Sponseret indhold
KV21_Plakat_portraet_600x800_Tim_Pindstofte--
Tim Pindstofte, funktionschef i EL:CON.

En ny lovgivning trådte i kraft i 2020, som betyder, at ejere af højspændingsinstallationer, transformerstationer og el-producerende anlæg nu selv er ansvarlige for at sikre drift og vedligeholdelse af egne højspændingsanlæg. Men en del virksomheder kender ikke til de nye regler og konsekvenserne ved ikke at overholde dem. 

Som det tidligere i år er beskrevet i en artikelserie i Berlingske Tidende er omfanget af nye regler og lovgivning i Danmark så stort, at politikere og ministre har svært ved selv at følge med. Derfor er det heller ikke nogen overraskelse, at der i erhvervslivet også er bekendtgørelser, der ikke når frem til de rette beslutningstagere. 

Det gælder eksempelvis bekendtgørelsen fra Sikkerhedsstyrelsen, der beskriver en ny lovgivning som efter en overgangsfase trådte endeligt i kraft fra 1. januar 2020. Før i tiden var det typisk net-selskaberne, der stod for drift og vedligehold af de el-producerende anlæg og højspændingsinstallationer for virksomhederne. Men ifølge den nye lovgivning er det nu den enkelte virksomhed, der selv bærer ansvaret for at have en driftsansvarlig person ansat, eller at have indgået en driftsansvarsaftale med en godkendt driftsansvarlig partner. Det kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte virksomhed, der ikke er opmærksom på de nye regler. 

”Når virksomhederne ikke er bekendt med de nye regler, er de formentlig heller ikke bevidste om, at de faktisk kan komme i problemer, hvis Sikkerhedsstyrelsen kigger forbi. I værste fald kan det føre til, at Sikkerhedsstyrelsen lukker anlægget midlertidigt ned. Selvom det mest realistiske scenario er, at man bliver bedt om at tegne en driftsaftale med en godkendt partner indenfor 3 måneder, er man nødt til at være sig konsekvenserne bevidst,” siger Flemming Aagaard, driftsleder hos EL:CON og med mange års erfaring som driftsansvarlig person.

Lovgivningen rammer mange
EL:CON tilbyder netop sådanne driftsansvarsaftaler, som indebærer, at EL:CON tager ansvaret for, at højspændingsanlægget drives og vedligeholdes i overensstemmelse med de nye regler. Men den landsdækkende el-installationsvirksomhed støder stadig jævnligt på virksomheder, der ikke er klar over, at de nu selv er blevet ansvarlige for drift og vedligeholdelse af deres højspændingsanlæg. Selvom vi er i en anderledes situation end i gamle dage, hvor selv skoler kunne have deres egen el-forsyning, så er der stadig mange virksomheder og privatpersoner, der råder over transformere og dermed er omfattet af den nye lovgivning. 

”Transformere findes mange steder – det kan være slagterier, støberier, vindmølleparker osv. Det kan også være privatpersoner eller landmanden, der selv sætter en vindmølle op. Vi har også et eksempel på en kunde, der ufrivilligt bliver berørt af de nye regler. En vognmand, der havde købt en bygning til sin vognpark og ikke havde bemærket, at det var en gammel industribygning, der havde sin egen transformer,” siger Flemming Aagaard. 

Den nye lovgivning er lidt af en gamechanger og er et farvel til el-selskabernes mangeårige monopol på drift og servicering af højspændingsinstallationer, transformerstationer og el-producerende anlæg. 

”El-selskaberne passede det hele før i tiden. Men lovgivningen siger nu, at net-selskaberne udelukkende må eje og drifte nettet. Evt. kommercielle aktiviteter (i dette tilfælde driftsansvar og driftsledelse) skal placeres i et andet selskab. Det ønsker de fleste ikke, og derfor har de sendt breve ud til virksomhederne før 2020, hvor de gjorde opmærksom på de nye regler. Men det er så disse breve, der tilsyneladende i en del tilfælde ender hos administrative funktioner i virksomhedernes hovedkvarter og ikke når frem til de tekniske chefer – hvilket kan være særlig problematisk i f.eks. en stor virksomhed, der har mange afdelinger rundt om i landet med egne transformere,” siger Tim Pindstofte, funktionschef i EL:CON. 

EL:CON tilbyder hele pakken
De nye regler skaber reelt fri konkurrence på markedet for driftsledelse af el-producerende anlæg, og her står EL:CON i en stærk position. Selskabet, der ejes af NRGi, er en af Danmarks førende elinstallationsvirksomheder med afdelinger i hele landet, over 1000 medarbejdere og kompetencer inden for alle dele af el-tekniske ydelser. 

”Vi tilbyder end-to-end løsninger og skiller os dermed markant ud. Vi laver ikke blot driftsledelse, service og vedligeholdelse men laver også projekter og højspændingsanlæg fra bunden – også for elselskaberne. Vi tilbyder hele pakken. Vi laver 6-årige serviceplaner, hvor vi tager ejerskab for kunden og er kundens stedfortræder over for myndighederne,” siger Flemming Aagaard. 

EL:CON er en af Danmarks førende elinstallationsvirksomheder med kompetencer inden for alle dele af el-tekniske ydelser – forsyningsanlæg, vejbelysning, industrianlæg, automation, nyetablering og renovering i institutioner, industri og boliger, klima og energi, sikring, indeklima, bygningsautomatik, infrastruktur, termografering, varmepumper og solceller m.v. Fra enkle installationer til komplekse løsninger, der stiller store krav til teknisk indsigt, faglig dygtighed og projektstyring. EL:CON ønsker at gå forrest og sætte standarden for den grønne omstilling. EL:CON har omkring 1.100 medarbejdere og har afdelinger over hele landet. 

Læs mere på www.elcon.dk

Når virksomhederne ikke er bekendt med de nye regler, er de formentlig heller ikke bevidste om, at de faktisk kan komme i problemer, hvis Sikkerhedsstyrelsen kigger forbi

MEST LÆSTE