Sponseret indhold

Ifølge partner og chef for EY EMEIA Financial Services Markets Hanne Kærhøg, EY Danmark er diversitet – som i EY-koncernen er en tredelt struktur bestående af diversitet, lighed og inklusion – ikke alene en ledelsesopgave, men et element, der involverer alle medarbejdere. Og som sikrer trivsel, innovation og ikke mindst bedre løsninger for koncernens kunder.

Med mere end 300.000 medarbejdere fordelt i 150 lande kunne man forledes til at tro, at det er forbundet med visse vanskeligheder at sikre, at ledelsens retningslinjer følges globalt. Men med gennemførte uddannelsesprogrammer og dedikerede medarbejdere, er det i dagligdagen ikke en uoverkommelig udfordring.

”Det er meget tilfredsstillende at opleve, hvor meget dette emne betyder for de enkelte medarbejdere. Det er ikke ”kun” en ledelsesopgave, om end retningen selvfølgelig skal udstikkes af ledelsen. Men en inkluderende kultur kræver, at alle medarbejdere deltager. Det dækker alt: lige fra at sige ”hej” om morgenen til at høre om kollegaen vil med ned til frokost – og sikre at alle føler sig velkomne. Det er i virkeligheden et fælles ansvar, og langt hen ad vejen kulturdrevet” indleder Hanne Kærhøg.

Lær fra udlandet
Vi har i Danmark en tendens til at bryste os af vore store imødekommenhed og, at vi har lige vilkår for alle. Desværre viser virkeligheden sig ofte at være en anden. Ifølge en ny nordisk EY-rapport fra april i år er Danmark det land i hele Norden, der har færrest kvinder på topposter: I de 38 største danske virksomheder er der blot 7% kvindelige administrerende direktører.

”Ifølge EY Financial Services Boardroom Monitor ligger både Italien og Frankrig langt bedre end Danmark, hvad angår ligestilling. Det er derfor tankevækkende, hvor meget vi burde lære fra udlandet, hvad det angår. Det virker som om Danmark er kommet for sent i gang, og derfor har fået et efterslæb på området,” uddyber Hanne Kærhøg.

Målelighed fremmer forståelsen
Naturligvis er det ikke alt, der kan måles. Men hos EY foretager man jævnlige undersøgelser og målinger for at vurdere, hvor langt fremme man er med de ønskede tiltag og med at fremme den ønskede adfærd. Og det gælder naturligvis også for diversitet, lighed og inklusion.

”Der er flere målbare elementer i diversitet, hvor lighed for os handler om lige muligheder uanset ens baggrund og mulige behov for støtte. Diversitet sikrer trivsel, innovation og bedre løsninger. Det er simpelthen et forretningskritisk element, både i forhold til vores medarbejdere, vores kunder og vores samfund,” forklarer Hanne Kærhøg.

Flere kvinder overalt i erhvervslivet
Ifølge Hanne Kærhøg er det slet ikke nok alene at fokusere på antallet af kvinder på topposter, når der tales lighed – det handler om at få flere kvinder ind overalt i erhvervslivet.

”For mig handler diversitet meget bredt om hele vores talentgruppe og alle vores medarbejdere – ikke kun ledelsen. Der, hvor det virkelig batter, er hvor vi opsætter klare KPI’er. Når vi fx rekrutterer nyuddannede, sigter vi målrettet efter en god balance af mænd og kvinder. Hvis en afdeling eksempelvis skal bruge 10 nyuddannede, men ”kun” kan finde 4 kvalificerede kvinder eller mænd, så har de en konkret udfordring. Det er her vi skal finde nye løsninger og skabe ændringer,” pointerer Hanne Kærhøg.

Skaber åben kultur
I princippet tror Hanne Kærhøg på, at hvis man gør det rette, bør der også ske de rigtige forandringer. Den sætning er typisk for, hvad man kan kalde for karmabaseret ledelse – hvilken Hanne er en varm tilhænger af.

”Jeg må bare konstatere, at ændringerne foregår meget langsomt. Men der, hvor vi sætter klare KPI’er op, dér sker ændringerne. Vi vil gerne skabe en kultur, hvor man som medarbejder kan være åben omkring, hvem man er, og hvem man gerne vil være. Vi er en privilegeret organisation, som får lov til at ansætte nogle af de dygtigste medarbejdere, der findes. Det skal vi, som organisation have meget stor respekt for,” slutter Hanne Kærhøg.

Hos EY har man valgt at samle ansvaret for diversitet under én paraply – D, E and I (Diversity, Equity and Inclusion) – for diversitet, lighed og inklusion. Dermed signalerer man, at også lighed er en særdeles vigtig parameter.

Læs mere på www.ey.com

For os er køn alle begreber. Medarbejderne anfører selv, hvad de hver især betragter sig selv som på medarbejderprofilen, og det er vigtigt, at man viser åbenhed overfor kønsdiversitet

MEST LÆSTE