Sandahl: ”Vi bliver nødt til at tænke sikkerhedspolitik på en helt ny måde”

Administrerende direktør for Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen

Af:

Erhvervspolitik er afgørende for Danmarks sikkerhed, mener Dansk Industris adm. direktør, der er klar med et sikkerhedspolitisk udspil

For landets virksomheder er geopolitik og verdens kriser kommet højt på dagsordenen, og i Dansk Industri er man overbeviste om, at erhvervspolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen. Derfor er DI klar med et sikkerhedspolitisk udspil med en række anbefalinger.  

– Der er krig, ustabilitet og konflikter i stort set alle hjørner af verdenskortet. I Europa udspiller der sig en forfærdelig krig i Ukraine. I Mellemøsten har undertrykkende regimer fremgang. I Asien spiller Kina med musklerne omkring Taiwan. Og i Afrika vokser befolkningen med så stor hastighed, at kontinentet er ved at udvikle sig til en storpolitisk spilleplade, hvor stormagter kappes om at få indflydelse på landenes vækst og eftertragtede naturressourcer, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI. 

Han mener, at den nye sikkerhedspolitiske situation betyder, at et lands rigdom i høj grad definerer evnen til at forsvare sig selv og sine allierede. 

– Man kan enten lukke øjnene og vente, til man bliver ramt lige i panden. Eller man kan acceptere, at verden er et helt andet sted end for bare få år siden. Det er der, vi er nu. Så for mig står det krystalklart, at vi bliver nødt til at tænke sikkerhedspolitik på en helt ny måde i Danmark, i EU og resten af Vesten. I den forbindelse skal det slås fast, at vi ikke kan løse forsvars- og sikkerhedsproblemer uden erhvervslivet. Derfor er erhvervspolitik sikkerhedspolitik, siger Lars Sandahl Sørensen. 

Uklar krystalkugle 
Det står ikke klart i krystalkuglen, hvordan verdensordenen kommer til at se ud om fem, ti eller 20 år. Men for Danmark er der et godt økonomisk udgangspunkt. Udlandsgælden er på rekordlavt niveau, og Finansministeriet forventer et øget økonomisk råderum. 

– Den danske rigdom betyder, at vi kan lave massive investeringer i vores forsvar uden at skære i andre sektorer. Det kunne vi altså ikke gøre, hvis billedet var som under oliekrisen i 70’erne, i 80’erne, hvor gælden var høj og betalingsbalancen i bund, siger direktøren. 

Derfor, mener direktøren, er det af afgørende betydning for sikkerhedspolitikken, at danske virksomheders konkurrencekraft forbliver stærk. 

– Usikkerhederne i geopolitikken kræver, at danske virksomheder afdækker sig for risici. Det betyder øgede udgifter, og det kan koste betydeligt på konkurrenceevnen, når virksomheder skal indordne sig efter en ny verdensorden. Det kan få direkte indflydelse på vores evne til at stå mere sikkert i en usikker verden, siger Lars Sandahl Sørensen. 

EU skal stå side om side med USA 
Den geopolitiske situation betyder også, at Danmark nødvendigvis skal være endnu tættere bundet op på det europæiske fællesskab, mener direktøren. 

– Efter briternes exit og Ruslands invasion af Ukraine har fællesskabet vist nye styrker, og enhver tanke om dansk udenrigspolitisk enegang forekommer naiv. Løsningerne skal findes i fællesskab, siger Lars Sandahl Sørensen. 

Han mener, at EU entydigt skal bekende kulør og stå side om side med USA, men derfra være i stand til at have et samarbejde og en åben dialog med Kina. 

– Vi kan som lille land ikke løse alle verdens kriser. Men vi kan komme bedre igennem dem, hvis vi bliver bedre til at hægte sikkerhedspolitik og erhvervspolitik sammen. Og vi kan tilmed styrke begge dele, hvis vi griber det rigtigt an, siger Lars Sandahl Sørensen.

Invester massivt i Afrika 
Af DI’s sikkerhedspolitiske oplæg fremgår det, at dansk og europæisk tilstedeværelse i Afrika skal styrkes. 

– Der er brug for massive strategiske investeringer i Afrika. EU skal hjælpe med at bygge infrastruktur som veje, og havne, sikre adgang til vand og digitalisering samt styrke det lokale erhvervsliv med fokus på jobskabelse, særligt for unge, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI. 

Ifølge DI skal nye partnerskaber i Afrika bør omfatte fremme af lokal vækst, uddannelse, jobskabelse og kvinders adgang til arbejdsmarkedet med udgangspunkt i en retfærdig grøn omstilling. Partnerskaberne skal desuden bidrage til styrket handel mellem Danmark og det afrikanske kontinent. 

  

Cyberhjælp til små virksomheder 
Herhjemme mener DI, regeringen skal modernisere politiet i forhold til cyberkriminalitet. 

– Digitalisering har gjort vores verden mindre, givet nye muligheder og har samtidig skabt nye afhængigheder og trusler. Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande og er derfor også sårbar overfor vellykkede cyberangreb, fortæller Lars Sandahl Sørensen. 

DI foreslår, at regeringen i et offentligt-privat samarbejde etablerer en SMV:CERT, et videns- og overvågningscenter, som har til formål løbende at informere og guide små og mellemstore virksomheder (SMV) i arbejdet med cybersikkerhed, og som kan give hurtigt råd og vejledning, hvis uheldet er ude. 

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

10 udvalgte anbefalinger fra DI’s udspil
1. Dansk og europæisk tilstedeværelse i Asien og Afrika skal styrkes. Danmark skal indgå nye grønne partnerskaber med udvalgte afrikanske lande og arbejde for, at EU styrker sin strategiske tilgang til Afrika.
2. Sagsbehandlingstid på eksportkontrol og sanktioner skal nedbringes.
3. EU skal indgå flere handelsaftaler og partnerskaber med ressourcerige og pålidelige lande.
4. EU’s medlemslande og Europa-Parlamentet bør hurtigst muligt nå til enighed om ’Net Zero Industry Act’, der vil fremme udviklingen af grønne teknologier inden for EU.
5. Samarbejdet mellem Forsvaret og erhvervslivet skal styrkes og udbredes.
6. Politiet skal moderniseres i forhold til cyberkriminalitet.
7. Selskabsskatten skal sænkes til 15 pct. frem mod 2030.
8. Det offentlige forskningsbudget bør øges til 1 ¼ pct. af BNP i 2026 stigende til 1,5 pct. af BNP i 2030.
9. Borgere fra EU-ansøgerlandene og UK skal kunne søge arbejde i Danmark på linje med EU-borgere der kan søge og arbejde i Danmark jf. arbejdskraftens fri bevægelighed.
10. FoU-fradraget på 130 pct. skal permanentgøres.

Læs også

Per Silberg Hansen
Tag stilling til cyber-truslen og din IT-sikkerhed
Det er vigtigere end nogensinde, at de danske virksomheder forholder sig til truslen om cyber-angreb. Hos Improsec er budskabet til...
Anders Høgh Olesen, ATEA it-sikkerhed
It-sikkerhed begynder hos ledelsen
It-sikkerhed skal understøtte forretningen. Derfor er sikkerheden en opgave, der skal forankres hos ledelsen og direktionen, hvis virksomheden...
ts-1-31842-9534
50 års digitalisering og stadig udsat
Truslen fra cyberspionage er meget høj i Danmark; det vurderer Center for Cybersikkerhed (CFCS) i deres seneste rapport. Med 50 års...