Et sundere Danmark

Peder Søgaard Pedersen, chef for DI Life Science
Peder Søgaard Pedersen, chef for DI Life Science

Af:

Vi er nødt til at gentænke sundhed i Danmark. 

Skrevet af; Peder Søgaard-Pedersen, chef for DI Life Science


Vores sundhedsvæsen er ikke indrettet til det stigende antal ældre med behov for behandling, pleje og omsorg, som er på vej. Det er ikke indrettet til det stigende antal borgere med flere kroniske lidelser, der går på tværs af sundhedsfaglige specialer og på tværs af lægepraksis, hospitaler og kommunale tilbud.  Over de næste 10 år forventes antallet af borgere over 80 år at stige med 150.000, svarende til en stigning på mere end 50 pct. Det er naturligvis glædeligt, at danskerne lever længere, men desværre vil mange af de ekstra leveår ikke være sunde leveår. Mange ældre borgere rammes af ikke bare én, men flere kroniske lidelser, som f.eks. diabetes, kræft, depression, høretab, hudsygdomme, blære-, tarm- og urologiske tilstande. Selvom ældre borgere er særligt udsat, rammes alle danskere er kroniske lidelse. I dag lever 4 ud af 10 danskere med mere end én kronisk lidelse. Det sætter både danskernes sundhed og sundhedsvæsenets økonomi under pres. 

Samtidigt er kroniske lidelser med til at fjerne hænder fra arbejdsmarkedet, i en tid hvor vi har historisk mangel på arbejdskraft og hvor demografien går den forkerte vej. Psykiske lidelser som angst og depression er f.eks. den hyppigste årsag til førtidspension, efterfulgt af sygdomme i knogler, muskler og bindevæv.  Det kan lyde som dommedagsprædiken, men problemet er velkendt og anerkendt af sundhedsvæsenets aktører både nationalt, regionalt og kommunalt. Og frontpersonalet såsom læger, sygeplejersker og SOSU-assistenter mærker udfordringen til daglig, som et stadigt stigende arbejdspres.  Derfor venter vi alle i spænding på regeringens udspil til en ny sundhedsaftale. 

For at lykkes, skal den kommende sundhedsaftale være med til at lægge sporene for et fremtidigt sundhedsvæsen, der er bedre til at sygdomsforebygge og dermed begrænse behovet for alvorlig sygdomsbehandling. Det vil kræve langsigtede investeringer i bedre forebyggelse, tidlig og bedre diagnostik, innovative behandlinger og et mere digitalt sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er nødt til at indrette sundhedsvæsenet, så vi komplementerer de specialiserede hospitaler med sundhedsydelser, der er tættere på borgeren – og gerne i borgerens eget hjem. Jo flere sundhedsydelser, der kan leveres på en sundhedsmæssig forsvarlig måde i eget hjem, jo bedre. Bedre for borgeren og bedre for sundhedsvæsenet. 

Sundhedsvæsenet har ganske enkelt brug for en langsigtet plan for hvordan vi som samfund håndterer en aldrende befolkning og et stigende antal patienter med kroniske lidelser. Derfor har DI anbefalet, at sundhed kommer med i næste del af regeringens 10-årige reformprogram ”Danmark kan mere”.  Vi kender endnu ikke indholdet af regeringens sundhedsudspil, men vi ved fra regeringens udtalelser, at der vil være fokus på at bringe sundhed tættere på borgeren. 

Det er bestemt positivt, at regeringen ønsker at styrke det nære sundhedsvæsen. Det er der brug for. Det er også positivt, at regeringen vil lancere en 10-årig psykiatriplan. Psykiatriske sygdomme skal prioriteres på lige fod med somatiske sygdomme, hvilket ikke er tilfældet i dag.  Men det er også vigtigt at erkende, at Danmark ganske enkelt ikke kan uddanne nok sundhedspersonale til den sundhedsmæssige opgave, som står foran os. Vi er nødt til at indrette sundhedsvæsenet bedre, arbejde smartere ved brug af ny sundhedsteknologi, forebygge bedre, diagnosticere tidligere, gøre den enkelte patient mere selvhjulpen i egen behandling og levere flere sundhedsydelser i eget hjem.  

Det er ikke en opgave som sundhedsvæsenet kan løse alene. Den skal løses i tæt offentlig-privat samarbejde. Det er ikke mindst på grund af samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og life science industrien, at Danmark er kommet sikkert igennem coronapandemien. De gode erfaringer skal vi selvfølgelig bygge videre på. Potentialet er enormt. For flere sunde leveår til danskerne, for fastholdelse af flere ældre og kronikere på arbejdsmarkedet, for et økonomisk bæredygtigt offentligt sundhedsvæsen og for den vækst i samfundet, som følger med øget eksport af danske sundhedsløsninger. 

En aldrende befolkning og stigningen i kroniske lidelser, er en udfordring i hele verden, men det er særligt Danmark som har forudsætningerne for at løse udfordringen, gennem offentlig-privat samarbejde, udvikling og implementering af nye sundhedsløsninger. Lad os gribe den mulighed nu.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...