Sponseret indhold
Jannick Nytoft, adm. direktør for EjendomDanmark.

Kortfilm på sociale medier, ambassadører fra branchen og et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. En ny kampagne skal gøre ejendomsbranchen endnu mere synlig og attraktiv som karrierevej for den kommende generation af medarbejdere. 

EjendomDanmark har netop søsat en større rekrutteringskampagne, som skal sikre endnu større tilstrømning af arbejdskraft til branchen de næste mange år. Der vil blive rift om branchens medarbejdere som fx ejendomsadministratorer, Asset Managers, ejendomsteknikere og -udviklere, erhvervsmæglere, akademikere og kontoransatte.

”Vi skal sikre, at fremtidens kloge hoveder får øjnene op for, at ejendomsbranchen tilbyder attraktive arbejdspladser og kan være vejen til en god, meningsfuld karriere. Branchen går forrest, når det handler om at få skabt bæredygtige og attraktive boliger, arbejdspladser og byrum. Samtidig bidrager den til økonomisk vækst i Danmark,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør for EjendomDanmark.

Spot på ejendomsbranchen
Kampagnen handler bl.a. om at få fingrene i de studerende på landets uddannelsesinstitutioner – både de studerende på finansuddannelserne på erhvervsakademierne, men også studerende på landets ungdomsuddannelser og universiteter. Forskellige tiltag skal sikre, at de unge hører om ejendomsbranchen før, under og efter deres uddannelsesvalg. 

Første indsats vil rette sig mod de kommende studerende frem mod studiestart i august. 

EjendomDanmark vil bl.a. udvikle en række kortfilm målrettet sociale medier som Facebook og Snapchat. Interesserede vil kunne søge mere viden på et kampagnesite, hvor de bl.a. vil blive mødt af en bemandet chatfunktion. I støbeskeen er også at få et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, så de er bedre klædt på ift., hvad branchen tilbyder af spændende muligheder. 

Branchen er ambassadør 
En vigtig aktør, der skal bidrage til kampagnen, vil være ejendomsbranchens virksomheder og medarbejdere. Historier fra hverdagen skal gøre de unge opmærksomme på de forskellige muligheder, påpeger Jannick Nytoft: 

”Medarbejderne i branchen er ambassadører for en spændende karrierevej. Ligesom virksomhederne, skal de bidrage med at fortælle om deres vej ind i branchen. Hvad motiverede dem, og hvorfor er de glade for deres valg?”

Branchens medarbejdere er også målgruppe
En række tiltag skal desuden sikre, at branchen fastholder de dygtige og værdsatte medarbejdere, der allerede er ansat – det kan bl.a. handle om flere efteruddannelsestilbud og et større fokus på, hvordan en karrierevej kan se ud i branchen. 

Der vil også blive oprettet et alumnenetværk for færdiguddannede studerende og et netværk for branchens medarbejdere, som skal øge tilhørsforholdet.

”Budskabet skal ud nu”

En arbejdsgruppe for EjendomDanmarks nye rekrutteringskampagne skal sikre, at indsatsen bliver en succes. I arbejdsgruppen sidder blandt andre Britta Jespersgaard, direktør i ProDomus og Rikke Lykke, European Head of Asset Management i Patrizia. Kampagnen skal bidrage med at sætte fokus på de spændende karrieremuligheder, mener de.

PODCAST

MEST LÆSTE