Bliv klar til at rapportere – RISMA har løsningen til nye EU-krav om ikke-finansiel rapportering

Sammen med den bedste videnspartner på markedet er RISMA klar med en ny CSRD-løsning. En integreret platform giver ESG-professionelle og CFO’er en effektiv implementerings- og governanceramme for at forberede deres organisationer til nye CSRD-compliance krav Den grønne omstilling sker ikke uden lovgivning. EU har valgt at skrue op for kravene til virksomhedernes rapportering angående dokumentation af deres bæredygtighed. Det såkaldte CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive) træder i kraft for de store virksomheder allerede i 2024 med rapportering i 2025 og skal derfor implementeres senest i løbet af i år.  Der er dog ingen grund til panik eller søvnløse nætter for de

Læs mere »

Som koncept er ledelse et allestedsnærværende fænomen. Om det er offentligt eller privat, værdibaseret eller situationsbestemt, så er ledelse nu engang bare noget som optager de fleste af os – uagtet om vi selv er chef eller ansat. I jagten på den perfekte formel og best-practise, har ledelse historisk taget mange former: fra Taylors Scientific Management, den weberske bureaukrat, hen over Mayos HR og HRM (Human Ressource Management), til den nuværende diskurs.

“Nyere ledelsesformer”

De nyere ledelsesformer diskuteres heftigt, når talen falder på New Public Management, flad struktur, vinderledelse samt den agile organisation, hvor lederen af i dag bør tage højde for alt fra graden af hierarki, medarbejderinddragelse og den overordnede ledelsesstil og strategi. Forskellen mellem teori og praksis kan på mange måder være udviskede – dog trækkes der mange tråde i inspirationerne til nutidens ledelsestendenser fra de klassiske og moderne ledelsesformer. Lederen forventes at have blik for økonomien og netværket med dets aktører, sideløbende med fokus på identitet, kommunikation og anerkendelse. Alt dette efterlader lederen med et ansvar og stiller krav til en velovervejet samt effektiv tilgang til en social virkelighed, som alt andet lige kan være utroligt kompleks. Lederuddannelserne springer frem utallige steder, som en naturlig senfølge af en funktion i organisationen som konstant er under forandring.

Lederens unikke position

Lederen står dog i en unik position – for hvem ellers i virksomhederne og de offentlige institutioner har så stærk en direkte indflydelse på den organisatoriske virkelighed? Det handler om at inspirere, få det bedste frem i hver enkelt bestanddel af organisationsdiagrammet. Vi håber på at vi kan gøre vores bidrag til netop dette.

Hos BusinessReview favner vi alle de forskelligheder som ligger i lederrollen i dag. Vi forsøger efter bedste evne at inspirere den karismatiske, såvel som den pragmatiske leder, chefen såvel som den administrerende direktør. For det handler om den kultur som lederen ønsker at forme, som så tydeligt har enorm påvirkning på både medarbejdertrivsel, såvel som virksomhedens bundlinje. Vi hylder first-movers, når de med nye tilgange til lederens mindset og innovative idéer disrupter og genskaber den ædle kunst at lede andre. Det handler ikke kun om magtfordeling, men i høj grad om relationer og samarbejde. Alt dette beskæftiger dette ledelsesunivers sig med – og du, kære læser, indbydes til at læse vores omkringliggende artikler her på siden i jagten på at komme den førnævte perfekte formel bare en smule nærmere. Endnu vigtigere, så inspireres du forhåbenligt til at gøre en forskel ude i den virkelige verden. For ledelse, det gør bare en forskel.

Rigtig god læselyst!

Medarbejdere skal involveres i cybersikkerhed

Cyberangreb udgør en stadig større trussel i takt med digitaliseringen af ejendomsbranchen. Virksomheder skal have for øje, hvordan de bedst muligt garderer sig mod trusler og forebygger angreb. Ejendomsbranchen digitaliseres, men med digitaliseringen følger også en øget trussel for cyberangreb. Hos Zentura, der er ekspert inden for it-løsninger og -sikkerhed, har

KPMG har lagt sig i front i forhold til det at tage et socialt ansvar

Gennem etableringen af de såkaldte Ally grupper, hvor medarbejderne kan samles om en fælles sag, har KPMG i Danmark markeret sig med en virksomhedsstrategi, der ikke blot vægter moral og etik højt, men også giver mulighed for at skabe et helt unikt sammenhold. Når talen falder på ESG – Environment, Social

Du har ingen troværdighed uden transparens i dine CO2-data

Der er ingen vej udenom. Virksomhederne må handle, hvis Danmark skal nå målsætningen om at reducere CO2-udleningen med 70% inden 2030. Nøglen er data, men udfordringen er, at data er en kompleks størrelse, især når man kigger på CO2-aftrykket i forsyningskæden – de såkaldte Scope 3 udledninger. Det gør det

Ingen skal føle sig udenfor 

Elgigantens klare mål er at være en ansvarlig virksomhed. Et sted, hvor kunderne ved, hvor produkter er fremstillet og under hvilke forhold, hvor man kan indlevere udtjent elektronik til genbrug, købe brugte produkter og få repareret sin elektronik frem for at smide ud. Men ansvarlig betyder mere end det. Ønsket

Skelsættende nye krav til rapportering om bæredygtighed

Fra 2024 står større danske og europæiske virksomheder over for en omfattende og skelsættende ændring i deres rapportering. Som en del af den Europæiske Grønne Pagt (The European Green Deal) har EU således besluttet at øge kravene til, hvordan virksomheder rapporterer om bæredygtighed. Skrevet af: Marie Gad, Chef for Global udvikling og

Mere bæredygtighed! Sådan skruer du op for tempoet

Få virksomheder er efterhånden i tvivl om vigtigheden af bæredygtighed. Alligevel er mange tilbageholdende, når det kommer til implementeringen af bæredygtighed og de såkaldte ESG-nøgletal til trods for stigende forventninger fra kunder, medarbejdere og investorer, samt øget lovgivning og regulering.  Skrevet af: Berit Kristine Bøggild, Client Director, Mannaz, bkb@mannaz.com  En del af

VIRKSOMHEDER MÅ FORVENTE KUN AT OPFYLDE 30-40% AF KRAVENE FRA CSRD (NYT EU DIREKTIV)

Allerede fra 2025 skal børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte efterleve EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive. Det tvinger virksomhederne til at tænke langsigtet og strukturelt med såvel deres bæredygtighedsstrategier som deres sociale og ledelsesmæssige strategier. ”Det positive ved de nye bæredygtighedskrav fra EU er, at de tvinger virksomheder af en

Medarbejdere skal involveres i cybersikkerhed

Cyberangreb udgør en stadig større trussel i takt med digitaliseringen af ejendomsbranchen. Virksomheder skal have for øje, hvordan de bedst muligt garderer sig mod trusler og forebygger angreb. Ejendomsbranchen digitaliseres, men med digitaliseringen følger også en øget trussel for cyberangreb. Hos Zentura, der er ekspert inden for it-løsninger og -sikkerhed, har

KPMG har lagt sig i front i forhold til det at tage et socialt ansvar

Gennem etableringen af de såkaldte Ally grupper, hvor medarbejderne kan samles om en fælles sag, har KPMG i Danmark markeret sig med en virksomhedsstrategi, der ikke blot vægter moral og etik højt, men også giver mulighed for at skabe et helt unikt sammenhold. Når talen falder på ESG – Environment, Social

Du har ingen troværdighed uden transparens i dine CO2-data

Der er ingen vej udenom. Virksomhederne må handle, hvis Danmark skal nå målsætningen om at reducere CO2-udleningen med 70% inden 2030. Nøglen er data, men udfordringen er, at data er en kompleks størrelse, især når man kigger på CO2-aftrykket i forsyningskæden – de såkaldte Scope 3 udledninger. Det gør det

Ingen skal føle sig udenfor 

Elgigantens klare mål er at være en ansvarlig virksomhed. Et sted, hvor kunderne ved, hvor produkter er fremstillet og under hvilke forhold, hvor man kan indlevere udtjent elektronik til genbrug, købe brugte produkter og få repareret sin elektronik frem for at smide ud. Men ansvarlig betyder mere end det. Ønsket

Skelsættende nye krav til rapportering om bæredygtighed

Fra 2024 står større danske og europæiske virksomheder over for en omfattende og skelsættende ændring i deres rapportering. Som en del af den Europæiske Grønne Pagt (The European Green Deal) har EU således besluttet at øge kravene til, hvordan virksomheder rapporterer om bæredygtighed. Skrevet af: Marie Gad, Chef for Global udvikling og

Mere bæredygtighed! Sådan skruer du op for tempoet

Få virksomheder er efterhånden i tvivl om vigtigheden af bæredygtighed. Alligevel er mange tilbageholdende, når det kommer til implementeringen af bæredygtighed og de såkaldte ESG-nøgletal til trods for stigende forventninger fra kunder, medarbejdere og investorer, samt øget lovgivning og regulering.  Skrevet af: Berit Kristine Bøggild, Client Director, Mannaz, bkb@mannaz.com  En del af

VIRKSOMHEDER MÅ FORVENTE KUN AT OPFYLDE 30-40% AF KRAVENE FRA CSRD (NYT EU DIREKTIV)

Allerede fra 2025 skal børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte efterleve EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive. Det tvinger virksomhederne til at tænke langsigtet og strukturelt med såvel deres bæredygtighedsstrategier som deres sociale og ledelsesmæssige strategier. ”Det positive ved de nye bæredygtighedskrav fra EU er, at de tvinger virksomheder af en

ESG kan styrke virksomheders konkurrencekraft

Både store og små virksomheder skal forholde sig til nye krav om bæredygtighedsrapportering fra EU. Hvis man går strategisk til opgaven, er de nye EU-krav en enestående mulighed for at pudse sin forretningsstrategi af. Om blot cirka 7 måneder bliver de første og største virksomheder underlagt EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), der

MEST LÆSTE