Rune Noack, Transportpolitisk chef i DI Transport

Hver eneste dag går 143.000 på arbejde for at sikre, at der er varer i butikken, at vi kan sælge vores varer i udlandet og at alle os andre kan komme til og fra arbejde. Transporten skaber mulighederne for vækst, velstand og velfærd.

Skrevet af; Rune Noack, transportpolitisk chef i DI Transport


Men transportsektoren skal også være bæredygtig. Den skal være økonomisk bæredygtig, social bæredygtig og miljømæssigt bæredygtig. Det er med andre ord afgørende, at vi løser klimaudfordringen, samtidigt med at vi sikrer en høj mobilitet og en konkurrencedygtig transportbranche, hvis vi fortsat skal levere muligheder. 

Der er politisk stor fokus på den grønne omstilling af den tunge transport, selv om personbilerne udgør mere end halvdelen af CO2-udledningen fra transportsektoren. Men hvor personbilerne stille og roligt er på vej med at blive skiftet ud med elektriske biler, så går det mere langsomt med lastbilerne. Det skyldes bl.a. at grønne lastbiler er markant dyrere og en elektrisk lastbil koster mere end 3 gange så meget som en lastbil med en dieselmotor. 

Tilskud til køb af grønne lastbiler
Hvis transportvirksomhederne skal være konkurrencedygtige med grønne lastbiler, så skal der enten være kunder der er villige til at betale prisen eller også skal merprisen reduceres gennem en støtteordning. Det kender man f.eks. i Tyskland og Sverige, hvor det er mere attraktiv at indregistrere sin elektriske lastbil end i Danmark. Derfor går de grønne investeringer og grønne lastbiler uden om Danmark. DI Transport har foreslået at der afsættes 1 mia. kr. frem mod 2030 i tilskud til køb af grønne lastbiler.   

Transport- og logistikbranchen er dog i gang med den grønne omstilling. Anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer og mere energieffektive lastbiler, som f.eks. de 25 meter lange modulvogntog har været med at reducere CO2-udledningen fra godstransporten. Vi kan nå endnu længere den vej. Lige nu er de bæredygtige drivmidler dyrere end diesel. Men hvis vi fjerne afgifterne på biobrændstoffer og biogas, kan den merpris blive reduceret. Samtidigt skal vi fremrykke den politiske aftale, der fra 2025 øger vægt og længde på lastbiler til 2023, så godstransporten kan blive endnu mere energieffektiv. 

Forsyningskæderne bliver stadig mere vigtige for erhvervslivet. Her spiller transportbranchen selvfølgelig en afgørende rolle for at sikre robusthed i forsyningskæderne og dermed sikre at varerne kommer frem. Danmark har heldigvis en meget stræk logistik og speditionsbranche. 

Presset forsyningskæder
De senest år har der været flere udfordringer for forsyningskæderne. Pandemien og krigen i Ukraine som nogle af de mest alvorlige, selv om transportbranchen har leveret varerne under svære betingelser. Oven i det har EU implementeret vejpakken, der har skabt store udfordringer med kapacitetsmangel i vejgodstransporten. Det er i sær de nye regler for udstationering af chauffører og cabotage og et krav om lastbilens retur til hjemlandet hver ottende uge, der har hivet kapacitet ud af markedet. Det presser forsyningskæderne. 

Udfordringerne i forsyningskæderne betyder, at det er endnu vigtigere, at transportbranchen arbejder tæt sammen med kunderne i industrien. Digitaliseringen spiller en afgørende rolle i at optimere forsyningskæderne og skabe støre robusthed. Danske logistik- og speditionsvirksomhederne har alle forudsætningerne for at blive vinderne på det europæiske marked. 

Transportbranchen skaber arbejdspladser. Udfordringerne med mangel på arbejdskraft er derfor stor inden for transport og logistik. Det gælder både inden for chauffører, speditører og på lageret og kontoret. Adgangen til den nødvendige arbejdskraft er en helt afgørende udfordring og en væsentlig forudsætning for at skabe en stærk transportbranche. Det skal være lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og politisk skal der gennemføres de nødvendige reformer, der øger arbejdsudbuddet. DI har i sin 2030-plan givet en række bud, som bl.a. skal sikre at ældre, dygtige medarbejdere bliver længere på arbejdsmarkedet. 

Mere bæredygtig transportbranche
Transportbranchen leverer mulighederne for dansk erhvervsliv. Men det kræver at vi satser på transport og logistik som en nøglebranche i Danmark. Og det kræver en stærk fælles sektorkobling for at løfte transportbranchen til nye højder mellem virksomheder inden for transport, energi, industri og handel og i tæt samspil med det offentlige. En stærkt transportbranche er vejen til både en mere bæredygtige transportbranchen, der leverer vækst og grøn omstilling til gavn for os alle. 

MEST LÆSTE