God adgang til risikovillig kapital og fortsat høj opkøbsappetit hos både finansielle og strategiske købere. Fortsatte supply-chain-udfordringer. Inflationspres, men fortsat lavrentemiljø. Trends drevet af digitalisering og bæredygtighed. 

Skrevet af; Lars Rau Jacobsen, partner i Clearwater International


Det er nogle af de faktorer og trends, som, vi forventer, vil præge M&A-markedet i 2022. Oven på et 2021, som i M&A-perspektiv slog alle rekorder for aktivitet, har vi set lidt nærmere på, hvad der gjorde 2021 til et så aktivt år i M&A – og om vi kan forvente, at niveauet fortsætter i 2022.

Rekordmange M&A-transaktioner i 2021 midt i en global pandemi – hvordan hænger det sammen?
Efter et 2020, hvor Covid-19 tog alle overskrifter og fik M&A-markedet til at gå i stå i nogle måneder efter pandemiens udbrud, kom der igen gang i virksomhedshandlerne mod slutningen af 2020. Usikkerheden omkring håndteringen af Covid-19 blev mindre, og skrækscenariet om voldsom økonomisk recession viste sig ikke at holde stik. Den spirende optimisme og fremgang i aktiemarkederne gjorde, at mange af de transaktioner, der var sat på standby i 2020, blev genoptaget og gennemført. Kombinationen af nye salgsprocesser, der blev igangsat, og en stor opkøbsappetit fra både finansielle og strategiske købere, gjorde, at 2021 endte som et rekordår på M&A-markedet. Baseret på data fra M&A-mediet Mergermarket talte 2021 ca. 420 transaktioner – 46 % flere end 2019, som indtil 2021 holdt rekorden.

Hvad lå bag aktivitetsniveauet i 2021, og hvordan tegner 2022 sig?
Selvom der i rekordniveauet fra 2021 også lå en række transaktioner, der blev udskudt fra 2020, var 2021 præget af en række andre faktorer, som, vi forventer, vil fortsætte i 2022:

Stærk økonomi og trimmede forretninger
Da Covid-19 tog overskrifterne i 2020, og de økonomiske udsigter, der fulgte efter, var bekymrende, valgte de fleste virksomheder at se deres forretning efter i sømmene og trimme den til at kunne stå imod en længere økonomisk krise. De skar det overflødige fedt fra, styrkede likviditeten med kapitaltilførsler og udvidede kreditrammer og holdt igen med udbyttebetalinger.

Da de mørke skyer begyndte at fortage sig, stod mange virksomheder derfor med en stærk og trimmet forretning, et solidt kapitalgrundlag og aktionærer, der ønskede fokus på vækst og forrentning af deres investering. Samtidig blev en række megatrends som bæredygtighed, digitalisering og automatisering endnu mere relevante for virksomhederne og deres strategi, og opkøb gjorde det muligt at realisere strategien væsentligt hurtigere end ved organisk udvikling.

Rekordniveau af ”dry powder” hos kapitalfondene og øget interesse fra family offices
Ved indgangen til 2020 var investeringstilsagnet til kapitalfondene rekordhøjt, og der var derfor betydelige mængder kapital klar til at blive investeret. Covid-19 satte dog opkøbsappetitten på standby i 2020, men det gjorde den kun endnu større blandt fondene i 2021, specielt nu hvor kapitalrejsningen til de næste fonde var kommet godt i gang igen i 2021. Kombineret med god mulighed for akkvisitionsfinansiering hos banker og kreditfonde og et fortsat lavt renteniveau forventer vi også en stor appetit fra fondene i 2022. En anden tendens, vi forventer, vil fortsætte i 2022, er opkøbsaktivteten drevet af family offices, hvor formuende familier eller privatpersoner investerer deres kapital i veldrevne solide virksomheder for at opnå risikospredning og afkast og bidrage til virksomhedernes fortsatte udvikling og vækst.

Risikospredning og exit-planlægning
De sidste par år har været ganske turbulente for mange private virksomhedsejere – fra dystre økonomiske udsigter i 2020, hvor overlevelse var i fokus, til et 2021, hvor der i mange brancher har været rekordhøj efterspørgsel, og udfordringerne i stedet har været manglende arbejdskraft, prisstigninger og mangel på råvarer samt udfordrede globale logistikkæder. De forhold har også bidraget til, at flere virksomhedsejere har genovervejet ejerstrategien. Flere har set muligheder i opkøb eller at få en medinvestor om bord, men mange overvejer også muligheden for et helt eller delvist salg af virksomheden for at tage noget risiko af bordet. Kombineret med globale koncerners frasalg af forretningsområder og kapitalfondenes salg af porteføljevirksomheder gør det, at vi fortsat ser et solidt udbud af gode virksomheder, som søger en ny ejerstruktur.

Baseret på mergermarkets database over gennemførte transaktioner, hvor target-virksomheden er dansk.
Kilde: Mergermarket

E-commerce, digitalisering, automatisering, value shares og ESG
Opkøbsaktiviteten har været høj på tværs af de fleste sektorer, men der har været områder, hvor appetitten har været specielt høj. Især inden for e-commerce, hvor Covid-19 accelererede konverteringen fra fysisk til online handel, og hvor der har været øget fokus på digitalisering og automatisering i alle virksomheder for at øge effektiviteten og specielt fleksibiliteten i en omskiftelig verden. Vi har dog også set stor appetit efter mere traditionelle stabile virksomheder inden for produktion, handel og service, hvor fortsat lavt renteniveau og god adgang til risikovillig kapital giver mulighed for et fornuftigt afkast.

En trend, der har overskygget alle andre i 2021 og uden tvivl vil være dominerede i 2022, er investorernes fokus på ESG og bæredygtighed. Både fordi investorer som f.eks. pensionskasser ønsker at tage aktivt del i den grønne omstilling, men også fordi virksomheder med teknologi eller forretningsmodeller, der spiller en rolle i forhold til bæredygtighed og ESG, kan være attraktive investeringsmuligheder, da efterspørgslen efter grønne løsninger vokser, hvad end den er drevet af reguleringer eller kundernes ønsker. Med fortsat flere fonde med fokus på impact-investeringer og ESG er der ingen tvivl om, at den grønne omstilling vil være en af de stærkeste trends, vi kommer til at se i M&A-markedet i 2022.

Lovende udsigter for 2022
Selvom der uden tvivl vil være forhold, der kan dæmpe M&A-aktiviteten i 2022, såsom fortsatte supply-chain-udfordringer, mangel på råvarer og arbejdskraft og potentielle rentestigninger som følge af inflationsudviklingen, så tyder alt på, at 2022 bliver et år med høj M&A-aktivitet. Fortsat attraktiv prissætning på veldrevne vækstvirksomheder vil uden tvivl påvirke mange virksomhedsejeres overvejelser omkring exit-strategi. Samlet set har forudsætningerne for et virksomhedssalg sjældent set bedre ud end i 2022, og derfor er timingen for et helt eller delvist salg god.

MEST LÆSTE