Sponseret indhold
Pernille Taarup, chefkonsulent i Dansk Erhverv

Den lange corona-periode med hjemmearbejde har ændret den måde, vi tænker om arbejde. Hvor arbejde før typisk var et sted, vi tog hen fysisk, er arbejde mere blevet en aktivitet, som vi kan løse fra kontoret, hjemmefra og fra andre lokationer. 

Skrevet af; Pernille Taarup, chefkonsulent i Dansk Erhverv


For mange har det betydet større fleksibilitet, sparet transporttid og en bedre work/life balance. For andre har det at arbejde hjemmefra medført en følelse af manglende tilknytning til arbejdspladsen, savn af kollegaer og en udfordring i forhold til tage pauser fra arbejdet. Flere undersøgelser viser, at mange medarbejdere fortsat ønsker at have mulighed for at arbejde hjemme. Der er derfor ingen tvivl om, at den hybride arbejdsform er kommet for at blive. Kombinationen af hjemmearbejde og fysisk fremmøde på arbejdspladsen – er blevet en populær arbejdsform, som flere virksomheder enten allerede har indført eller har planer om at praktisere, nu hvor samfundet er åbnet igen. 

En arbejdsplads bliver ikke imidlertid ikke hybrid, fordi man som virksomhed beslutter, at medarbejderne kan arbejde hjemmefra en eller to dage om ugen. Som ledelse er man nødt til at forholde sig til forretningen, de konkrete opgaver, kunderne og medarbejdere. Det kræver, at man strategisk gentænker den måde, man arbejder på. For der er ikke er én løsning, der passer alle. 

Den hybride arbejdsplads skal i fremtiden kunne noget andet, end den fysiske arbejdsplads kan i dag. Den skal være både det sociale og faglige samlingspunkt, og der skal være rum til kreativitet, innovation og fordybelse. Og så skal teknologien understøtte det hybride. Det kan betyde, at storrumskontoret skal nytænkes, at der skal oprettes stillezoner og at mødelokaler indrettes, så de er udstyret med moderne teknologi og så videre. Samspillet mellem den fysiske arbejdsplads og hjemmearbejdspladsen skal fungere optimalt. 

Man kan gå flere veje. Virksomheder, hvor medarbejderne kan vælge at arbejde hjemme fra et antal dage om ugen. Det varierer typisk fra et-to dage til fuld frihed. En del virksomheder har som følge af det øgede ønske om hjemmearbejde valgt at reducere antallet af fysiske arbejdspladser og indført fleksible kontorpladser, eller har man foretaget ændringer af det fysiske rum i form af stillezoner, loungeområder eller lignende. Andre har ikke valgt at ændre på det fysiske rum, selvom de har åbnet op for mere hjemmearbejde. 

Vi ser imidlertid også en tendens til, at nogle virksomheder vælger ikke at fjerne en eneste kontorstol, da de prioriterer, at medarbejderne er fysisk til stede på arbejdspladsen. Medarbejderne har mulighed for at arbejde hjemme, hvis det giver mening i forhold til de opgaver, som medarbejderne løser. Som udgangspunkt foretrækker virksomheden dog, at medarbejderne mødes fysisk på arbejde. 

Når vi taler om den hybride arbejdsplads, ligger der en stor opgave hos ledelsen i forhold til at sørge for, at det rent faktisk er attraktivt for medarbejderne at komme ind på den fysiske arbejdsplads og arbejde dér. Arbejdspladsen skal kunne noget mere end hjemmet. Ledelsen skal derfor skabe nogle rammer og en struktur, der dels understøtter opgaveløsning, vidensdeling og udvikling, og dels understøtter følelsen af at høre til. Det handler blandt andet om balancen mellem medarbejderens ønske til fleksibilitet, og hvad der er godt for fællesskabet. Det kan for eksempel være en god ide, at ledelsen opfordrer til, at både medarbejdere og ledere bruger noget tid på at være sociale, når de er er på arbejde. At medarbejderne finder dage, hvor de kan spise sammen i kantinen. Og at lederen sørger for, at der er nogle fælles arbejdsopgaver, når medarbejderne fysisk er på jobbet.

Uanset den valgte vej, så skal ledelsen være bevidst om, at den hybride arbejdsplads og den deraf følgende fleksibilitet i fremtiden let kan blive et afgørende konkurrenceparameter for virksomhederne i forhold til tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft samtidig med, at det giver en større rekrutteringsflade. Der er nok at tænke over!

MEST LÆSTE