Sponseret indhold
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Kommunerne og hospitalerne kan ikke længere klare fremtidens sundhedsudfordringer alene gennem økonomiske løsninger eller mindre ændringer i praksis. For virkeligheden er, at vi hverken har nok sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger til at løfte opgaven som vi kender den i dag.

Skrevet af; Direktør Just Bendix Justesen, LEAD – enter next level


Derfor er der ingen anden vej end strukturel forebyggelse i borgernes hverdag.

Hvad er strukturel forebyggelse?
Strukturel forebyggelse handler om at undgå sygdom, ved at samfundet arbejder systematisk med forebyggelse. I dag arbejder vi med fysisk forebyggelse når vi motionerer, spiser sundt, undgår rygning og drikker mindre alkohol. Socialt og mentalt arbejder vi med forebyggelse, når vi bruger tid med venner og familie eller har alene-tid når vi har brug for det. Endeligt forebygger vi stress og bidrager til mental sundhed med mindfullness, ved at planlægge fordybelsestid i vores hverdag, eller ved dagligt at koble af på den måde der virker bedst for os.

Vi kender anbefalingerne. Vores sundhedssektor har i årtier forsøgt at kommunikere dem. Gennem de sidste 15 år, hvor jeg har arbejdet i sundhedsstyrelsen, regionerne, kommuner, på hospitaler og private arbejdspladser med forebyggelse og sundhed, er det blevet helt tydeligt for mig. Vi ved godt hvad vi skal gøre for at forebygge, men vil lykkes ikke med at gøre det i praksis.

Grunden til at de fleste ikke indarbejder forebyggende tiltag i deres hverdag er, at vi ikke er gode nok til at prioritere indsatserne midt i et travlt liv. Vi har som borgere brug for hjælp, og her er strukturel forebyggelse et af værktøjerne. Strukturel forebyggelse handler om at ændre arbejdsgange, lovgivning og regler, så det sunde valg bliver det lette valg. Vi har en regering, der anbefaler en sundhedsreform, hvor børn født efter 2010 ikke skal kunne købe tobak, og børn og unge under 18 år ikke skal kunne købe alkohol i butikker. Det er et eksempel på strukturel forebyggelse. Som forebyggelsesmand bifalder jeg politiske tiltag, der hjælper os med sundhed og strukturelforebyggelse. Næste skridt er at gøre det i praksis.

Strukturel forebyggelse i vores hverdag
Strukturel forebyggelse skal blive en fast del af vores hverdag. Den nemme del er at udvikle og implementere forbyggende initiativer, så vi kan dyrke motion på arbejde, spise sundt i institutionerne, forbyde alkohol og tobak for unge, og lave stress-
forebyggende indsatser. Jeg ser det samme alle steder. Vi har så mange forebyggende tilbud, at medarbejderne, børnene og de studerende ikke har overblikket over mulighederne!

Den svære del af strukturel forebyggelse er at ændre og aflære de systemer og kulturer, der modarbejder forebyggelsen og det sunde valg. På alle arbejdspladser er der systemer og kulturer, der påvirker vores fysiske og mentale sundhed negativt og skaber kronikere, multisyge og mere ulighed i sundhed.

Et eksempel på arbejde med strukturel forebyggelse
På ældreområdet i en kommune i Danmark, var der et højt sygefravær. Kommunen havde gjort hvad de kunne. Et grundigt arbejde med strukturel forebyggelse viste at mødetidspunktet for plejepersonalet (kl. 7:00), var årsagen til det meste af sygefraværet. Der skal ikke gå meget galt med børn, ægtefælde og dårlig livsstil mellem 5:00 – 6:00, før det udløser en sygemelding. Arbejdet med strukturel forebyggelse viste, at det for nogen var muligt at møde senere ind. Hvilket stemte bedre overens med flere af beboerenes behov!

Beslutningstagerne tror, at danskerne ikke vil have hjælp til at arbejde med strukturel forebyggelse. Men størstedelen af medarbejdere forventer, at deres arbejdsgivere tager et medansvar for deres sundhed. De ser gerne at politikerne blander sig i deres sundhed, så længe de bliver involveret i processen.

Hverdagsimplementering
Hvis fremtidens sundhedssystem skal lykkes bedre, skal vi lykkedes med strukturel forebyggelse. Herved mødes borgerne i deres hverdag og hjælpes til at træffe det sunde valg, der holder dem sunde, raske og udenfor sundhedssystemet. Det er det som ”borgeren i centrum” og ”patienten først” handler om.

Men vejen er lang fra en reform på Christiansborg eller en strategi fra ledelsen ud til faktiske ændringer i hverdagen. Heldigvis har det vist sig, at strukturel forebyggelse kombineret med grundig Hverdagsimplementering kan lade sig gøre uden at det koster mere. Men det kræver at man tager de svære processer og beslutninger i form af ændrede arbejdsgange, systemer og strukturer.

Siden 2013 har vi sammen udviklet fremtidens ledere og organisationer til at gøre en positiv forskel for deres kunder, medarbejdere og det samfund, vi alle er en del af. Vi er et stærkt hold med nogle af landets førende specialister på feltet. Vi har forskellige baggrunde og har både ledelsesforskere, tidligere topledere og HR-specialister med på holdet. Alle har konsultative kompetencer på højt niveau og stærke kompetencer indenfor virtuel facilitering.

Læs mere på www.lead.eu

MEST LÆSTE