Sponseret indhold

Optimeret ressourceforbrug, sundere indeklima og øget kommunikation. Både de danske lejere og ejere ønsker grønnere og mere bæredygtige ejendomme. Et vigtigt redskab for at komme i mål med det er digitale løsninger. Ny rapport viser, hvor der er særlige behov, potentialer og barrierer.

Lejer og ejer har et fælles ønske om at reducere ejendommenes ressourceforbrug, CO2-udledning, opnå et bedre indeklima, men også at styrke kommunikationen parterne imellem, viser en ny rapport.

”Ejerne har fokus på at skabe det gode liv for lejerne, men også på, hvordan de indretter og renoverer ejendommene mere bæredygtigt. Digitale løsninger og adgang til data kommer til at spille en stadig større rolle for at nå i mål,” siger Mikkel Alsø, økonomisk chefkonsulent hos EjendomDanmark.

Det er EjendomDanmark og Rambøll, der står bag rapporten ”Digitale behov hos lejer og ejer – Vejen mod en mere bæredygtig ejendomsbranche”. Flere end 4.000 bolig-, erhvervslejere og ejendomsejere giver her deres bud på, hvordan digitale løsninger kan give ejendomsbranchen et løft og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. 

Energioptimerede ejendomme med godt indeklima
Ikke overraskende er der i øjeblikket et stigende fokus på energi- og ressourceforbrug, hvor digitale tiltag, der kan optimere forbruget af elektricitet, vand og varme i boligejendommene, efterspørges. Fra lejernes side er der også et ønske om at kunne følge deres eget forbrug, så de lettere kan sænke det. Samtidig er der et klart ønske fra både ejer og lejer om et bedre indeklima. Her kan digitale løsninger forebygge skimmelsvamp, medvirke til at varmen i ejendommen udnyttes bedre og bidrage til en øget sundhed og trivsel for dem, der bor og arbejder i ejendommene. 

”Der er endnu flest erfaringer fra erhvervslejemål, hvor sensorer samler data ind på luftkvalitet, fugtniveau, støj, lysforhold og temperatur. Med denne type data ved hånden kan ejer sikre en højere komfort i lejemålet og ad den vej også mere socialt bæredygtige ejendomme,” uddyber Mikkel Alsø. 

Ejer har bolden
Kommunikationen mellem lejer og ejer er et tredje område, der trænger til et løft. Kommunikationen foregår i dag oftest over telefon og mail, men enkelte ejere introducerer nu også apps. 

”Nye tiltag kræver tilvænning hos lejerne og en hjælpende hånd fra ejerne. Samtidig er ikke alle lejere klar til at koble sig på den digitale bølge, og det skal ejerne have for øje,” siger Mikkel Alsø.

Det er nemlig ejer, der har bolden på den digitale transformation. Lejerne er – på trods af ønsker og behov – ikke nødvendigvis villige til at betale ekstra for løsningerne. Skal digitalisering derfor være en gevinst for ejerne, skal de digitale tiltag bidrage til mere bæredygtige ejendomme, tilfredse lejere, lavere tomgang eller en højere ejendomsværdi. Her er tid, interne ressourcer og manglende overblik over relevante PropTech-løsninger på markedet en forhindring i mange ejeres digitale skridt. Skal der for alvor gang i udviklingen, kræver det, at ejerne overkommer de barrierer. Samtidig ønsker ejerne også en bedre adgang til data af høj kvalitet og systemer, der kan gøre arbejdsprocesserne i branchen nemmere for på den måde at bane vejen til en øget brug af digitalisering.

PODCAST

MEST LÆSTE