Brian Mikkelsen, administrerende direktør Dansk Erhverv

Folketingsvalget står for døren, og vi har en forventning om, at valget medfører en ny regeringssammensætning – enten med en socialdemokratisk eller borgerlig statsminister for bordenden. Uanset partifarve, har vi i Dansk Erhverv et vigtigt opråb til en ny regering og ikke mindst den ny erhvervsminister: nemlig at life science skal være en topprioritet.  

Skrevet af: Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv


Branchen står i dag for over 20 pct. af den samlede danske vareeksport, hvilket gør life science til Danmarks største gruppe af eksportprodukter. Denne vækst har været stigende siden midten af 1990’erne. Det er fantastisk, og samtidig er det helt afgørende, at branchen sikres verdens bedste rammevilkår, så vi også i fremtiden kan nyde godt af det rundhåndede bidrag til samfundsøkonomien. Hvis life science-branchen i Danmark har de bedst mulige rammevilkår, skaber vi også de bedste vilkår for at udvikle og afprøve de innovative produkter, der hjælper patienter i hele verden og samtidig sikrer vækst og beskæftigelse i Danmark. 

Potentialet er meget stort. Fremskriver man branchens vækst, kan vi i 2030 opnå en eksport på op til 345 mia. kr. om året, ligesom vi kan øge de udenlandske investeringer markant. Det er med andre ord helt afgørende, at vi udnytter det store momentum. Der er heldigvis allerede gjort meget fra politisk hold med en vækstplan for life science, en ambitiøs life science-strategi, genstartspakker og FoU-fradrag. Men det er fortsat vigtigt, at vi hele tiden har blikket stift rettet mod at fremtidssikre branchens rammevilkår.  Når en ny erhvervsminister sætter sig i stolen – eller den eksisterende vender tilbage til ministerkontoret- skal hun eller han uanset partifarve have et skarpt blik på rammevilkårene for life science. 

Noget af det første og mest kritiske er at sikre finansiering til det permanente FoU-fradrag på 130 pct., hvor finansieringen på nuværende tidspunkt ser ud til at udløbe til foråret. Hvis flertallet bag aftalen ikke længere findes efter et valg, skal der findes ny opbakning til et permanent 130 pct.-fradrag. Hvis vi skal indfri den høje eksportambition i 2030, kræver det bl.a., at det er attraktivt at bedrive forskning og udvikling i Danmark, og her spiller FoU-fradraget naturligvis en stor rolle. Derudover bør en ny erhvervsminister kaste blikket på life science-strategien. Den eksisterende, som blev vedtaget i foråret 2021, er i gang med at blive implementeret, men ikke alle initiativer er endnu gennemført. Og så vil vi opfordre til, at ministeren allerede nu igangsætter arbejdet med en ny strategi for life science, som kan tage over når den nuværende, der udløber i 2023. 

Den næste life science-strategi bliver ekstremt vigtig, hvis vi skal indfri vækstambitionen for 2030. Vi har sammen med vores medlemmer formuleret en række anbefalinger, som vi mener kan give mening at kigge på i en kommende strategi. Anbefalingerne skal bl.a. imødekomme behovet for forøgelse og opkvalificering af arbejdsstyrken for at matche efterspørgslen i branchen nu og i fremtiden. Vi har også en ambition om at tiltrække markant flere kliniske forsøg til Danmark, og at rammerne for start ups skal være bedre. Og så skal vi være bedre til at bruge vores sundhedsdata både til at udvikle nye behandlinger og til at sikre, at vi i Danmark tilbyder de bedste og mest innovative behandlinger til patienterne – og dermed også skaber et dansk hjemmemarked, som er et udstillingsvindue til resten af verden.  

Danmark er allerede en life science-nation, og vi lever allerede af sundhed. Tallene taler deres eget tydelige sprog. Men hvis vi skal realisere branchens vækstpotentiale, kræver det politisk handlekraft og fremsynethed. For en stærk life science-branche med gode og robuste rammevilkår vil være en markant investering i fremtidens vækst i Danmark – en vækst, der er forudsætningen for den fortsatte opretholdelse af vores velfærdssystem.

MEST LÆSTE