Sponseret indhold

30 mio. kr. til øget digitalisering af byggebranchen

Bevillingen på 30 mio. kroner til ConTech Lab over de næste 3 år er ifølge Christina Hvid, der er administrerende direktør i Molio, Byggeriets Videnscenter, og som står bag ConTech Lab et stort skulderklap til arbejdet med bæredygtighed og digitaliseringsprocessen i hele byggebranchen.
Bevillingen på 30 mio. kroner til ConTech Lab over de næste 3 år er ifølge Christina Hvid, der er administrerende direktør i Molio, Byggeriets Videnscenter, og som står bag ConTech Lab et stort skulderklap til arbejdet med bæredygtighed og digitaliseringsprocessen i hele byggebranchen.

Af:

Industriens Fond og Realdania har netop skudt 30 mio. friske kroner i ConTech Lab, der er initieret i samarbejde med Molio, Byggeriets Videnscenter. Pengene skal blandt andet anvendes til mere end 25 pionérprojekter, der for alvor skal være med til at forankre digitaliseringen i byggebranchen.

Hvis Danmark skal nå det ambitiøse mål om en reducering af CO2 aftrykket på 70 pct. i 2030, spiller byggeriet en vigtig rolle. Byggebranchen står nemlig for omkring 30 pct. af den samlede udledning. Et af midlerne til såvel mindsket udledning i særdeleshed som højere grad af fokus på bæredygtighed gennem hele byggeriets værdikæde i almindelighed er øget brug af digitalisering samt nye teknologier. Det er der arbejdet intenst med siden sommeren 2020, hvor ConTech Lab, der er initieret af Molio, Byggeriets Videnscenter i samarbejde med Industriens Fond og Realdania, så dagens lys. De første måneder gik med tilbundsgående forundersøgelser af både mulighederne og ikke mindst udfordringerne ved at øge digitaliseringen i byggeriet, mens det seneste års tid er gået med at gennemføre en håndfuld succesfulde pilotprojekter. 

Solidt økonomisk rygstød
”Vi startede med et grundigt forarbejde i form af 4 rapporter. Dernæst har vi arbejdet tæt sammen med en række frontløbervirksomheder samt interviewet godt 70 topchefer om, hvordan vi bedst skaber værdi for dem. Det lagde grunden til de første pionerprojekter, hvilket nu har resulteret i, at Industriens Fond og Realdania har bevilliget yderligere 30 mio. kr. Det glæder mig, for ConTech Lab er hele branchens fælles udviklingsplatform”. Det siger Christina Hvid, der er administrerende direktør for Molio, og hun glæder sig naturligvis over, at pionérarbejdet nu får et solidt, økonomisk rygstød i bestræbelserne på for alvor at blive forankret i den danske byggebranche. Ikke kun blandt de store aktører, men også ude blandt de mange hundrede små og mellemstore virksomheder, der måske ikke selv har ressourcerne til at sætte gang i omstillingen.

Kan nu skalere op for alvor
”Bevillingen på de 30 mio. kr. betyder, at vi nu får mulighed for at skalere op og samtidig komme længere ud. I samarbejde med byggeriets virksomheder samt videns- og uddannelsesinstitutioner vil ConTech Lab således gennemføre mere end 25 tværgående nye pionérprojekter”, uddyber Christina Hvid. 

Derudover får det kommende arbejde 3 vigtige arbejdsområder. For det første skal der gøres en stor indsats i forhold til branchens SMV-segment, for det andet vil ConTech Lab gennem 5 researchprojekter skabe anvendelsesorienteret viden om ny teknologi med specifikt fokus på bæredygtighed, og for det tredje skal ConTech Lab understøtte ledelsen i byggeriets virksomheder med at udvikle koncepter, der kan være med til at motivere til implementering af teknologiløsninger.

Alle skal kunne kigge med
”For os er det vigtigt at synliggøre potentialet og dermed mindske de interne barrierer for øget digitalisering. Derfor har vi også det, man vel kan kalde for en akvarie-tilgang til vores arbejde, som vi gerne udstiller, så alle har mulighed for at kigge med”, siger Christina Hvid videre. 

Hun forventer sig derfor meget af de projekter, der fremadrettet skal sættes i gang og som vil favne hele byggebranchens værdikæde. Hun lægger i den forbindelse vægt på, at ConTech Lab er uafhængig af særinteresser men arbejder på tværs af hele byggeriets værdikæde og dermed er byggebranchens fælles udviklingsplatform. Her kan byggeriets virksomheder sammen udvikle og eksperimentere med nye anvendelsesområder for data, digitalisering og teknologi til både at skabe fremtidens bæredygtige byggeri og at øge produktiviteten.

ConTech Labs pionérprojekter

Gennemførte eller igangværende pionérprojekter i ConTech Lab, som alle gennemføres i tværgående samarbejde med flere virksomheder og vidensinstitutioner på konkrete byggeprojekter:

 • Den frivillige bæredygtighedsklasse - dokumentation via sensorer.
 • Byggeriets Datamodel 1.0 - bedre transparens om økonomi i byggeprojekter.
 • Styrket vidensflow på tværs af værdikæden - bedre samprojektering.
 • Mindre materialespild på byggepladsen - bedre materialelogistik.
 • Smart tilstandsvurdering af bygninger - automatisering via f.eks. droner.
 • Regelbaseret granskning - automatisk tjek af bygbarhed via linked data.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Branchen i tal:

 • Beskæftiger 187.000 og har en samlet omsætning på 305 mia. kr.
 • Står for ca. 30 pct. af Danmarks samlede CO2 aftryk, enten direkte eller indirekte.
 • 45 pct. af virksomhederne forventer i den nærmeste fremtid, at digitale produkter, f.eks. data eller software, vil udgøre en større del af omsætningen.
 • 80 pct. af virksomhederne ser digitalisering som en grundlæggende forudsætning for dokumentation og dataunderstøttelse af et bæredygtigt byggeri.
 • 6 pct. af det samlede energiforbrug på verdensplan stammer fra byggeprocessen.
 • 14 pct. af al spild stammer fra byggeprocessen.

(Kilde: Molio)

Læs også

Bucher_CityFlex_C40e_2
​​Hvem spænder ben for grøn transport?​ 
Samfundets øjne er stift rettet mod den grønne omstilling, og på hvordan vi hver især – virksomheder, kommuner og private – kan bidrage...
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Nu kan danske virksomheder få testet deres AI-produkter til Smart Cities
Tirsdag den 27. juni åbner digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) en konference for Test- og Eksperimenterings-Faciliteterne (TEF)...
Trifork 1
Dansk softwarefirma bygger intelligente kontorbygninger
Trifork udvikler blandt andet software til Smart Buildings og IoT. På trods af at byggebranchen giver mulighed for at anvende en række...