfordringer og guide deres teams med succes.”

Det professionelle fortrolige rum
Iben Bjerring skaber et skræddersyet og fortroligt rum til individuelle ledere og ledergrupper. Et af hendes mest givende værktøjer er Enneagrammet, en personlighedsmodel, der identificerer ni grundlæggende personlighedstyper. Hver type beskriver karakteristiske egenskaber, adfærdsmønstre og motivationsfaktorer. Enneagrammet anvendes som et redskab til selvudvikling, samarbejde og lederskabsudvikling ved at hjælpe os til at forstå vores egen og andres adfærd, reaktioner på pres, og måder at interagere med andre på. Enneagrammet fokuserer på både styrker og faldgruber for at fremme personlig og professionel vækst.

Enneagrammet som ledelsesværtøj
”I over 14 år har jeg arbejdet med Enneagrammet, og det er virkelig et fantastisk redskab. Det giver os ikke kun et fælles sprog, men også en forståelsesramme, der styrker samarbejdet. Enneagrammet kaster lys over vores styrker og faldgruber, og det er virkelig afgørende for samarbejde.

Ofte skruer vi for højt op for vores styrker, især under pres. Hvis en styrke bliver for dominerende og for larmende, kan det være udfordrende i et samarbejde,” fortæller Iben Bjerring og tilføjer: ”Hvis min styrke er at udvise effektivitet, og jeg skruer for højt op på den styrke, kan konsekvensen for mig eller andre i mit samarbejde være, at jeg ikke får pauser, presser andre unødigt eller kommunikerer usympatisk. Så når vi skruer for højt op for vores styrker, skaber det ofte konflikter,” forklarer Iben Bjerring. 

Hun pointerer: ”Når man kender sig selv – både styrker og faldgruber – kan man selvregulere og blive mere balanceret og tydelig i sin adfærd. Den enkelte leder bliver bedre til at skabe tillid, samarbejde og fremdrift. Det er i tilliden, at samarbejdet blomstrer, og det skaber bedre rammer for at nå fælles mål og succesfulde resultater.”

Begynd rejsen mod at blive en balanceret leder, der lykkes i hverdagen, her: www.ibenbjerring.dk.

Centrale fokuspunkter i lederudvikling:

  • Lederskabets kompetencer og stil via
    Enneagrammet
  • Kommunikation, lytning og coaching
    af medarbejdere
  • Gaven i feedback og evaluering
  • Konfliktforståelse og håndtering
  • Enneagrammet i dit team

Mød erhvervscoach, Iben Bjerring

Lyngby Hovedgade 26 F, 2800 Kongens Lyngby

24 44 35 86 | iben@ibenbjerring.dk

Læs mere her www.ibenbjerring.dk

Når en leder er i stand til at kende både egne og medarbejdernes behov og adfærd, skabes der et grundlag for et mere tillidsfuldt og effektivt samarbejde.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Young scientist looking through a microscope in a laboratory. Young scientist doing some research
Den gode idé skal beskyttes i tide
AVDAN det virtuelle m├©de_1
Der er én faktor der afgør, om jeres videomøder er professionelle

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...