Sponseret indhold

Dansk Erhverv: Politikerne skal på banen og sikre retssikkerheden ved generationsskifte

Af:

På trods af anbefalinger fra ekspertgruppen mangler de familieejede virksomheder fortsat forudberegnelighed og retssikkerhed når det kommer til generationsskifte, mener Dansk Erhverv, der ser positivt på at udarbejdelse af skematisk værdiansættelse er en del af ny reformaftale. 

De familieejede virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv, men hvis der ikke kommer bedre rammevilkår i forbindelse med generationsskifte, så kan mange af denne type virksomheder gå tabt. 

”Familieejede virksomheder har en lang investeringshorisont og er typisk lokalt forankrede, hvilket gør dem unikke. De tænker i generationer og årtier fremfor næste regnskabsår eller generalforsamling, hvilket gør, at de familieejede virksomheder i særlig grad kan spille en aktiv rolle i den grønne omstilling og i digitalisering og i nogle af de mere langsigtede dagsordenener,” siger Carl Andersen, politisk konsulent for familieejede virksomheder i Dansk Erhverv.

Familieejede virksomheder er ligeledes kendetegnede ved, at de typisk ligger uden for de større byer ude i landdistrikterne eller i de mindre provinsbyer og ofte fungerer som en slags institutioner derude, påpeger han. 

”Familieejede virksomheder føler ofte et stort ansvar for lokalsamfundet – man investerer i den by, man bor i osv. og tager et stort lokalt initiativ og ansvar,” tilføjer han. 

Det er fordele, vi som samfund skal værne om, men som kan gå tabt, hvis virksomhederne lukker eller bliver solgt til eksterne, der måske endda er uden for landets grænser, understreger Carl Andersen. 

”Det der er det vigtige for os i Dansk Erhverv er at det ikke er skattesystemet som afgør, hvordan man organiserer sin virksomhed. Hvis man ønsker at være familieejet og overdrage til næste generation, skal man kunne gøre det. Man skal have mulighed for på den måde at sikre denne her kontinuitet, der er så unik for de danske familieejede virksomheder – fordi alternativet til generationsskifte i mange af disse virksomheder er et frasalg eller en afvikling,” siger han. 

Haltet bagud med de nødvendige retskrav
Men siden afskaffelsen af formueskattecirkulæret i 2015 har virksomhederne stået i en situation med reduceret forudberegnelighed af afgiften og en usikker retstilstand overfor skattemyndighederne. Det halter med de nødvendige regler for generationsskifte fra politisk side. Det har gjort det sværere for virksomhederne at lave et kontrolleret generationsskifte. 

”Der er usikkerhed omkring generationsskifte i øjeblikket, og det har medført, at der er mange virksomheder derude afventer – hvor ejeren fx er oppe i alderen eller, hvor næste generation er klar til at tage over – men de holder igen pga. usikkerheden. Derfor skal vi hurtigst muligt ud af det dødvande, som vi befinder os i nu,” siger Carl Andersen og påpeger, at de udfordringer kan føre til, at virksomhederne måske i stedet vil blive solgt til udenlandske ejere – hvilket kan rykke produktion udenlands – til kapitalfonde med et andet fokus end de familieejede, eller simpelthen en reel afvikling til skade for lokal beskæftigelse. Langt de fleste danske virksomheder er ejerleddet eller familieejet hvorfor generationsskiftebeskatning og arveafgiften har en betydning for mange mennesker.

”For mange er et af de største incitamenter for at skabe noget varigt og værdifuldt ønsket om at kunne give dette videre. Det der båndet på tværs af generationer. Vi har som samfund glæde af, at borgere kan skabe deres eget livsværk – for eksempel en virksomhed – som de kan give videre til deres børn som så kan fastholde dem i det lokalsamfund, og drive den med de værdier, som kendetegner familien.” siger Carl.

Han fortæller også, at det frem til år 2015 var således, at når man skulle opgøre værdien af virksomheden blev det beregnet ud fra formueskattecirkulæret. Men det blev afskaffet i 2015, og så overgik man mere til at lave skøn. Og det gjorde, at virksomhederne blev værdiansat meget højere, og mere uforudsigeligt, og dermed blev likviditetsbelastningen også meget højere end før, selvom at satserne ikke steg. 

”Hvis man skal tænke langsigtet, så skal du have en forudsigelighed omkring fremtiden – og kunne overdrage virksomheden til næste generation med åbne øjne frem for med bind for dem. Siden 2015 har der været usikkerhed hos de familieejede virksomheder, der gerne vil generationsskifte fordi de ikke ved, hvor stor skattebyrden bliver. Det har også store administrative omkostninger. Politisk nedsatte man en kommission der sku prøve at kigge på, om man kunne lave en ny model, der var smartere – det har den ikke kunne opnå enighed om.” siger Carl Andersen. 

Ny ekspertgruppe skal arbejde hurtigere
I kølvandet på kritikken af den seneste ekspertgruppes anbefalinger, har et flertal bestående af regeringen, SF, Radikale, DF og Kristendemokraterne nedsat en ny ekspertgruppe hvis hovedfokus bliver skematisk værdiansættelse. Det glæder Dansk Erhverv:

”Vi har arbejdet for at politikerne tog ansvaret på sig, hvilket nu er sket. Den nye arbejdsgruppe skal alene se på skematisk værdiansættelse, som vil være med til at sikre forudsigelighed, retssikkerhed og betalbarhed. Nu er det vigtigt, at der afrapporteres hurtigst muligt. Aftalens nuværende deadline ved udgangen af 2023 er alt for lang tids ekstra usikkerhed.”

Selvom Carl Andersen helst ser generationsskifteskatten udfaset, ligesom i Danmarks nabolande, er det dog ikke første prioritet: ”Det her et ikke ikke et spørgsmål, om hvorvidt vi skal have en afgift eller ej – det er et spørgsmål om, at vi skal sørge for, at virksomhederne ved, hvad det er, de skal betale, og hvordan det, de skal betale, er blevet regnet ud. Det synes vi er helt fair og forventeligt i et retssamfund. At det ikke er frit skøn fra skattemyndighederne, som der afgør, om du skal betale x antal mio. kroner mere eller mindre, men at det er nogle objektive kriterier,” lyder det afslutningsvis fra Carl Andersen. Dansk Erhverv har allerede spillet aktivt ind i arbejdet med den nye ekspertgruppe, hvor organisationen appellere til at der kommer et klart kommissorium, at den samlede skattebyrde ikke stiger samt at erhvervslivets organisationer inddrages aktivt i kommissoriets arbejde.

Mest læste på BusinessReview.dk

thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...