Corvus Energy blev etableret i Canada i 2009, og mens den første fuldt elektrificerede bilfærge så dagens lys i 2015 kan blandt de seneste landvindinger nævnes den største batteripakke på et kommercielt skib, der sejlede sin jomfrurejse i 2021 med batteriteknologi fra Corvus Energy ombord.
Kim Strate Kiegstad
Kim Strate Kiegstad, Senior Vice President Sales North Europe.

Både færger, krydstogtsskibe, containerskibe samt bugsér- og slæbebåde er godt på vej til at blive elektrificeret. Enten i form af rene batteriløsninger eller hybridløsninger, hvor el spiller sammen med den traditionelle dieselmotor – og ude i horisonten lurer brændselscellerne.

For blot få år siden ville muligheden for at erstatte et skibs dieselmotor med en elektrisk motor være blevet betragtet som den rene fremtidsmusik. Men nu er fremtiden her, hvilket betyder, at flere og flere af de danske færgerederier overvejer enten fuld elektrificering eller en hybrid løsning, hvor den traditionelle dieselmotor og den moderne elmotor arbejder sammen.

”Selv hvis der er tale om en ren, elektrisk løsning, er batterikapaciteten i dag så god, at stort set al dansk færgefart kan elektrificeres”. Det siger Kim Strate Kiegstad, der er Senior Vice President Sales North Europe i den internationale koncern Corvus Energy, som for nylig registrerede et dansk datterselskab. Herfra styrer man salget i hele Nordeuropa, inklusive altså Danmark, hvor vi rent faktisk er godt med i udviklingen.

Danmark gik forrest i 2013
”Interessen for elektrificering er stor, især i de nordiske lande, og på den front er Danmark ingen undtagelse. Her er markedet støt stigende” siger Kim Strate Kiegstad videre. Han føjer til, at interessen ligeledes er stor mange andre steder i verden, og alene på én måned nu sælger Corvus Energy på globalt plan flere batterier, end man tidligere solgte over flere år.

Udviklingen i Danmark tog for alvor fart, da Scandlines i 2013 gik over til hybrid færgedrift på overfarten Rødby-Puttgarden, men det er ikke kun færgerederierne, der tænker grønt. Det gør man også i andre grene af skibsfarten, både når det gælder containersejllads og f.eks. bugsering.

Meget forskelligartede behov
Kim Strate Kiegstad føjer til, at diversiteten i skibsfarten er stor og, at behovene derfor er meget forskellige alt efter om, der er tale om en færgerute med en overfartstid på måske en times tid, et containerskib på langfart eller måske en slæbebåd med kortere, men meget ressourcekrævende arbejdsintervaller. Derfor er en batteriløsning til et skib ikke blot en standardløsning. Den skal skrues specifikt sammen i hvert enkelt tilfælde.

”Corvus Energy er en af verdens førende leverandører af batteriløsninger til skibsindustrien, og vi har en markedsandel på mere end 50 pct. Men selv om vi er store, er vi også nødt til at tænke individuelt således, at vi kan levere løsninger til meget forskelligartede behov”, uddyber Kim Strate Kiegstad. Han pointerer endvidere, at den teknologiske udvikling som bekendt ikke står stille.

Ingen kan løse opgaven alene
I den sammenhæng understreger han endvidere nødvendigheden af et internationalt samarbejde. Ingen aktør, heller ikke Corvus Energy, kan alene løse opgaven med at elektrificere hele skibsindustrien. Det kræver samarbejde og partnerskaber, som ligeledes skal være med til at understøtte en fælles, teknologisk udvikling. En udvikling, der ikke blot handler om at øge driftstiden på en batterienhed.

”Jeg er ret sikker på, at fremtiden ikke blot kommer til at handle om enten eller. Allerede i dag arbejder f.eks. diesel og el fint sammen i hybride løsninger, men vi vil også se andre typer af løsninger, hvor f.eks. brændselsceller indgår”, siger Kim Strate Kiegstad. Det er noget som f.eks. udviklingen inden for Power to X er med til at drive, blandt andet i form af brintbaserede løsninger, hvor brændselsceller vil virke som en såkaldt Range Extender.

Grænserne flytter sig løbende
”Kigger vi på forholdet mellem en hybrid løsning og en ren elbaseret løsning, flytter grænserne sig også hele tiden, så det gælder om teknologisk at være med i front hele tiden”, forklarer Kim Strate Kiegstad, selv om han erkender, at udviklingen set med danske øjne går mere og mere mod den rene elektrificering. Det er i hvert fald den udvikling, som man oplever den hos Corvus Energy, blandt de danske færgerederier.

”I dag kan en rute med en overfartstid på en time snildt betjenes af en ren elbaseret løsning. Ja måske kan overfartstiden endda godt være længere, men rederierne skal jo også tage det faktum i ed, at det skal være muligt at etablere den nødvendige infrastruktur, der betyder, at færgerne kan lades med den nødvendige hastighed, siger Kim Strate Kiegstad, som også ser at udviklingen af batterier vil gå videre.

Udfordringer til infrastrukturen
Grundlæggende mener han, at der ikke er ret mange færgeruter i Danmark, som ikke ville kunne elektrificeres, men infrastrukturen skal som nævnt være på plads. I dag er der f.eks. områder, der ikke kan byde på den nødvendige effekt til højhastighedsladning, men så er der i stedet mulighed for at etablere en løsning med en såkaldt batteribuffer, der er i drift også når færgen sejler.

”Det gør det muligt at hente strømmen i bufferen og lade batterienhederne hurtigt, når færgen så lægger til”, slutter Kim Strate Kiegstad. I sidste ende handler det dog også om den nødvendige politiske opbakning i bestræbelserne på at gøre samfundet klar til en stadig højere grad af elektrificering, der jo i stadig højere grad også bliver mere og mere vigtig i forhold til landtransporten.

El giver store besparelser på driften
Alt efter type af fartøj er der ifølge Corvus Energy mulighed for at spare fra 35 pct. og helt op til 80 pct. på vedligeholdelseskontoen med el. Således er besparelsen på 35-50 pct. på en hybrid bilfærge, mens den er op til 80 pct. på fuldt elektrificeret bilfærge, som eksempelvis Molslinjen har valgt det på ruten til Fanø og samtidig ser det muligt for ruterne til Als og Samsø.

Corvus Energy tilbyder grundlæggende fire forskellige løsningsmodeller på deres batterienheder - Orca Energy, Dolphin Power, Dolphin Energy samt Blue Whale - alt efter krav til performance. Alle løsninger er ISO14001 certificeret med mindst mulige CO2 aftryk til følge. Corvus Energy arbejder naturligvis ud fra verdensmålene for bæredygtighed.

Læs  mere på www.corvusenergy.com

MEST LÆSTE

Der skal være fokus på sikkerheden
I forbindelse med, at flere og flere færger bliver helt eller delvist elektrificeret, melder sig naturligvis spørgsmålet om sikkerhed. Hvis en elbil bryder i brand, kan føreren standse den og stige ud. Det er straks sværere, når man er på søen. Derfor arbejder både producenter og myndigheder i videst mulige omfang på, at der skal anvendes batterienheder med såkaldt Single Cell Passive Thermal Runaway Insulation teknologi. På et skib er battericellerne monteret i moduler, og skulle der gå ild i en af disse celler, gør teknologien, at cellen er selvslukkende. Det betyder reelt, at den brænder ud uden risiko for, at branden spreder sig til de øvrige celler, lige som eventuelt giftige gasser helt automatisk ledes bort. Dette giver den optimale sikkerhed ombord på et skib og gør elektrificering til en fremtidssikret driftsform.