Dansk Erhverv: Sådan kan vi forbedre rammevilkår for dansk biotek

Af:

Gode rammevilkår kommer ikke af sig selv. Brian Mikkelsen, administrerende direktør for Dansk Erhverv, svarer på spørgsmål om, hvad vi kan gøre for at forbedre rammevilkårene for danske biotekfirmaer.

Hvorfor er adgang til risikovillig kapital så vigtig for biotekvirksomheder?

”Grundlæggende er biotekvirksomheder kendetegnet ved, at det er enormt omkostningsfuldt og tidskrævende at udvikle nye lægemidler. Derfor har virksomhederne brug for ekstern kapital for at finansiere forskningen og udvikling. Og her kan vi gøre rigtig meget for at sikre, at vores lovende virksomheder kan få adgang til finansiering, så de kan vokse og udfolde potentialet.

Samtidig er jeg overbevist om, at mange offentlige forskere kan være tilbageholdende med at tage springet som iværksættere, hvis der ikke er adgang til tilstrækkelig risikovillig kapital, ligesom man også må konstatere, at mange danske rammevilkår medvirker til, at internationale investorer ikke interesser sig for danske virksomheder i en grad, som de ellers burde,” siger Brian Mikkelsen.

Skat på aktier bliver ofte nævnt som et problem i erhvervets rammevilkår. Hvad er der galt med de nuværende regler for aktiegevinstbeskatning?

”I Danmark har vi en af de højeste beskatninger på aktiegevinster i OECD, hvor man ikke skal tjene ret meget før man skal betale 42 pct. i skat. Det medfører desværre, at der mangler likviditet i markedet, og det er særligt risikobetonede investeringer, som mange vælger fra. Det er en skam.

Ser vi på Sverige ligger beskatningen på 30 pct., og det er medvirkende til, at der er et meget mere levende kapitalmarked, og mange danske life science virksomheder vælger at lade sig børsnotere i Sverige. Vi mener i Dansk Erhverv, at den danske aktiegevinstbeskatning skal ligge på 27 pct.,” siger Brian Mikkelsen.

Hvorfor er det vigtigt for en biotekvirksomhed at kunne fremføre underskud?

”Det tager normalt 10-15 år at udvikle et lægemiddel for en biotekvirksomhed. Der er derfor mange år med store udviklingsomkostninger før virksomheden kan få positive tal på bundlinjen. I dag kan virksomheder kun trække 60 pct. af tidligere års underskud fra i den del af årets overskud, der overskrider et grundbeløb på 7, 5 mio. kr. 

Vi mener, at virksomhederne skal have mulighed for at få fuld underskudsfremførsel, og dermed trække tidligere års underskud fra fuldt ud i årets overskud. Det vil bidrage til at finansiere fremtidig forskning, ligesom at stabiliteten i forventet gevinst kan forventes at tiltrække flere investorer,” fremhæver Brian Mikkelsen.

Begrebet ”fantomskat” er fremme i debatten om rammevilkår. Hvad er der med den fantomskat?

”Fantomskatten er en regulær væksthæmmer. Det giver for mig ingen mening, at iværksættere beskattes af midler, som de ikke har modtaget endnu, og heller ikke er sikre på at få. Til sammenligning betaler jeg heller ikke indkomstskat nu, af min løn for 2022. 

Dansk Erhverv mener, at man bør give hensættelse af betaling af skatten ligesom man allerede i dag kender det ved salg af goodwill, hvor betalingen består af løbende ydelser. Det vil gavne rigtig mange iværksættere, der sælgere hele eller dele af deres virksomheder eller konkrete projekter fra til investorer,” understreger Brian Mikkelsen.

Er der andre blødere tiltag i værktøjskassen, som kan gavne rammevilkårene for biotek og life science på længere sigt?

”Ja. Foruden adgangen til kapital mener jeg også, at man med rette kan se på om vi kan skabe endnu bedre rammer for, at flere dygtige studerende forskere og studerende tør tage springet ud som iværksætter. Det er oplagt, at man på universiteterne opruster indsatsen for iværksætteri, ligesom vi skal være bedre til at forklare de dygtige forskere og studerende om mulighederne for at stifte egen virksomhed.”

”Samtidig skal vi være markant bedre til at få de helt unge til at interessere sig for life science uddannelserne. Coronakrisen har vist os, at vi er afhængige af en stærk life science branche – dels for at holde hånden under samfundsøkonomien, men i særlig grad i forbindelse med udviklingen af vaccinen. Der har aldrig været en bedre mulighed for at få flere sporet ind på life science uddannelserne end lige nu,” pointerer Brian Mikkelsen.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Screenshot 2024-03-13 at 08.23
Cybersikkerhed Epaper
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Begrebet fantomskat

De danske skatteregler beskatter milepælsbetalinger ved salg af virksomheder. Vi kender det som ’fantomskat’, hvor man bliver beskattet af den samlede salgsværdi, selvom den er delt op i milepælsbetalinger, som måske aldrig bliver til noget.

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...