Sponseret indhold

Ejendomsadvokaten: EJENDOMSVURDERING OG BOLIGSKAT

STEFFEN BANG-OLSEN Advokat og partner, og fagligt forankret i Kromann Reumerts ejendomsteam. Kromann Reumert vil her på siden dele viden, der omhandler alle juridiske aspekter inden for fast ejendom.

Af:

Lanceringen af de nye omstridte ejendomsvurderinger er igen blevet forsinket, hvilket skaber usikkerhed hos boligejere, -købere og -sælgere. Ejendomsvurderinger og boligskat er notorisk kompliceret stof og svært at navigere i. Sammenspillet mellem ejendomsvurderingerne og boligskat er dog væsentligt at forstå, bl.a. da der træder nye regler om boligskat i kraft den 1. januar 2024. 

Boligskatten består af to typer skat: Ejendomsværdiskat og grundskyld. 

Hvad er ejendomsværdiskat?
Ejendomsværdiskatten udgøres af værdien af den faste ejendom med grund og bygninger, og betales til staten. Man betaler ejendomsværdiskat, hvis man ejer en ejerbolig, som man selv bor i. Det vil sige, at ejere af f.eks. udlejningsejendomme og andelsforeninger ikke betaler ejendomsværdiskat, men i stedet kun betaler grundskyld. Ejendomsværdiskat betales via årsopgørelsen. Indtil de nye skatteregler træder i kraft den 1. januar 2024, er der fortsat skattestop på ejendomsværdiskatten. Ejendoms-værdiskatten udgøres således af den laveste af 3 værdier:

1. Ejendomsværdien for 2001 plus 5%

2. Ejendomsværdien for 2002

3. Seneste vurdering, f.eks. ejendomsværdien for 2020 fratrukket 20%. 

Hvis værdien af ejendommen ikke er højere end kr. 3.040.000, betaler man 0,92% af værdien. Hvis værdien af ejendommen er højere end kr. 3.040.000, betaler man 0,92% af kr. 3.040.000 og 3% af den del af værdien der overstiger kr. 3.040.000. 

Hvad er grundskyld/ejendomsskat?
Grundskylden udgøres af den vurderede værdi af din grund i ubebygget stand, og betales til kommunen. Grundskyld bliver opkrævet 2 gange om året ved ejendomsskattebilletten. Det afhænger af den enkelte kommune, hvad satsen for grundskylden er fastsat til. Satsen opgøres i promille. I perioden 2021-2028 kan kommunerne sætte satsen for grundskylden ned, men ikke op. Der er også skatteloft på grundskylden og i perioden 2022-2024 må den højst stige med 2,8% i faktiske beløb. 

Kommunen skal til brug for beregningen af grundskylden anvende den laveste af 2 værdier: 

1. Den seneste offentlige vurdering af grunden fratrukket 20% 

2. Grundskatteloftsværdien, som udgøres af beskatningsgrundlaget fra året før plus reguleringsprocenten. 

Nye regler pr. 1. januar 2024
Fra den 1. januar 2024 omlægges boligbeskatningen. Det nye boligskattesystem baserer sig på de nye offentlige ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen forventedes at udsende til ca. 1,7 mio. ejerboliger i perioden 2021-2024. Ifølge Vurderingsstyrelsen vil dette for de fleste boligejere indebære en højere vurdering, hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at boligpriserne generelt er steget. De nye ejendomsvurderinger har dog gentagne gange været forsinket, og man forventer bl.a., at ca. 375.000 boligejere først modtager deres 2020-vurderinger i 2024. På grund af forsinkelserne og udviklingen af nye IT-systemer bliver det først i 2026, at det nye ejendomsvurderingssystem kører hensigtsmæssigt. Tiden frem mod 2026 vil være karakteriseret af en række efterreguleringer for størstedelen af boligejere. 

Lavere skattesatser
Den politiske aftale indebærer, at de fleste boligejere har udsigt til skattelettelser i 2024. Det skyldes blandt andet, at satsen for ejendomsværdiskatten og grundskyldspromillen sænkes markant. Den almindelige ejendomsværdiskattesats forventes at falde til 0,50%, mens satsen for grundskyld forventes sænket fra aktuelt ca. 26 promille til gennemsnitligt 10 promille af beskatningsgrundlaget på tværs af landets kommuner. Såfremt ejendommen får en meget højere ejendomsvurdering, giver de lavere skattesatser dog ikke skattelettelser. Derudover er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, hvorefter det beløb, som boligejere skal betale skat af, sættes 20% lavere end vurderingen. Vedtagelsen af forsigtighedsprincippet tager højde for den naturlige usikkerhed, der kan opstå, når man vurderer en ejendom. 

Skatterabat
Fører de nye skatteregler omvendt til en skattestigning, får boligejere, der ejer deres ejendom før den 31. december 2023,  en skatterabat. Skatterabatten skal sikre, at boligejere ikke kommer til at betale mere i boligskat med de nye boligskatteregler, end de ville have betalt med de nuværende regler.

Den politiske aftale indebærer, at de fleste boligejere har udsigt til skattelettelser i 2024. Det skyldes blandt andet, at satsen for ejendomsværdiskatten og grundskyldspromillen sænkes markant.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
Foto: rupixen-Q59HmzK38eQ-unsplash Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist Europa-Kommissionen præsenterede...
Couch_1
Gør tidsregistrering til et ledelsesværktøj
Tidsregistrering bliver en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft den 1. juli 2024. TimeLog,...
PFJ_FINAL-4
Tidsregistrering skaber værdi for virksomhederne
Den 1. juli 2024 bliver tidsregistrering en del af arbejdsdagen hos danske virksomheder, når den nye EU-lov træder i kraft. Projectum, der...