Life science kan lede os ud af corona

Erhvervsminister Simon Kollerup

Af:

Af erhvervsminister Simon Kollerup

Coronakrisen har tydeligt vist, at den danske life science-industri og det danske samfund spiller hinanden stærkere – til fordel for erhvervsliv, samfund og patienter. Det skal vi styrke med den nye strategi for life science. 

I dag havde jeg fornøjelsen af at præsentere regeringens strategi for life science sammen med udenrigsminister Jeppe Kofoed, sundhedsminister Magnus Heunicke og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Det er en strategi med mange elementer, men det essentielle er simpelt: dansk life science er en styrkeposition, som vi skal understøtte. Vi har nogle af verdens førende virksomheder. Området står for en femtedel af vores vareeksport og skaber 50.000 arbejdspladser for alt fra gaffeltruckførere til kittelklædte forskere. Det er et område, der har formået at vise, at man kan reducere kraftigt i CO2 og samtidig vækste enormt. Og, nå ja, så skal vi huske, at det er en industri, der redder tusinder og atter tusinder af menneskeliv på et dagligt basis. 

Life science er en industri, der leverer varen, men som stadig har et kæmpe potentiale. 

Et potentiale er for eksempel at bruge Danmarks helt unikke sundhedsdata bedre. Det skal selvfølgelig gå hånd i hånd med databeskyttelse og fortrolighed. Men kan vi bruge dataen bedre, så det har potentialet til at forbedre mulighederne for forskning og udvikling af ny medicin, nye løsninger, nye produkter – og det giver mening for patienter, for forskere, for virksomheder, for samfundet. Samtidig har vi muligheden for at skabe et udstillingsvindue i Danmark. Et sundhedsvæsen, der fremviser de nyeste og bedste løsninger – til gavn for både patienter, virksomheder og samfund. Det er en god måde at koble forskning og udvikling med erhvervslivets kræfter og på den måde kunne brede det ud til endnu flere patienter. 

Pandemien, vi stadig er i, har bekræftet og understreget, hvor vigtigt et velfungerende sundhedsvæsen med effektiv patientbehandling er for vores velfærdssamfund. Og krisen har vist, hvor stærkt vores fællesskab er. Blandt andet, da virksomhederne i life science-sektoren stillede medarbejdere, faciliteter og ressourcer til rådighed for Danmark. 

Vi spiller hinanden stærkere i vores samfund, og en nøgle til det er et stærkt samarbejde på tværs af det offentlige og det private. Det var også en af de vigtige pointer, som regeringens genstartsteam for life science fremlagde. Og deres konkrete anbefalinger til, hvilke tiltag der kan styrke rammevilkårene for branchen, er centrale for at løfte Danmark ud af coronakrisen. 

Genstartsteamet lagde særligt vægt på, at hjemmemarkedet skal fungere som udstillingsvindue for global afsætning, og at en solid langsigtet vækst og eksport vil kunne sikres gennem en ny strategi for life science. Samtidig lød det fra genstartsteamet, at life science branchen vil kunne øge eksporten til over 350 mia. kr. årligt, hvis de rigtige rammer er tilstede.

Med strategien har vi afsat 270 mio. kr. frem mod 2023 og søsætter en række konkrete initiativer, som omfatter hele økosystemet omkring life science-industrien. De skal sikre, at danske virksomheder og dansk life science står stærkt i den globale konkurrence på området. Og de skal sikre, at life science-industrien i endnu højere grad er til gavn for patienter, velfærdssamfund og dansk økonomi.  

Jeg er glad for den brede politiske opbakning til at prioritere midler til en ny strategi for life science. Nu ser jeg også frem til en politisk opbakning til strategiens indhold og til det hårde arbejde med at føre strategien ud i livet. Og jeg håber naturligvis på, at sektoren også har en interesse for at spille med, så ambitionerne kan række så langt som overhovedet muligt. Så vi i fællesskab kan indfri industriens massive potentiale.

Strategi for dansk life science frem mod 2023

Kilde: Erhvervsministeriet

Strategien for life science i Danmark er en strategi udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Strategien har afsat 270 millioner kroner frem mod 2023, der skal understøtte Danmarks life science-branche. Strategiens målsætninger dækker hele øko-systemet omkring dansk life science. 

FORSKNING
Life science er en forskningstung industri, og Danmark er allerede i dag førende inden for forskning og udvikling på sundhedsområdet. Derfor regeringen forhøjet forsknings- og udviklingsfradraget til 130 pct. til og med 2022. 

Danmark er et af de lande, der er vært for flest kliniske forsøg i forhold til indbyggertallet, men den globale konkurrence er stigende. Derfor styrker strategien rammerne for kliniske forsøg herhjemme blandt andet gennem virtuelle kliniske forsøg, en national rekrutteringsplatform og effektiv sagsbehandling. 

Samtidig nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på barrierer for at styrke klinisk forskning i Danmark og komme med forslag til, hvorledes vilkårene for klinisk forskning kan styrkes.

SUNDHEDSDATA 
Danmark har helt unikke sundhedsdata, som kan være til gavn for danske patienter og fremtidige life science-løsninger. Strategien underbygger en vision om et Danmark, der er internationalt førende i at anvende sundhedsdata til forskning, udvikling og offentlige myndighedsopgaver.

Derfor afsættes også midler til bedre brug af sundhedsdata, blandt andet til én fælles indgang til sundhedsdata.  Samtidig etableres et nationalt partnerskab, der skal samle relevante aktører inden for sundhedsdataområdet, hvor viden og erfaringer kan udveksles. Partnerskabet kan samtidig rådgive myndighederne på området om behov og udfordringer ved brugen af sundhedsdata. Der skal samtidig være fokus på datasikkerhed og fortrolighed. 

DANMARK SOM UDSTILLINGSVINDUE
Forskning er selvfølgelig ikke nok. Løsningerne og produkterne skal også produceres og sælges, og her sigter strategien mod et Danmark, der er udstillingsvindue for innovative sundhedsprodukter. 

Det betyder, at det danske sundhedsvæsen skal fremvise og udnytte de nyeste løsninger på markedet, fordi det kan bidrage til eksporten, tiltrække investeringer til danske life science-virksomheder og styrke vores sundhedsvæsen. Derfor fremhæver strategien blandt andet innovative indkøb i sundhedsvæsnet. 

ARBEJDSKRAFT 
Alt fra ufaglærte og faglærte til ph.d.’ere og salgsafdelinger er nødvendige i life science-industrien. Det betyder, at den danske arbejdsstyrke passer virkelig godt sammen med life science. Og at life science skaber arbejdspladser i det danske samfund. 

Strategien indeholder mål om løbende at afdække behovet for kompetenceudvikling inden for life science og afsætter midler til for eksempel uddannelsesudvikling og kapacitetsopbygning på relevante uddannelser.

INTERNATIONALISERING 
Life science er en eksporttung og international branche. 

Derfor er der med strategien afsat midler til en styrket og målrettet op-rustning af det danske sundhedsdiplomati og myndighedssamarbejde, der er vigtigt for at vise danske sundhedsløsninger frem internationalt.

GRØN VÆKST 
Life science er en af de industrier, der er langt fremme med den grønne omstilling. Industrien leverer grøn vækst og har formået at afkoble udledningen af drivhusgasser fra produktionen. Samtidig er potentialet for at levere nye klimaløsninger inden for biosolutions stort. 

Derfor understøtter strategien også sektorens fortsatte arbejde med udvikling af nye klimavenlige løsninger. Blandt andet etableres der et samarbejdsprojekt, som skal fremme biosolutions på tværs af sektorer og hjælpe udviklingen af nye bioteknologiske løsninger på vej.

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE 
Life science er et område, der bevæger sig hurtigt, og der er behov for løbende dialog om rammevilkårene for branchen.  Derfor etableres et nationalt Life Science Råd, der kan tjene som et forum, hvor rammevilkårene løbende kan drøftes smidigt tilpasses skiftende omstændigheder. Derudover er der et stærkt fokus på det offentlig-private samarbejde. 

VACCINER
Der er behov for – i en helt anden grad end i dag – at styrke evnen til ikke blot at udvikle, men også at producere vacciner. 

En styrket adgang til vacciner i Danmark skal ske i samarbejde med life science-branchen, hvor flere virksomheder i Danmark potentielt vil kunne bidrage. Regeringen har derfor indledt et partnerskab med life science-branchen for at få afsøgt mulighederne for at sikre en mere robust adgang til vacciner gennem hel eller delvis produktion af vacciner i Danmark.

Jeg er glad for den brede politiske opbakning til at prioritere midler til en ny strategi for life science. Nu ser jeg også frem til en politisk opbakning til strategiens indhold og til det hårde arbejde med at føre strategien ud i livet.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...