Sponseret indhold

Udvidelse i 
Østdanmark 
hos Dansk 
Boligbyg A/S

Ikke-navngivet-1

Af:

Travlhed med byggeri på Sjælland og i København har fået Dansk Boligbyg til at åbne endnu en afdeling i Roskilde, hvor der har været stor aktivitet på grund af de mange igangværende byggerier.

Dansk Boligbyg udfører primært bolig- og institutionsbyggerier samt renoveringsopgaver i hoved- og totalentrepriser. I dag er virksomheden landsdækkende og delvist medarbejderejet via Dansk Boligbyg Medarbejderselskab ApS, der ejer 49 procent af aktierne.

Byggeriet har været i kraftig vækst de senere år, og Dansk Boligbyg har været involveret i mange byggerier i hele landet, men i løbet af de seneste par år er behovet for dækning af efterspørgslen på Sjælland steget, og derfor er der nu udvidet med en ekstra afdeling i Roskilde.

”Vi mærkede et større pres på vores medarbejdere, og med flere store projekter i støbeskeen var der behov for endnu en afdeling for at kunne opfylde behovet fra vores kunder. Derfor blev Rasmus Hougaard afdelingsleder i den nye afdeling, og jeg blev regionsdirektør,” fortæller Jeppe Nielsen og tilføjer, at de stadigvæk arbejder efter den flade struktur, der karakteriserer Dansk Boligbyg.

Tæt på hinanden og kunderne
Hos Dansk Boligbyg er der ikke langt til den nærmeste leder, og ambitionen er, at afdelingerne ikke bliver for store, så lederen kan bevare overblikket over sagerne. Det handler om at være nærværende som leder, og være tæt på både medarbejdere og bygherrer.

”Det er også en del af begrundelsen for at udvide vores tilstedeværelse på Sjælland. I afdelingen betyder det, at man aldrig er langt fra beslutningskompetencen, så afgørelserne kan blive truffet hurtigt og effektivt. Jeg sidder for eksempel tæt på Jeppe Nielsen, hvis der er behov for at rykke et skridt op ad stigen i forhold til beslutningskompetence, siger Rasmus Hougaard, der også fremhæver de værdier, der karakteriserer Dansk Boligbyg.

Det er: Kundetilfredshed, ansvarlighed, troværdighed, selvledelse, arbejdsglæde og samarbejde, der gennemsyrer alle dele af virksomheden og forholdet til bygherrerne og samarbejdspartnerne.

Nyt DGNB-sølv certificeret byggeri i Valby
Værdierne er gennemgående i arbejdet hos Dansk Boligbyg, og byggerierne er ofte bæredygtige og i dag stort set konsekvent bygget ud fra 2020-kravene til energi med eksempelvis solceller som en del af energikilderne.

I Valby er første spadestik for nyligt taget til Valby Idrætskollegie med 140 ungdomsboliger, hvor SAB (Samvirkende Boligselskaber) er bygherre, mens Kjaer & Richter A/S er arkitekter, og ingeniører er ISC Rådgivende Ingeniører A/S.

Boligerne er fordelt på stueplan, 1. og 2. sal. I stueplan bliver der vaskeri og en foyer/lounge samt fællesarealer. Af de 140 ungdomsboliger vil syv være handicapvenlige. Boligerne placeres nord for Hafnia Hallen og ud til et planlagt strøgforløb med bymæssig karakter.

Facaderne udføres i skiferplader på ydersiden, der sammen med tilsvarende mørk tagflade vil give bygningen en monolitisk karakter. Mod den indre gård udføres facaderne med hvidt puds og felter med træbeklædning. Taget udføres som saddeltag, hvorpå der monteres solceller.

”Dansk Boligbyg er totalentreprenør på projektet, som er DGNB-sølvcertificeret – en certificering, hvor man vægter miljø, økonomi og sociale forhold lige fra omkostninger over materialevalg til indeklima. Det er meget vigtigt for bygherren og helt i tråd med vores ambitioner for byggerier, vi medvirker til,” forklarer Rasmus Hougaard, og uddyber:

”For os handler det meget om at skabe værdi for vores kunder, der ofte er almene boligselskaber, som er underlagt nogle krav til omkostningerne, der gør det nødvendigt med en entreprenør, der kan tilpasse sig. Det har vi lært gennem flere års erfaring og en fastholdelse af vores værdier i byggerierne, så vi giver vores kunder meget værdi.”

Stort potentiale i områder udenfor hovedstaden
Det øgede fokus på byggeprojekter i Østdanmark hænger naturligvis også sammen med tilflytningen til de større byer, hvoraf København jo er den største, og der er et stort behov for nye boliger – også almene boliger her. Problemet for mange almene boligselskaber er, ifølge Jeppe Nielsen, at byggegrundene er meget dyre, så det er svært at holde kravene til prisen på lejligheder eller andre boligformer.

”Så snart man bevæger sig lidt udenfor København bliver grundene billigere, og det gør det mere oplagt at bygge der. Vi har også lige bygget 133 rækkehuse i Værløse, hvor varmekilden er en luft- til vandpumpe tilknyttet hver bolig. Det er også et eksempel på en bolig, der er bygget til fremtidens krav til bæredygtige energiformer. I dag vil dem, der lejer eller ejer deres bolig, have at den som et minimum lever op til 2020-kravene, men også gerne har en fornuftig placering i forhold til fremtidens krav og fokus på bæredygtighed,” fortæller han.

For os handler det meget om at skabe værdi for vores kunder, der ofte er almene boligselskaber, som er underlagt nogle krav til omkostningerne

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Læs mere på danskboligbyg.dk

Læs også

Bucher_CityFlex_C40e_2
​​Hvem spænder ben for grøn transport?​ 
Samfundets øjne er stift rettet mod den grønne omstilling, og på hvordan vi hver især – virksomheder, kommuner og private – kan bidrage...
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Nu kan danske virksomheder få testet deres AI-produkter til Smart Cities
Tirsdag den 27. juni åbner digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) en konference for Test- og Eksperimenterings-Faciliteterne (TEF)...
Trifork 1
Dansk softwarefirma bygger intelligente kontorbygninger
Trifork udvikler blandt andet software til Smart Buildings og IoT. På trods af at byggebranchen giver mulighed for at anvende en række...