Hold konferencer med grøn samvittighed på Kragerup Gods

Et møde eller en konference på Kragerup Gods er det bæredygtige valg. Godset, der leverer firestjernede konferenceoplevelser, blev allerede i 2012 Danmarks første CO2 neutrale gods. I dag leverer godsets vindmøller strøm til halvdelen af Kalundborg Kommune, og et stort nyt Power-to-X projekt med grøn brint er lige på trapperne. Den gode historie om godset kommer ikke fra fremmede, for i ni generationer har familien Dinesen, som Karen Blixen stammer fra, drevet godset. Det syder af aktivitet på Kragerup Gods, der ligger i natursmukke omgivelser ved Ruds-Vedby, blot en times kørsel fra København. Historien går tilbage til 1327, og i

Læs mere »

Som koncept er ledelse et allestedsnærværende fænomen. Om det er offentligt eller privat, værdibaseret eller situationsbestemt, så er ledelse nu engang bare noget som optager de fleste af os – uagtet om vi selv er chef eller ansat. I jagten på den perfekte formel og best-practise, har ledelse historisk taget mange former: fra Taylors Scientific Management, den weberske bureaukrat, hen over Mayos HR og HRM (Human Ressource Management), til den nuværende diskurs.

“Nyere ledelsesformer”

De nyere ledelsesformer diskuteres heftigt, når talen falder på New Public Management, flad struktur, vinderledelse samt den agile organisation, hvor lederen af i dag bør tage højde for alt fra graden af hierarki, medarbejderinddragelse og den overordnede ledelsesstil og strategi. Forskellen mellem teori og praksis kan på mange måder være udviskede – dog trækkes der mange tråde i inspirationerne til nutidens ledelsestendenser fra de klassiske og moderne ledelsesformer. Lederen forventes at have blik for økonomien og netværket med dets aktører, sideløbende med fokus på identitet, kommunikation og anerkendelse. Alt dette efterlader lederen med et ansvar og stiller krav til en velovervejet samt effektiv tilgang til en social virkelighed, som alt andet lige kan være utroligt kompleks. Lederuddannelserne springer frem utallige steder, som en naturlig senfølge af en funktion i organisationen som konstant er under forandring.

Lederens unikke position

Lederen står dog i en unik position – for hvem ellers i virksomhederne og de offentlige institutioner har så stærk en direkte indflydelse på den organisatoriske virkelighed? Det handler om at inspirere, få det bedste frem i hver enkelt bestanddel af organisationsdiagrammet. Vi håber på at vi kan gøre vores bidrag til netop dette.

Hos BusinessReview favner vi alle de forskelligheder som ligger i lederrollen i dag. Vi forsøger efter bedste evne at inspirere den karismatiske, såvel som den pragmatiske leder, chefen såvel som den administrerende direktør. For det handler om den kultur som lederen ønsker at forme, som så tydeligt har enorm påvirkning på både medarbejdertrivsel, såvel som virksomhedens bundlinje. Vi hylder first-movers, når de med nye tilgange til lederens mindset og innovative idéer disrupter og genskaber den ædle kunst at lede andre. Det handler ikke kun om magtfordeling, men i høj grad om relationer og samarbejde. Alt dette beskæftiger dette ledelsesunivers sig med – og du, kære læser, indbydes til at læse vores omkringliggende artikler her på siden i jagten på at komme den førnævte perfekte formel bare en smule nærmere. Endnu vigtigere, så inspireres du forhåbenligt til at gøre en forskel ude i den virkelige verden. For ledelse, det gør bare en forskel.

Rigtig god læselyst!

Neurodiversitet giver konkurrencemæssige fordele

Det er nørderne, som skal redde verden. Ikke mindst fordi denne type af medarbejdere besidder nogle kvaliteter, der er stærkt efterspurgte i de dele af erhvervslivet, som har fået øjne op for dette aspekt. ”2% af befolkningen har autisme og 80% af dem er ikke i arbejde; det er jo helt

Diversitet står på skuldrene af tillid og åbenhed

Tillid, åbenhed og empati er grundlaget for, at KPMG kan arbejde aktivt og succesfuldt på at fremme en mangfoldig kultur, der er inkluderende og giver plads til, at alle medarbejdere kan udføre et godt stykke arbejde og gøre karriere. ”Hvis vi vil fremme diversitet og en mangfoldig kultur i vores organisationer,

Advokathus vil være bedst til diversitet og inklusion

Gorrissen Federspiel har længe arbejdet på at styrke mangfoldigheden i medarbejderkredsen, så alle føler sig inkluderet i advokathuset som arbejdsplads uanset deres baggrund, køn, seksualitet, religion og nationalitet. ”Det er ikke bare det rigtige og ansvarlige at gøre. Det er også en del af nøglen til, at vi kan have

”Vi ønsker, at der er plads til alle”

Coca-Cola har arbejdet med diversitet og inklusion lige siden sin grundlæggelse i en sydstat med raceadskillelse. Og det forpligter at være stor og have diversitet i sit DNA, mener Coca-Cola, som gerne deler viden og danner partnerskaber med virksomheder og NGO’er. Coca-Cola har lige siden sin grundlæggelse i 1886 været profileret

Ikke kun en ledelsesopgave

Ifølge partner og chef for EY EMEIA Financial Services Markets Hanne Kærhøg, EY Danmark er diversitet – som i EY-koncernen er en tredelt struktur bestående af diversitet, lighed og inklusion – ikke alene en ledelsesopgave, men et element, der involverer alle medarbejdere. Og som sikrer trivsel, innovation og ikke mindst bedre

Inklusion driver forretningsværdi

For Caroline Farberger blev kønsskiftet noget af en øjenåbner. Som topchef for en række meget store danske og svenske erhvervsvirksomheder troede hun – i de første 50 år af sit liv (i den periode manden Carl) at han havde helt styr på kønsroller og ligestilling. Men han skulle blive klogere. ”Det

Det Danske Mangfoldighedens dilemma 

Hvad har en amerikansk-autoriseret advokat fra Ghana, en læge fra Cameroun og en kommunikationsspecialist fra Indien til fælles? De er alle veluddannede minoritetskvinder som flyttede til Danmark – og oplevede at deres karriere gik i stå. Øget mangfoldighed er godt for en virksomheds resultat, og forskning viser, at ledelsesteams med høj

Alle skal opleve chancelighed

En stor indsats for at få flere kvinder og unge forældre til at trives i organisationen er Deloittes fundament for det videre arbejde med inklusion af medarbejdere, der uanset baggrund skal mødes med lige muligheder for at lykkes. Efter 177 år i markedet er revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte her stadig –

Mangfoldighed og inklusion i DNA’et

For nyligt underskrev KONE DI’s Gender Diversity Pledge – et løfte om at arbejde målrettet for at skabe en mere ligelig kønsfordeling i erhvervslivets ledelser og bestyrelse. Men det er kun et mindre skridt på vejen mod den mangfoldighed og inklusion, som er indlejret i KONEs kultur og værdier. ”Mere diversitet

Diversitet står på skuldrene af tillid og åbenhed

Tillid, åbenhed og empati er grundlaget for, at KPMG kan arbejde aktivt og succesfuldt på at fremme en mangfoldig kultur, der er inkluderende og giver plads til, at alle medarbejdere kan udføre et godt stykke arbejde og gøre karriere. ”Hvis vi vil fremme diversitet og en mangfoldig kultur i vores organisationer,

Advokathus vil være bedst til diversitet og inklusion

Gorrissen Federspiel har længe arbejdet på at styrke mangfoldigheden i medarbejderkredsen, så alle føler sig inkluderet i advokathuset som arbejdsplads uanset deres baggrund, køn, seksualitet, religion og nationalitet. ”Det er ikke bare det rigtige og ansvarlige at gøre. Det er også en del af nøglen til, at vi kan have

”Vi ønsker, at der er plads til alle”

Coca-Cola har arbejdet med diversitet og inklusion lige siden sin grundlæggelse i en sydstat med raceadskillelse. Og det forpligter at være stor og have diversitet i sit DNA, mener Coca-Cola, som gerne deler viden og danner partnerskaber med virksomheder og NGO’er. Coca-Cola har lige siden sin grundlæggelse i 1886 været profileret

Ikke kun en ledelsesopgave

Ifølge partner og chef for EY EMEIA Financial Services Markets Hanne Kærhøg, EY Danmark er diversitet – som i EY-koncernen er en tredelt struktur bestående af diversitet, lighed og inklusion – ikke alene en ledelsesopgave, men et element, der involverer alle medarbejdere. Og som sikrer trivsel, innovation og ikke mindst bedre

Inklusion driver forretningsværdi

For Caroline Farberger blev kønsskiftet noget af en øjenåbner. Som topchef for en række meget store danske og svenske erhvervsvirksomheder troede hun – i de første 50 år af sit liv (i den periode manden Carl) at han havde helt styr på kønsroller og ligestilling. Men han skulle blive klogere. ”Det

Det Danske Mangfoldighedens dilemma 

Hvad har en amerikansk-autoriseret advokat fra Ghana, en læge fra Cameroun og en kommunikationsspecialist fra Indien til fælles? De er alle veluddannede minoritetskvinder som flyttede til Danmark – og oplevede at deres karriere gik i stå. Øget mangfoldighed er godt for en virksomheds resultat, og forskning viser, at ledelsesteams med høj

Alle skal opleve chancelighed

En stor indsats for at få flere kvinder og unge forældre til at trives i organisationen er Deloittes fundament for det videre arbejde med inklusion af medarbejdere, der uanset baggrund skal mødes med lige muligheder for at lykkes. Efter 177 år i markedet er revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte her stadig –

Mangfoldighed og inklusion i DNA’et

For nyligt underskrev KONE DI’s Gender Diversity Pledge – et løfte om at arbejde målrettet for at skabe en mere ligelig kønsfordeling i erhvervslivets ledelser og bestyrelse. Men det er kun et mindre skridt på vejen mod den mangfoldighed og inklusion, som er indlejret i KONEs kultur og værdier. ”Mere diversitet

Ledelsen skal tage sin egen diversitetsmedicin

For en global lægemiddelvirksomhed som MSD handler diversitet og inklusion om mange elementer; de fysiske omstændigheder og initiativer, men ligeså vigtigt er der de usynlige i form af værdier, holdninger og erfaringer. Og det påhviler ledelsen at hjælpe medarbejderne til at forstå og handle på begreberne. ”Nu har jeg været ansat hos MSD

MEST LÆSTE