Sponseret indhold

Smart City – nu handler det om skalering

Jacob Lundgaard

Af:

Når man tager et kig på forskellige internationale Smart City-rangeringer, så ligger de største danske byer som regel ret højt. Alligevel er det min erfaring, når jeg taler med både danske virksomheder og kommuner, at vi er ganske langt fra at have et smidigt og velfungerende marked for Smart City-teknologier i Danmark. 

Skrevet af; Jacob Lundgaard, chef for digitalisering, WE BUILD DENMARK


Der er altså et spring fra topplaceringerne i internationale Smart City-rangeringerne til hverdagen på det danske Smart City-markedet mellem virksomheder, kommuner og forsyningsselskaber. Det skyldes flere ting. Men en vigtig del af arbejdet med Smart City begynder med innovative, digitaliserede virksomheder. Her viser nye tal fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, at 65 procent af Danmarks SMV’er på forskellige niveauer allerede er i gang med digitalisering. Men halvdelen bruger det alene på et mere basalt niveau til interne processer. Faktisk ligger vi under sammenlignelige lande, når det gælder udbredelsen af avancerede teknologier som kunstig intelligens og Big Data. Og det er ofte netop de avancerede teknologier, der indgår i Smart City-sammenhæng. 

Der er altså stadig et stort potentiale for at styrke digitaliseringen i de danske SMV’er, og min egen oplevelse er, at rigtig mange af de virksomheder, der leverer services til kommuner og forsyningsselskaber indenfor eksempelvis styring af bygninger, intelligent affaldshåndtering og trafikstyring med fordel kan digitalisere flere af deres produkter og services.

Udfordringer på det danske Smart City-marked
Men det største problem er i virkeligheden ikke manglen på teknologier, men at mange virksomheder har svært ved at udvikle de digitale teknologier, som matcher det strategiske udviklingsbehov hos de offentlige kunder. Vi kommer ikke rigtig længere ved at sætte strøm til eksisterende måder at løse opgaverne på. Smart City handler i lige så høj grad om, at vi innoverer den måde, byer og lokalsamfund drives på. Det er svært for mange virksomheder at afkode, hvad det egentlig er, de offentlige kunder har brug for. Det kan eksempelvis betyde, at de kan have svært ved at levere teknologier på en måde, så data kan spille sammen med andre løsninger. 

Det er et problem, da vi først rigtig kan høste værdien af Smart City-løsninger, når vi kombinerer data på tværs af flere områder. Resultatet er, at vi ofte ender i for små og for tekniskorienterede projekter, hvor det er svært at komme over i fuldskalerede løsninger, som for alvor kan skabe værdi i form af besparelser, CO2
reduktioner og bedre services til borgene. 

Hvad gør vi så nu?
Omvendt er kommunerne udfordrede på, at de mangler de rigtige kompetencer til en hensigtsmæssig dialog med markedet. Og ofte kan der være organisatoriske udfordringer i kommunerne, som ofte skyldes, at digitalisering ikke placeres højt nok i kommunerne. Det kommer derfor til at handle om teknik og konkrete løsninger fremfor at tænke innovation på tværs af siloer i kommunen. 

Derfor vil vi i WE BUILD DENMARK i det kommende år særligt have fokus på, hvordan Smart City-løsninger organisatorisk, teknologisk og forretningsmæssigt kan implementeres, så de kan skaleres op og skabe værdi. Vi vil fortsætte med at udbrede en guide til bæredygtig, digital omstilling i Danmark, som vi har udgivet sammen med Dansk Standard og Erhvervsstyrelsen. Guiden er et godt dialogværktøj mellem Smart City-virksomheder og deres kunder. 

Vi vil også præsentere de gode løsninger, der allerede er implementeret med succes for andre offentlige kunder, der står med lignede udfordringer. Samtidig vil vi særligt fokusere på, hvordan eksempelvis økonomiske analyser og skaleringssimuleringer kan bruges til at tydeliggøre værdien af Smart City-teknologier i drøftelsen mellem leverandører og købere. 

En anden styring end i Kina og USA
Og så kan vi også glæde os over, at EU-kommissionen er blevet stadig tydeligere på, hvad det er for en digitalisering, vi ønsker os i Europa. Det er ikke den statslige styring, som vi ser i Kina, hvor Smart City handler om at overvåge og kontrollere borgerne. Det er heller ikke den amerikanske version, hvor digitalisering alene er drevet af, hvad der kommercielt kan betale sig. I Europa skaber vi smarte byer, der tager udgangspunkt i borgernes behov – en digitalisering der i højere grad skabes lokalt og nedenfra. Den måde at tænke byudvikling på er vi usædvanligt dygtige til her i Danmark. Vi har derfor forsat alle grunde til at arbejde for, at Smart City-teknologier kan og bør være en vigtig eksportvare for danske virksomheder. 

WE BUILD DENMARK er Danmarks bygge- og anlægsklynge med lokale kontorer rundt om i hele landet.

WE BUILD DENMARK er et stærkt samlingspunkt for innovation, som er helt afgørende for at sikre en både bæredygtig og konkurrencedygtig bygge- og anlægssektor. Derudover er vi samlingspunkt for erhvervsfremme inden for Smart City, som går på tværs af en række sektorer.

Vi samler virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige og private bygherrer i partnerskaber på tværs af branchen. Gennem forretningsudvikling skaber vi sammen innovative løsninger, som giver værdi for vores medlemmer.

WE BUILD DENMARK forretningsudvikler branchen indenfor:

  • Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi
  • Digitalisering og automatisering
  • Smart City og intelligente bygninger

Læs mere om WE BUILD DENMARKs Smart City-indsats på webuilddenmark.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Læs også

Bucher_CityFlex_C40e_2
​​Hvem spænder ben for grøn transport?​ 
Samfundets øjne er stift rettet mod den grønne omstilling, og på hvordan vi hver især – virksomheder, kommuner og private – kan bidrage...
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Nu kan danske virksomheder få testet deres AI-produkter til Smart Cities
Tirsdag den 27. juni åbner digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) en konference for Test- og Eksperimenterings-Faciliteterne (TEF)...
Trifork 1
Dansk softwarefirma bygger intelligente kontorbygninger
Trifork udvikler blandt andet software til Smart Buildings og IoT. På trods af at byggebranchen giver mulighed for at anvende en række...