Sponseret indhold
Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør DI Digital

8 ud af 10 it-virksomheder oplever udfordringer med rekruttering og under hver tredje, der bliver optaget på en it-uddannelse er kvinde. Selvom det er en stigning fra tidligere år, er det langt fra tilfredsstillende. Den aktuelle kønsskævhed i techbranchen kan give ringere teknologiske løsninger og samtidig oplever virksomhederne en massiv mangel på it-specialister. Vi skal derfor løse diversitetsknuden, så techbranchen får bedre adgang til talent og så vi samtidig undgår en overrepræsentation af et køn

Skrevet af; branchedirektør Rikke Hougaard Zeberg, DI Digital


Udfordringen er, at vi som mennesker – bevidst eller ubevidst – er ’bias’ i vores syn på verden. Vi skal derfor tiltrække en endnu større talentmasse, hvis vi fortsat skal være med i det internationale digitaliseringskapløb. Manglen på kvinder i techbranchen, er ikke kun et problem for branchen selv, men et demokratisk problem, da nutidens og fremtidens teknologier er med til at forme vores hverdag og arbejdsliv.

Akut mangel på it-specialister
Lige nu oplever vi en akut mangel på it-specialister, hvor mere end 8 ud af 10 it-virksomheder oplever store udfordringer med at rekruttere it-specialister (Rambøll), ligesom it-specialister også i stigende omfang efterspørges hos alle andre virksomheder. Danmark er og har været historisk godt placeret i det internationale digitaliseringskapløb, men hvis vi skal bibeholde den placering, har vi en bunden opgave med at uddanne flere it-specialister, end vi gør i dag. Og når antallet af optagede kvinder på landets it-uddannelser kun er 2 procentpoint bedre i år end sidste år og dermed lige nøjagtig kravler op på 30 procent kvinder, ja så er det altså ikke godt nok. Det må og skal vi gøre endnu bedre.   

Problemer med bias i datasæt
Nye teknologier kan skabe fantastiske muligheder. Men vi skal være bevidste om, at  nye it-systemer kun er så kloge som de processer, algoritmer og data, vi putter ind i dem. Når vi udvikler nye it-systemer, er vi derfor nødt til at stille os selv spørgsmålet: Hvad er det for udfordringer vi skal løse? Hvad skal der tages højde for? Har vi alle aspekter og alle værdisæt med? Derfor skal virksomheder, som løser komplekse problemer, have komplekst sammensatte hold, for at kunne løfte opgaverne bedst muligt. Et eksempel på det modsatte er Amazon, som i 2018 fandt ud af, at deres rekrutteringsværktøj havde bias imod kvinder. Algoritmen skulle foreslå de mest egnede kandidater til et job, men dens datainput baserede sig på de seneste 10 års data fra den mandligt dominerede techbranche – dermed blev kvalificerede kvinder i systematisk mindre grad foreslået til jobbet.

Hvordan får vi mindre kønsskævhed?
For at reducere kønsskævheden skal vi for det første gøre it-uddannelserne mere attraktive for kvinder. Det bør vi gøre ved to tiltag. Først og fremmest skal vi vække og fastholde pigernes interesse for tech allerede i grundskolen. DI forslår, at politikerne beslutter at indføre obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen – både som fag og som faglighed i andre fag.

Med teknologiforståelse kan vi lære børn, at teknologi også handler om at udfolde sig kreativt og løse konkrete problemer, og dermed fremme pigernes interesse for tech. Dernæst bør miljøet på it-uddannelserne passe til den talentmasse, vi gerne vil tiltrække. Det handler både om at vise, at it-uddannelser ikke handler om teknologi for teknologiens skyld, men om at udvikle løsninger på samfundets store problemer og løsninger, der gør en forskel for mennesker.

Fra undersøgelser ved vi nemlig, at denne anvendelsesorienterede tilgang til teknologi er særligt motiverende for kvinder. Men det handler også om studiemiljøet, som bør tage højde for forskellige interesser og skabe aktiviteter, der er interessante for alle køn. For det andet skal vi blive bedre til at vise, at techbranchen også er en branche for kvinder. Det er de færreste, der har lyst til at være alene, og derfor er rollemodeller afgørende for en fremme diversiteten i techbranchen. Det er vigtigt at man kan spejle sig i andre og ikke har en følelse af at stikke ud i mængden. Det er formentlig de færreste, der f.eks. ved at den første computerprogrammør i verden var en kvinde, nemlig Ada Lovelace, som blev født i 1815. Eller at nogle af de første populære computerspil blev udviklet af kvinder. Vi er for dårlige til at fremhæve de kvindelige tech helte og fortælle deres historie. En opgave både branchen og universiteterne skal løfte sammen.

Vi har alle et ansvar!Vi har alle et ansvar for, at fremtidens teknologiske løsninger passer til det nuancerede samfund vi lever i. Teknologien kan skabe fantastiske resultater og være løsningen på mange af de vilde problemer, som klimaforandringer og en sundhedssektor med mangel på varme hænder. Her er diversitet i techbranchen afgørende, så teknologien ikke fanges af de bias, vi som mennesker besidder. Så lad os sørge for, at de helte der udvikler fremtidens teknologier repræsenterer den verden, vi lever i.   

Her er diversitet i techbranchen afgørende, så teknologien ikke fanges af de bias, vi som mennesker besidder. Så lad os sørge for, at de helte der udvikler fremtidens teknologier repræsenterer den verden, vi lever i.

MEST LÆSTE