Sponseret indhold

Lundbeckfonden skifter gear og spejder efter nye investeringer i et hurtigtvoksende, dansk biotekmiljø, der er godt på vej til at indtage en europæisk førerposition. Holdet bag det nye Lundbeckfonden BioCapital er sat, og ambitionen er at fordoble investeringsrammen til 4 mia. kr. de kommende år.

Lundbeckfonden BioCapital er navnet på Lundbeckfondens nye strategiske enhed for direkte investeringer i biotek og start-ups. Med et nyt hold og Christian Elling i spidsen øger Lundbeckfonden nu sit fokus og engagement i danske biotekselskaber og sætter jagten ind på nye selskaber, der har potentialet til at blive den næste danske healthcare-succes og med et stærkt hold i ryggen til at udfolde det.

”Vi har i forvejen en stærk portefølje af danske biotekselskaber, vi har fulgt og støttet fra tidligt stadie, men i de kommende år vil vi gå endnu mere målrettet efter at identificere og dyrke lovende danske start-ups, der på sigt kan udvikle sig til modne biotekselskaber med potentiale til at blive betydningsfulde spillere inden for healthcare – og levere nye løsninger og behandlinger til gavn for patienter,” siger Christian Elling, Managing partner i Lundbeckfonden BioCapital.

Styrker et voksende biotekmiljø
I Danmark har vi allerede et stærkt og attraktivt biotekmiljø, dog med potentiale for at kunne udvikle endnu flere healthcare-selskaber, der kan styrke Danmarks førerposition som life science nation. Det er en udvikling, som Lundbeckfonden BioCapital fortsat gerne vil være med til at understøtte, hvilket blandt andet er baggrunden for, at fonden nu sætter endnu mere tryk på investeringerne i dansk biotek med Lundbeckfonden BioCapital.

”Derfor skruer vi endnu mere op for ambitionerne og sætter flere kræfter ind på at opsøge gode investeringsmuligheder, støtte dem i deres udviklingsrejse og tiltrække flere investorer fra vores gode netværk, lige som vi sætter endnu mere ind på at styrke samarbejdet mellem den offentlige forskning ved danske universiteter og erhvervslivet”, påpeger Christian Elling.

Skaber fremtidens ledende sundhedsselskaber
Blandt Lundbeckfonden BioCapitals eksisterende og kommende selskabsportefølje er det fondens ønske, at flere af disse fremover skal indtage ledende roller i den danske life science sektor. Det kan ske ved at skabe vækstmuligheder, sådan at små og mindre biotek-virksomheder kan vokse sig store og stærke.

”Både fordi det for Danmark vil være godt at have sådanne selskaber, men også fordi vi har en ambition om selv at eje lidt flere større selskaber i fremtiden. Dem kan vi enten købe eller selv skabe. Og da vi i forvejen lever af at skabe virksomheder, kan vi fint have en ambition om at skabe større healthcare-selskaber, som vi i nogle tilfælde kan være medejere af,” pointerer Christian Elling.

Samler porteføljen af biotekselskaber
Med etablering af Lundbeckfonden BioCapital samler Lundbeckfonden aktiviteterne i de eksisterende enheder for direkte biotekinvesteringer – Lundbeckfonden Ventures og Lundbeckfonden Emerge. De to investeringsenheder har hidtil haft forskelligt fokus, hvor Lundbeckfonden Ventures har investeret i en større portefølje af healthcare-selskaber på den globale scene, særligt i USA og Europa, mens Lundbeckfonden Emerge har haft direkte investeringer i dansk biotek fra tidligt stadie som kardinalpunkt.

”Lundbeckfonden BioCapital vil fortsat arbejde aktivt med vores udenlandske investeringer, og vi vil blive ved med at være en stabil og aktiv partner for de eksisterende porteføljeselskaber og de øvrige internationale samarbejdspartnere. Dermed bliver Lundbeckfonden Ventures’ aktiviteter også en aktiv del af porteføljen i det nye team,” fremhæver Christian Elling.

Fordobler investeringerne – øger risikoen
I og med at Lundbeckfonden BioCapital bevidst fokuserer på nye investeringer i danske biotekselskaber – og dermed helt naturligt vil få en vis overvægt af disse i porteføljen over tid, øges risikoen i dette porteføljesegment. Men da der er tale om en helt bevidst ændring, har fonden naturligvis fokus på dette forhold.

”Vi har indtil videre investeret i omegnen af 2 mia. kroner i biotekselskaber fra fondens side, og det kommer vi til at fordoble. Vi kan dermed investere robust ind i det danske landskab af biotekselskaber, fordi vores cash flow kan understøtte dette. Vi kan investere løbende samtidig med, at vi rebalancerer porteføljen imod en større eksponering i den danske portefølje. Samlet set giver dette vældig god mening for os, og mulighed for at skabe et attraktivt, finansielt afkast. Både til os selv og til vores medinvestorer”, siger Christian Elling.

Et godt råd til biotek-entreprenører
Christian Elling giver gerne følgende gode råd med på vejen til potentielle og nye biotek-entreprenører, når de er i opstartsfasen, og når de skal alliere sig med partnere, der kan tilføje virksomheden både viden, netværk og kapital.

”Vær bevidst om, hvilken innovation du forsøger at bringe fremad, og hvilken ’nyhedsværdi’ og ’opfindelseshøjde’ det kommende produkt repræsenterer. Venture kapital har sjældent mod på at investere i projekter og virksomheder, hvor disse ting ikke står helt klart, så produktet i den sidste ende kan anses for at have en relevant og værdifuld rolle at spille. Opgaven er at lave nye produkter, fx en ny medicinsk behandling, så der skal fokus på at udvikle produkter tidligt. Hav som mål at få professionaliseret din nye virksomhed fra begyndelsen og vær bevidst om dine egne kompetencer, begrænsninger og din erfaringsbase. 

Med klarhed over dette, kan du bedre søge at få de kompetencer og erfaringer knyttet til din virksomhed, som det kræver for at få succes på den lange bane. Det gør det også klarere, hvilke venture kapital fonde der ideelt kan være en god partner, og hvilke kompetencer de ideelt kan bidrage med, udover finansiering. Endelig skal man være opmærksom på, at samarbejdet formentlig vil vare i mange år, så det er vigtigt at etablere et godt samarbejde tidligt,” uddyber Christian Elling afslutningsvis.

Lundbeckfonden BioCapital har i dag investeringer i danske og udenlandske porteføljeselskaber for over 2 mia. kr., som udgøres af de samlede aktiviteter i investeringsenhederne Lundbeckfonden Ventures og Emerge. Den investeringsramme udvider Lundbeckfonden til 4 mia. kr. frem mod 2030.

Lundbeckfondens erhvervsaktiviteter favner tre store datterselskaber, en portefølje med 20 biotekselskaber, heraf 1/3 i Danmark baseret på forskning fra danske universiteter, 1/3 i resten af Europa og 1/3 i USA. I tillæg har fonden en intern forvaltning af en formue på ca. 24  mia. kr.

Lundbeckfonden har været med til at føre flere danske biotekselskaber frem de seneste år, bl.a. SNIPR Biome, der arbejder med CRISPR teknologi og for nylig har indgået samarbejde med det højt ansete amerikanske hospital, M.D. Anderson, IO Biotech, der i 2021 blev børsnoteret på Nasdaq og udvikler immunterapi til behandling af kræft samt NMD Pharma, der udvikler nye behandlinger imod neuromuskulære sygdomme.

Læs mere på www.lundbeckfonden.com

Det er nærmest umuligt at forestille sig, at biotek-entreprenøren, der forsøger at etablere virksomhed for første gang, i én og samme person både skal beherske det forskningsmæssige og på samme tid have dybere kendskab til forretning, finansiering og ikke mindst netværk - en biotek-entreprenør har brug for en partner eller fødselshjælper, og det er her, vi kommer ind i billedet.

MEST LÆSTE