Dansk erhvervsliv er præget af ejerledede virksomheder, hvor den primære ejer også er direktør. Ejerledede virksomheder udgør mere end 80% af danske virksomheder, og står for en væsentlig del af værdiskabelsen i Danmark. Deres langsigtede trivsel er således væsentlig, og det er bekymrende, at vi skubber en pukkel af ejerskifter foran os i netop de ejerledede virksomheder. For ejerskifte kan være dyrt for virksomhederne. Det gælder særligt, hvis et ejerskifte ikke planlægges. 

Center for Ejerledede Virksomheder, CBS, forsker i ejerledelse og ejerskifte. Centrets forskning i ejerskifte finansieres af Industriens Fond og gøres løbende tilgængeligt på Ejerlederen.dk. Videnskabelig leder af centret Kasper Meisner Nielsen, fortæller:  

”I 18% af de ejerledede virksomheder var ejerlederen i 2019 over 65 år gammel, og vi må derfor forvente et ejerskifte i disse virksomheder indenfor de kommende år. Mange kommer dog ikke i gang i tide og vores forskning viser, at en del ejerledere helt forsømmer planlægning af ejerskifte.” 

En undersøgelse fra Center for Ejerledede Virksomheder blandt mere end 13.000 ejerledere om ejerskifteplanlægning viste for eksempel, at 25% af ejerledere over 65 år ikke har en plan for ejerskifte. Blandt dem der har en plan, har kun 20% skrevet den ned, 50% har diskuteret planen mundtligt, mens de resterende 30% har lavet en tankeplan.

Barrierer for ejerskifte
Når planlægning af ejerskifte forsømmes, er det dels fordi der ikke er tid til planlægning, dels fordi ejerlederen ikke har lyst. Det er kendt fra forskningen, at ejeredere ofte har fokus på virksomhedens drift. ”Forklaringen på dette skal findes i, at langt de fleste ejerledere selv har grundlagt deres virksomheder. De har typisk erfaret, at hvis problemer skal løses, må de gøre det selv, for i den nystartede virksomhed er der sjældent andre til at tage ansvaret.” fortæller Ellen M. Korsager, leder af Ejerlederen.dk. I mange sammenhænge er det en effektiv ledelsespraksis, hvor beslutninger træffes hurtigt. Men, det kan også resultere i et overdrevet fokus på drift – en slags hverdagsforblændelse. Mange ejerledere oplever at have hæsblæsende travlt i hverdagen, hvor driften fylder alt og står i vejen for langsigtet planlægning som fx strategi- eller ejerskifteplanlægning. 

En anden barriere for ejerskifte er, at virksomheden ofte er en vigtig del af ejerlederens identitet. Det kan være vanskeligt at forestille sig tilværelsen uden virksomheden, og mange ejerledere har faktisk slet ikke har lyst til at planlægge ejerskifte. Heller ikke selv om alderen efterhånden sniger sig på den anden side af den normale pensionsalder. Det er velkendt i forskningen, at identifikation med virksomheden kan være en barriere for ejerskifte. Fx viste en undersøgelse om ejerskifteplanlægning, at spekulationer om, hvad ejerledere skal lave efter et ejerskifte, er en af de hyppigste udfordringer i forbindelse med ejerskifte. 

Godt igennem ejerskifte
Uanset hvilket ejerskifte der planlægges, er forskernes råd, at man bør begynde i god tid. Hvis målet er et salg af virksomheden, bør virksomheden forberedes dertil. Det handler om at overveje, hvad en køber har brug for at vide for at kunne forstå og vurdere, hvad der er til salg. Sørg for eksempel for, at virksomhedens processer er dokumenterede. Ofte er det også vigtigt at overveje, hvordan virksomheden gøres uafhængig af ejerlederen, så den kan fungere effektivt, når ejerlederen ikke længere er en del af hverdagen. Det kan godt være en udfordrende proces, der kræver at ejerlederen øver sig i at beskrive og uddelegere sit eget arbejde.  

Planlægges et generationsskifte, er det ikke blot virksomheden, der bør forberedes men i høj grad også efterfølgeren. Forskning viser, at denne forberedelse kan være mangelfuld og at der ofte savnes dialog mellem generationerne. Kommende forskning fra Center for Ejerledede Virksomheder vil kaste lys over næste generations potentiale og deres forberedelse til at overtage. Der kan som nævnt være en udfordrende proces for ejerlederen personligt at vænne sig til tanken om at overdrage virksomheden. Erfaring viser, at mange ejerledere har glæde af at have nogen de stoler på, som de kan diskutere ejerskiftet med. 

Et god råd er derfor at finde en rådgiver, et bestyrelsesmedlem, en bekendt eller en anden, som ejerlederen kan sparre med gennem ejerskiftet. Her kan det også være en simpel men afgørende faktor, at en rådgiver kan hjælpe ejerlederen med lejlighedsvis at komme væk fra hverdagen og driften, så der kan blive ro til tanker om ejerskifte. Under temaet ”Ejerskifte” på ejerlederen.dk har vi samlet gode råd og erfaringer omkring hvordan man planlægger et ejerskifte.

MEST LÆSTE